617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 39
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Šesta osnovna škola s SISTEMATSKI PREGLED RADNIKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 1665,00 1665,00 JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-a KANTONA SARAJEVO 420008430003
JU OŠ Šesta osnovna škola S NABAVKA RAČUNARSKE OPREME Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 2486,28 2486,27 IMTEC DOO SARAJEVO 4200918780002
JU OŠ Šesta osnovna škola S NABAVKA ŠKOLSKIH KLUPA I STOLICA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2020 3270,09 3270,09 TVORNICA NAMJEŠTAJA INGRAT DOO GRAČANICA 4209355020003
JU OŠ Šesta osnovna škola S NABAVKA LOŽ ULJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2020 7000,00 7000,00 HIFA-PETROL DOO SARAJEVO 4200999090005
JU OŠ Šesta osnovna škola S NABAVKA I ISPORUKA MATERIJALA I USLUGE ZIDANJA PRAPETA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 2000,00 2000,00 GRANIP DOO ILIDŽA 4200518760002
JU OŠ Šesta osnovna škola JS/MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 4992,79 4992,79 GRAFIKON DOO SARAJEVO 4200251660003
JU OŠ Šesta osnovna škola S/MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 2720,00 2720,00 PENNY PLUS DOO SARAJEVO 4200166120008
JU OŠ Šesta osnovna škola 1Nabavka sredstava za higijenu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 2886,00 2886,00 R&S DOO SARAJEVO 4200056290005
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka kancelarijskog materija 1la Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 2886,00 2886,00 IMTEC DOO SARAJEVO 4200918780002
JU OŠ Šesta osnovna škola Usluga printanja skolskog lista Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 2500,00 2500,00 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ Šesta osnovna škola Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.01.2019 23166,00 23166,00 MBA Centar d.o.o. 4200644390008
JU OŠ Šesta osnovna škola Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2018 23166,00
JU OŠ Šesta osnovna škola Sistematski pregled zaposlenika- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 1836,00 1836,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka kopir aparata / Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 1353,51 1353,51 IMTEC d.o.o. 4200918780053
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka računara* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2018 4811,92 4811,92 IMTEC DOO 4200918780053
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka interaktivne table Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2018 4179,36 4179,36 IMTEC DOO 4200918780053
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka školskog namještaja/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 4500,00 4500,00 INTERLIGNUM d.o.o. 40008241000
JU OŠ Šesta osnovna škola Sanacija postojećeg poda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 1500,52 1500,52 TOP FLOOR d.o.o. 4200671360005
JU OŠ Šesta osnovna škola usluge prevoza učenika-* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2018 1462,50 1462,50 HUKIĆ TURS d.o.o. 4200323590005
JU OŠ Šesta osnovna škola PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 godina* Plan nabavki 14.05.2018
JU OŠ Šesta osnovna škola PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 godina* Plan nabavki 20.03.2017
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka i isporuka užina koje finansira općina Ilidža. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2017 1231,27 1231,27 MBA centar d.o.o. 4200644390008
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka i isporuka užina koje finansira općina Ilidža Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017 1231,27
JU OŠ Šesta osnovna škola Materijal za tekuće održavanje2. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 1904,83 1904,83 Penny plus d.o.o. 4200162210002
JU OŠ Šesta osnovna škola Materijal za tekuće održavanje2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2017 1904,83
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka opreme za skijanje1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 6988,45 6988,45 INTERSPORT BH 4202156400056
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka opreme za skijanje1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017 6988,45
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka garniture za penjanje za salu tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2017 2094,30 2094,30 TRISAR INN d.o.o. 4200324560002
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka garniture za penjanje za salu tjelesnog i zdravstvenog odgoja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2017 2094,30
JU OŠ Šesta osnovna škola Kancelarijski materijal.* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 3546,19 3546,19 Avdić 3A 4200601070000
JU OŠ Šesta osnovna škola Kancelarijski materijal* Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2017 3546,19
JU OŠ Šesta osnovna škola Sistematski pregled zaposlenika.* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 2124,00 2124,00 JU DOM ZDRAVLJA KS 4200174570004
JU OŠ Šesta osnovna škola Sistematski pregled zaposlenika* Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2017 2124,00
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka projektora sa platnom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2017 2739,88 2739,88 IMTEC d.o.o. 4200918780053
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka projektora sa platnom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2017 2739,88
JU OŠ Šesta osnovna škola Usluge prevoza za ekskurziju. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2017 1241,37 1241,37 Babić-Bisstours d.o.o.
JU OŠ Šesta osnovna škola Usluge prevoza za ekskurziju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.05.2017 1241,37
JU OŠ Šesta osnovna škola Materijal za potrebe tekućeg održavanja. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 5442,14 5442,14 Kristal-komerc d.o.o. 4227244790002
JU OŠ Šesta osnovna škola Materijal za potrebe tekućeg održavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2017 5442,14
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00