617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 64
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Muzej Sarajeva POPRAVKA I REKONSTRUKCIJA KLIZNIH VRATA NA BRUSA BEZISTANU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 2925,00 17.06.2020 2925,00 2950,00 KEMODOORS DOO SARAJEVO
JU Muzej Sarajeva STUDIJSKO FOTOGRAFISANJE I ELEKTRONSKA OBRADA 200 FOTOGRAFIJA UMJETNIČKIH DJELA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2020 3750,00 15.07.2020 3750,00 3750,00 O.D. BORAGOO
JU Muzej Sarajeva zanatski radovi na kancelarijei računovodstva i restauratorskoj radionici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 1581,68 24.03.2020 1581,68 1581,68 MONT GRADNJA DOO SARAJEVO
JU Muzej Sarajeva javni konkursi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 1036,62 1036,62 1036,62
JU Muzej Sarajeva plan javnih nabvki Plan nabavki 17.07.2020
JU Muzej Sarajeva IZRADA 3D MODELA SVIH DEPANDANSA MUZEJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2019 2500,00 06.11.2019 2500,00 2500,00 TECHBOSNIA DOO SARAJEVO, TEREZIJA BB, ID BROJ 4202696180004
JU Muzej Sarajeva NABAVKA ZVUČNIKA SA KABLOVIMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 1476,00 24.12.2019 1476,00 1476,00 AMEDEX D.O.O., ILIDŽA, AJVAZ DEDINA BROJ 45, ID BROJ 4200439890006
JU Muzej Sarajeva NABAVKA RAČUNARA 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 6099,21 13.11.2019 6099,21 6099,21 DISTI DOO, SAFETA ZAJKE BR 2, SARAJEVO ID BROJ 4200077450002
JU Muzej Sarajeva NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA PO UGOVORU BROJ 325-03-4.1/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2019 4092,00 19.11.2019 4092,00 4092,00 GRADIZ d.o.o. Sarajevo ID broj:4200153570004
JU Muzej Sarajeva ZAMJENA POLOMLJENIH KRILA AUTOMATSKIH STAKLENIH VRATA NA BRUSA BEZISTANU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2019 1872,00 13.11.2019 1872,00 1872,00 SKAPI D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ 4200583400005
JU Muzej Sarajeva Pravne usluge advokatske kancelarije Ugovaranje i realizacija 1942,20 17.09.2018 1942,20 1942,20 Advokatska kancelarija Potogija Emir, ID broj: 4301841650004
JU Muzej Sarajeva KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIKA Muzeja 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 1848,00 1848,00 1848,00 Sarajevo osiguranje dd ID broj 4200326930001
JU Muzej Sarajeva Čišćenje Brusa bezistana nakon poplave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1456,00 13.06.2019 1456,00 1456,00 Tepser O.D. ID broj: 4301913070008
JU Muzej Sarajeva Izrada i graviranje mesinganih ploča za obilježavanje atentata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2019 1650,00 16.06.2019 1650,00 1650,00 PISMOLIK doo Sarajevo ID broj: 4200726790004
JU Muzej Sarajeva Geodetska situacija elaborata za KOVAČE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 1000,00 07.06.2019 1000,00 1000,00 Geodet d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201596930000
JU Muzej Sarajeva Štampanje ulaznica za depandanse muzeja 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2019 1205,10 08.05.2019 1205,10 1205,10 PLANJAX KOMERC doo ID broj 4218427610004
JU Muzej Sarajeva Štampanje materijala za izložbu 'Ibrahim Ljubović-Sjećanje' Ugovaranje i realizacija 18.04.2019 2105,34 25.04.2019 2105,34 2105,34 CPU Printing company d.o.o. ID broj:4201627830009
JU Muzej Sarajeva Radovi na sanaciji zida oko Muzeja Jevreja BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2018 5855,03 12.11.2018 5855,03 5855,03 RESTAURO doo Sarajevo ID broj: 4201502540009
JU Muzej Sarajeva Štampanje materijala za izložbu 'Sarajevo od najstarijih vremena do danas' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2019 5085,99 13.02.2019 5085,99 5085,99 Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo ID broj:4201126620004
JU Muzej Sarajeva Štampanje mateterijala za izložbu 'Sarajke na platnima bh slikara' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2905,93 13.02.2019 2905,93 2905,93 Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo ID broj:4201126620004
JU Muzej Sarajeva NAJAMNINA DUGA ZA 1.11.2015-31.12.2016 za VILA KOSTE HERMANA- IZUZEĆE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 9058,98 9058,98 OPŠTINA STARI GRAD SARAJEVO
JU Muzej Sarajeva Ugostiteljske usluge za potrebe Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1440,00 31.12.2018 1440,00 1440,00 VIS-A-VIS doo Sarajevo, ID broj: 4201564730025
JU Muzej Sarajeva Nabavka elektronske opreme-računari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1976,57 28.12.2018 1976,57 1976,57 IMTEC d.o.o ID broj: 4200918780002
JU Muzej Sarajeva Nabavka kancelarijskog namještaja po ugovoru br 249-03-4.1/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2155,68 27.12.2018 2155,50 2155,50 GRADIZ d.o.o. Sarajevo ID broj:4200153570004
JU Muzej Sarajeva Zanatski radovi na tekučem održavanju Brusa bezistana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2924,06 12.11.2018 2924,06 2924,06 RESTAURO doo Sarajevo ID broj: 4201502540009
JU Muzej Sarajeva Nabavka materijal za čišćenje R&S Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1140,49 28.12.2018 1140,49 1140,49 R&S doo Sarajevo ID broj 4200056290005
JU Muzej Sarajeva NABAVKA LED ŽARULJA, FLU CIJEVI I ELEKTROMATERIJALA ZA IZLOŽBENE POSTAVKE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2018 1813,86 27.12.2018 1813,86 1813,86 DOO "ELEKTROCENTAR" PJ SARAJEVO, ID broj: 4227043970002
JU Muzej Sarajeva Angažovanje studenata za arheološkom istraživanju-rekognisticiranju i prospekciji na arheološkom lokalitetu KOVAČIĆI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2018 5500,01 28.11.2018 5500,01 5500,01 J.U. "Studentski centar" Sarajevo ID: 4200458760008
JU Muzej Sarajeva Usluga štampanja materijala za izložbe "Kubure" i "Profesori i učenici naši umjetnici" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1081,67 24.12.2018 1081,67 1081,67 Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo ID broj:4201126620004
JU Muzej Sarajeva Nabavka novog kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 2999,06 03.12.2018 2999,06 2999,06 CPU Printing company d.o.o. ID broj:4201627830009
JU Muzej Sarajeva Štampanje knjige "Privatna zbirka kao muzejski fenomen" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 7020,00 08.11.2018 7020,00 7020,00 CPU Printing company d.o.o. ID broj:4201627830009
JU Muzej Sarajeva Iskopavanje i premještanje dva stečka sa lokaliteta KAKANJ- ŠVRAKINO SELO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 1755,00 02.11.2018 1755,00 1755,00 BOSMAN d.o.o. Sarajevo-Ilidža ID broj: 4200329520025
JU Muzej Sarajeva Nabavka 4 računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 6769,89 21.11.2018 6769,89 6769,89 IMTEC d.o.o ID broj: 4200918780002
JU Muzej Sarajeva Radovi na održavanju objekta i bašte Svrzina kuća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 1053,00 12.11.2018 1053,00 1053,00 Neimari d.o.o. Sarajevo ID: 4200477040008
JU Muzej Sarajeva Angažovanje studenata za arheološko iskopavanje na lokalitetu Kovačići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2018 2978,40 24.10.2018 2978,40 2978,40 J.U. "Studentski centar" Sarajevo ID: 4200458760008
JU Muzej Sarajeva Plan javnih PLAN NABAVKI JU MUZEJ SARAJEVA ZA 2019 Plan nabavki 27.02.2019
JU Muzej Sarajeva Konstruktivni elaborat materijala za sanaciju zida oko MUZEJA JEVREJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2018 1200,00 31.08.2018 1200,00 1200,00 e-design d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201275030007
JU Muzej Sarajeva Projekat sanacije zida oko MUZEJA JEVREJA BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 5943,60 22.05.2018 5943,60 5943,60 URBING d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200477550006
JU Muzej Sarajeva KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIKA Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2018 1680,00 05.07.2018 1680,00 1680,00 Sarajevo osiguranje dd ID broj 4200326930001
JU Muzej Sarajeva Dizajn materijala za postavku u SPOMEN SOBU OSLOBODILACA ŽUČ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 3510,00 08.06.2018 3510,00 3510,00 SAMAS DOO SARAJEVO ID BROJ 4200111220003
JU Muzej Sarajeva Štampanje KATALOGA SPOMEN SOBU OSLOBODILACA ŽUČ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2018 1696,50 04.06.2018 1696,50 1696,50 SAMAS DOO SARAJEVO ID BROJ 4200111220003
JU Muzej Sarajeva Štampanje slikovnice "JA VOLIM MUZEJ SARAJEVA" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2018 1849,77 18.04.2018 1849,77 1849,77 CPU Printing company d.o.o. ID broj:4201627830009
JU Muzej Sarajeva Štampanje ulaznica za depandanse muzeja 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2018 1093,95 05.04.2018 1093,95 1093,95 PLANJAX KOMERC doo ID broj 4218427610004
JU Muzej Sarajeva PLAN NABAVKI JU MUZEJ SARAJEVA ZA 2018 Plan nabavki 20.02.2018
JU Muzej Sarajeva ŠTAMPANJE KNJIGE "AVLIJE I BAŠTE SVRZINE KUĆE" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 6973,20 29.12.2017 6973,20 6973,20 SAMAS DOO SARAJEVO ID BROJ 4200111220003
JU Muzej Sarajeva NABAVKA DIJELOVA OPREME ZAQ VIDEO NADZORNE SISTEME Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 4223,70 28.12.2017 4223,70 4223,70 UNILAB DOO SARAJEVO ID BROJ 4200054160007
JU Muzej Sarajeva NABAVKA RAZNIH MAŠINA, SITNOG INVENTARA I MATERIJALA ZA POTREBE MUZEJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 1886,75 18.12.2017 1886,75 1886,75 OBI BAU &GARTEN DOO 4200488080001
JU Muzej Sarajeva Nabavka dva računara DELL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 3841,11 29.12.2017 3841,11 3841,11 IMTEC d.o.o ID broj: 4200918780002
JU Muzej Sarajeva Štampanje materijala za izložbu LIMARSKI ZANAT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 1310,99 18.12.2017 1310,99 1310,99 SAMAS DOO SARAJEVO ID BROJ 4200111220003
JU Muzej Sarajeva Materijal za čišćenje 20.12.2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 1072,69 26.12.2017 1072,69 1072,69 R&S doo Sarajevo ID broj 4200056290005
Ukupno po stranici 127276,05 136334,85 136359,85