617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 208
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Srtolica uredska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 450,01 450,01 R & S d.o.o. Vogošća Sarajevo IDBR. 4200056290005
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Boje i ostali materijal za krečenje i održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 293,70 293,70 Penny plus d.o.o. Sarajevo ID.BR. 4200162210002
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga izrade kapafiksa sa štampom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 87,75 87,75 MARGO D.O.O. SARAJEVO ID.BR. 4400592450006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka zavjesa, alata i ostalog sitnog inventara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 823,50 823,50 Penny plus d.o.o. Sarajevo ID.BR. 4200162210002
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka papira za printanje i fotokopiranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 284,80 284,80 SVJETLOSTKOMERC SARAJEVO ID BR.4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga redizajna web stranice Škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 960,00 960,00 INDEX DESIGN O.D. SARAJEVO ID. BR. 4303278450004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka IT i elektronske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 2727,52 2727,52 R & S d.o.o. Vogošća Sarajevo IDBR. 4200056290005
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Odluka o drugoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 03.12.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Laptop Acer Swift 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 1386,70 1386,70 CPU D.O.O. CAZIN ID. BR. 4263591710007
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Ofset papir Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 222,30 222,30 PINGI D. O. O. SARAJEVO
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Cinkane ploče Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 407,16 407,16 METAL - CENTAR d.o.o. SARAJEVO ID. BR. 4200020260002
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga uramljivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 176,80 176,80 Umjetnička radionica "Paleta" Sarajevo Id br. 4200134190039
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga printanja i spiralnog uveza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 42,50 42,50 MAK INVEST D.O.O. SARAJEVO ID.BR.4200013990003
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Gaza knjigovezačka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 100,00 100,00 FORTUNA COMERC SARAJEVO ID BR. 4200062850004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Tastatura sa mišom i HDMI kabal za potrebe interaktivne table Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 44,25 44,25 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Radovi na mreži grijanja sa pratećim materijalom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2020 1499,00 1499,00 "EL. MI" TERM SARAJEVO, ID BR. 4300403760003
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Zastava BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 80,00 80,00 PISMOLIK d.o.o. Sarajevo ID.BR. 4200726790004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Brave vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 140,00 140,00 PENNY PLUS ID.BR. 4200162210002
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga printanja i spiralnog uveza Godišnjeg programa rada za školsku 20/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 48,00 48,00 MAK INVEST DOO ID BR. 4200013990020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Osiguranje učenika ZA ŠKOLSKU 2020/2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 815,00 815,00 GRAVE OSIGURANJE id. BR. 4200486200000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Produžni kablovi za potrebe instalacije e-dnevnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2020 297,50 297,50 penny plus
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sredstva za čišćenje:deterdženti, krpe, metle, četke, rukavice,higijenski papir Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2020 1137,46 1137,46 R & S d.o.o. Vogošća Sarajevo IDBR. 420005629000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Dezinfekciona sredstva i higijenski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2020 2662,04 2662,04 R & S d.o.o. Vogošća Sarajevo IDBR. 420005629000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga instaliranja računara za e-dnevnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2020 1022,10 1022,10 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Obrazovna pomagala:toneri,koverte, olovke idr. sitne potrepštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 183,62 183,62 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti BESKONTAKTNI TOPLOMIJER Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 109,65 109,65 PZU APOTEKA "AL HANA" SARAJEVO IDBR. 4245052270003
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Umrežavanje jednog računara i popravka kompjuterske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2020 559,77 559,77 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti dOKUMENTACIJA ZA PEDAGOŠKE EVIDENCIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2020 373,82 373,82 DD "SVJETLOST-SARS" SARAJEVO ID BR. 4200191820006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Montaža ventila i zamjena cijevi na sistemu grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2020 150,00 150,00 "EL. MI" TERM SARAJEVO, ID BR. 4300403760003
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga sistematskog pregleda zaposlenih Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2020 1295,00 1230,00 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO IDBR 4200187710000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Staklo za potrebe nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 145,43 145,43 RAMA - GLAS D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200079310003
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Prva izmjena plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 02.07.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Toneri i koverte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 336,68 336,68 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka kancelarijskog administrativnog materijala i papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2020 382,20 382,20 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Printanje i tvrdi uvez kataloga za maturante Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2020 108,20 108,20 MAK INVEST DOO ID BR. 4200013990020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti VATROGASNI APARATI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2020 585,00 585,00 VATROSISTEMI SARAJEVO ID BR. 4200117260007
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga instalacije računara u kabinetu informatike (sa materijalom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2020 1979,93 1979,93 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga obavljanja dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2020 700,00 250,00 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO IDBR 4200187710000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka SSD diskova, tastatura i miševa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2020 2620,16 2620,16 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Prijem,obrada i kontrola finansijskih izvještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2020 90,00 90,00 Finansijsko-informatička agencija
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Deterdženti,krpe, rukavice,kese za smeće i ostali proizvodi za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 424,29 424,29 R & S d.o.o. Vogošća Sarajevo IDBR. 420005629000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Dezinfektanti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2020 581,72 581,72 DEFTER D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200303990007
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga popravke i sanacije vodovodnih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 409,50 409,50 HIDROAPLIKACIJE SARAJEVO IDBR 4302728970007
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Bezalkoholna pića i slatkiši Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 237,25 237,25 HOŠE KOMERC SARAJEVO IDBR 4200442500006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka toaletnog papira,ručnika i ostalih higijenskih potrepština Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2020 631,61 631,61 R & S d.o.o. Vogošća Sarajevo IDBR. 420005629000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Plan javnih nabavki Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo za 2020. godinu Plan nabavki 18.03.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Treća izmjena plana nabavli za 2019. godinu Plan nabavki 27.02.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Objava sjećanja-smrtovnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 60,00 60,00 avaz roto press d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Materijal i usluga za poboljšanje kvaliteta WiFi mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2238,72 2238,72 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti PAPIR ZA PRINTANJE I KOPIRANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2019 297,40 297,40 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
Ukupno po stranici 0,00 30208,04 29693,04