617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 80
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Prva gimnazija Sarajevo Plan javnih nabavki za 2021. god Plan nabavki 23.03.2021
JU Prva gimnazija Sarajevo Peta izmjena Plana javnih nabavki za 2020 godinu Plan nabavki 14.12.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo IV izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020 godinu Plan nabavki 08.12.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo Treca izmjena i dopuna plana Javnih nabavki za 2020 godinu Plan nabavki 28.10.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo Drugan izmjena i dopune Plana javnih nabavci za 2020 godine Plan nabavki 28.09.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo Izmjena Plana javnih nabavki za 2020 godinu Plan nabavki 25.06.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo nabavki Plan nabavki 25.03.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo *Sistematski pregled uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2019 1935,00 1935,00 JU zavod za medicinu kantona Sarajevo 4200298890007
JU Prva gimnazija Sarajevo .Sistematski pregled uposlenika, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.05.2019 1935,00
JU Prva gimnazija Sarajevo ,Nabavka tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 1290,49 1290,49 Norin d.o.o. 4200912660005 Novo Sarajevo
JU Prva gimnazija Sarajevo .Nabavka tonera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.12.2019 1290,49
JU Prva gimnazija Sarajevo *Materijal za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 1217,58 1424,57 Norin d.o.o. 4200912660005 Novo Sarajevo
JU Prva gimnazija Sarajevo .Materijal za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2019 1424,57
JU Prva gimnazija Sarajevo ,Usluge brušenja i lakiranja parketa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 1200,00 1200,00 OD "PARKET EFENDIĆ" 4303078790005 ilidža
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge brušenja i lakiranja parketa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2019 1200,00
JU Prva gimnazija Sarajevo ,.Osiguranje učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2450,00
JU Prva gimnazija Sarajevo ,Osiguranje učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2019 2450,00 2450,00 Sarajevo - osiguranje DD Sarajevo 4200326930184 Sarajevo Centar
JU Prva gimnazija Sarajevo ,Usluge skeniranja DTP dizajna i printanja fotografija za izradu muzejske postave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2019 1521,00 1521,00 BSC BEST SOLUTION COMPANY 4201639410021 Sarajevo centar
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge skeniranja DTP dizajna i printanja fotografija za izradu muzejske postave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.08.2019 1521,00
JU Prva gimnazija Sarajevo ,,Materijal za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 1451,97 1451,97 Norin d.o.o. 4200912660005 Novo Sarajevo
JU Prva gimnazija Sarajevo Materijal za čišćenje,, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1451,97
JU Prva gimnazija Sarajevo Nabavka haljina za hor Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.04.2019 1520,00
JU Prva gimnazija Sarajevo ,Nabavka haljina za hor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2019 1778,40 1778,40 Uslužnost d.o.o. 4200043550008 Sarajevo centar
JU Prva gimnazija Sarajevo ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku protivpožarnih vrata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.10.2019 9067,50 9067,50 Vatrosistemi d.o.o. 4200117260007
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku protivpožarnih vrata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2019 9067,50
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku knjiga za biblioteku Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2019 4996,07
JU Prva gimnazija Sarajevo ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku knjiga za biblioteku Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.12.2019 4996,07 4996,07 IK VRIJEME d.o.o. 4218064980009
JU Prva gimnazija Sarajevo -Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku stolica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.10.2019 5991,57 5991,57 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku stolica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2019 5991,57
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge smještaja u pansionu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 1259,20 1259,20 KANDILJ 4301477150009
JU Prva gimnazija Sarajevo Nabavka trakastih zavjesa* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 1388,67 1388,67 MIKADO DOO 4200062260002
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge iznajmljivannja prostora za ceremoniju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2019 2000,00 2000,00 JU Nardodno pozorište Sarajevo 4200566570002
JU Prva gimnazija Sarajevo Nabavka konferencijskih stolica za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2019 3980,34 3980,34 R&S d.o.o. 4200056290005
JU Prva gimnazija Sarajevo Materijal za tekuće održavanje,- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 1259,26 1259,26 SENSU str 4300398070001
JU Prva gimnazija Sarajevo Radovi na brušenju i lakiranju parketa i zamjena lajsni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 1572,00 1572,00 OD PARKET EFENDIĆ 4303078790005
JU Prva gimnazija Sarajevo Molerski radovi* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 3497,29 3497,29 ADAPTOR doo 4202399050002
JU Prva gimnazija Sarajevo Materijal za tekuće održavanje 7- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 2053,80 2053,80 SENSU str 4300398070001
JU Prva gimnazija Sarajevo Materijal za čišćenje3- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 2198,90 2198,90 NORIN d.o.o. 4200912660005
JU Prva gimnazija Sarajevo Nabavka ulaznica za pozorište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 1905,00 1905,00 JU Nardodno pozorište Sarajevo 4200566570002
JU Prva gimnazija Sarajevo Interaktivni projektor softver sa licencom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 3487,28 3487,28 IMTEC DOO 4200918780053
JU Prva gimnazija Sarajevo Nabavka tonera- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 2392,18 2392,18 NORIN d.o.o. 4200912660005
JU Prva gimnazija Sarajevo Dizaj i prelom monografije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 5000,00 5000,00 Bosanska riječ d.o.o. 4200358890001
JU Prva gimnazija Sarajevo Nabavka projektora i platno sa motorom za kino salu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 3632,27 3632,27 STUDIS d.o.o 4200840810007
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge prevoza učenika i nastavnika- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.11.2018 1274,00 1274,00 Divan travel agency Travnik 4236084130000
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge osiguranja od nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 2465,00 2465,00 Sarajevo osiguranje d.d. 4200326930184
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge iznajmljivanja sporteske dvorane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 2200,00 2200,00 R Sport Centar 4202537460004
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge prevoza profesora i učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 2350,00 2350,00 Divan travel agency Travnik 4236084130000
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge dnevnog all inclusive aranžmana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 2015,00 2015,00 S.R.C.A. D.O.O. 4201623500004
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge prevoza učenika i nastavnika* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2018 2104,50 2104,50 Divan travel agency Travnik 4236084130000
JU Prva gimnazija Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI 2018-ta godina- Odluka o trećoj Izmjeni i Dopuni Plan nabavki 20.11.2018
Ukupno po stranici 32848,17 80934,27 81141,26