617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 424
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka roba-sitnog inventara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2021 380,40
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka robe-materijala za praktičnu nastavu za Ugostiteljsku stručnu školu (kuhari) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2021 2000,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluga-objava konkursa za upražnjena radna mjesta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.01.2021 920,21
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluga-objava sjećanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2020 108,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići adaptacija podova učionica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 4071,44
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka roba-elektronske i fotografske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2020 3219,84
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka roba-materijal za popravku i održavanje opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 4680,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka roba-rasvjetna tijela (led paneli) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 2627,34
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka kompjuterskog materijala1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 4680,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka usluga-održavanje kompjuterske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 3510,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka roba- uredski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 2339,60
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka roba-obrasci i papir Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 4679,40
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka usluga-periodičnog pregleda aparata za gašenje požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 1338,06
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluga-protuprovalno obezbjeđenje objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 1521,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka usluge-dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 430,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići pružanje usluge redovnog održavanja i servisiranja hidraulične platforme-lift Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 854,10
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka roba-obrazovna pomagala za Građevinsku stručnu školu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 500,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka roba-obrazovna pomagala za drvnu stručnu školu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 1000,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka roba-materijal za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 4000,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka roba-materijal za popravku i održavanje zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 4000,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka roba-obrazovna pomagala za Metalsku stručnu školi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2020 2000,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići sukcesivna nabavka usluga održavanja obekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 4000,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka roba-elektronske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 2565,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluga-umnožavanja i uvezivanja materijala za potrebe škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 2060,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka roba-ostali administrativni materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2020 599,90
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka namještaja za opremanje kancelarija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 397,50
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka roba-sitnog inventara i ručnog alata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 962,18
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka roba-strojeva i uređaja3 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2020 1062,95
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluga-izrada i instalacija softvera za školsko zvono Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 900,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka podnih obloga1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 966,45
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka kompjuterske opreme5 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 500,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka roba- kompjuterska oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 940,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka strojeva i alata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 1135,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka roba-strojeva i uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2020 771,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići kononstrukcija mokrih čvorova i slivnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 4797,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići pregled osnovnih sredstava za rad i izrada odgovarajućih upotrebnih dozvola Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 1499,47
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nnabavka materijala za održavanje objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 300,60
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka usluga-ugradnja vrata i popravak prozora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 1287,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka materijala-za dekoraciju službenih prostorija1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2020 2702,70
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka opreme-pojačalo sa pripadajućim zvučniko, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2020 1840,50
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala-za popravku školskog razglasa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2020 1931,99
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka usluga-projektovanja i instalacije razglasnog sistema i puštanje u rad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2020 2150,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka roba-sitni inventar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2020 919,96
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka roba-koncentrat za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2020 387,08
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka materijala za održacanje objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2020 783,92
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluga-popravka i krečenje stropa hola škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka materijala-za dekoraciju službenih prostorija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2020 869,26
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka stručnih usluga instalacije i konfiguracije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2020 4095,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka opreme za internet mrežu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2020 5174,01
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka materijala za održavanje opreme2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2020 1035,36
Ukupno po stranici 95493,22 0,00 0,00