617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 502
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Fond Memorijala Nabavka opreme za kancelarijski kontejner na Kompleksu Ratna džamija na Igmanu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 11.12.2020 1511,60 24.12.2020 1511,60 1511,60 Bingo d.o.o. Export-Import Tuzla
Fond Memorijala Čišćenje snijega tokom zime na dionici Kabalovo-Ratna džamija na Igmanu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 17.12.2020 4282,20 28.12.2020 4282,20 1784,25 Orman d.o.o. Kiseljak
Fond Memorijala Nabavka 1 (jednog) laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 03.12.2020 1823,11 22.12.2020 1823,11 1823,11 Imtec d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge servisa i popravke službenog vozila Škoda Octavia registarskih oznaka M40-T-601 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 01.12.2020 1094,40 22.12.2020 1094,40 1094,40 Automerc Škoro d.o.o. Kiseljak - Poslovna jedinica Sarajevo
Fond Memorijala Štampanje ulaznica za Tunel spasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 30.11.2020 2223,00 24.12.2020 2223,00 2223,00 Pentagram d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Štampanje Zbornika radova sa Okruglog stola na temu "ZAVNOBIH i politika odbrane BiH u odnosu na rezultate Dejtonskog sporazuma" za potrebe manifestacije Odbrana BiH - Igman 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 07.12.2020 3744,00 23.12.2020 3744,00 3744,00 Amos Graf d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge popravke i ugradnje sistema video nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 07.12.2020 4095,00 23.12.2020 4095,00 4095,00 Unilab d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Štampa kataloga JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" - Svjedoci istine III Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 01.12.2020 4329,00 22.12.2020 4329,00 4329,00 Amos Graf d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Izrada prezentaciono-promidžbenih materijala - priprema za štampu i prijelom fotomografije Alija Izetbegović na engleskom jeziku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 07.12.2020 1731,60 22.12.2020 1731,60 1731,60 S.O.R. Agencija KONCEPT
Fond Memorijala Održavanje grobnih mjesta šehida i poginulih boraca na gradskim grobljima u KS kojima upravlja KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.05.2020 06.10.2020 17532,03 23.12.2020 17532,03 17527,00 KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Organizacija Okruglog stola na temu "ZAVNOBIH i politika odbrane BiH u odnosu na rezultate Dejtonskog sporazuma" za potrebe manifestacije Odbrana BiH - Igman 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 01.12.2020 6961,50 22.12.2020 6961,50 6961,50 Bigmev d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge obilaska mobilnih ekipa radi provjere sigurnosti objekata Fonda Memorjiala za vrijeme trajanja policijskog sata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 23.11.2020 1626,30 21.12.2020 1626,30 1626,30 Gama AA d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka mašine (trimera) za održavanje mezarja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 01.12.2020 1320,50 17.12.2020 1320,50 1320,50 Prox d.o.o. Blažuj
Fond Memorijala Nabavka pribora za održavanje higijene prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 01.12.2020 261,40 18.12.2020 261,40 217,40 Bingo d.o.o. Export-Import Tuzla
Fond Memorijala Nabavka sredstava za dezinfekciju ruku u radnih površina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 03.12.2020 691,80 14.12.2020 691,80 691,80 Bosnalijek d.d. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka 2 tonera za kopir aparat CANON Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 01.12.2020 256,46 10.12.2020 256,46 256,46 Racional d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka eksternih hard diskova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 01.12.2020 636,98 14.12.2020 636,98 636,98 Imtec d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka radne odjeće za radnike Odsjeka za uređenje i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 01.12.2020 694,90 14.12.2020 694,90 694,90 Kapriol Point d.o.o. Široki Brijeg - Podružnica Sarajevo
Fond Memorijala Usluge registracije i tehničkog pregleda motornog vozila Škoda Karoq registarskih oznaka K27-M-760 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 01.12.2020 232,33 10.12.2020 232,33 232,33 Agencija Sunce d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge registracije i tehničkog pregleda motornog vozila Škoda Fabia registarskih oznaka K71-M-053 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 30.11.2020 212,66 10.12.2020 212,66 212,66 Agencija Sunce d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Servis kopir aparata CANON za potrebe JU FM KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 01.12.2020 461,21 10.12.2020 461,21 461,21 Racional d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge servisiranja i održavanja kombi vozila marke Renault - redovni servis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 01.12.2020 667,22 08.12.2020 667,22 667,22 Guma M d.o.o. Podružnica Sarajevo
Fond Memorijala Radovi na sanaciji sadržaja na mezarjima i spomen obilježjima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 11.11.2020 3497,13 02.12.2020 3497,13 3497,13 Fadž-Company d.o.o. Ilidža
Fond Memorijala Nabavka licenci za MS Office pakete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 09.11.2020 3960,45 03.12.2020 3960,45 3960,45 Emado d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Servis i popravka službenog vozila Škoda Fabia registarskih oznaka A30-J-411 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 13.11.2020 619,60 02.12.2020 619,60 619,60 Automerc Škoro d.o.o. Kiseljak - Poslovna jedinica Sarajevo
Fond Memorijala Izrada prezentacionih materijala - pozivnice i zaštitne maske sa logom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 09.11.2020 538,20 30.11.2020 538,20 538,20 Pentagram d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka knjiga utisaka - HOR i Tunel spasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 13.11.2020 274,95 30.11.2020 274,95 274,95 Pentagram d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Radovi na sanaciji prostorija i drugih sadržaja unutar objekata FM - radovi na grijanju u upravnoj zgradi Širokac br.20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 09.11.2020 807,30 24.11.2020 807,30 807,30 Sintal d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Izvođenje radova na sanaciji spomen obilježja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 30.10.2020 3750,00 26.11.2020 3750,00 3750,00 Čolić OR
Fond Memorijala Popravka sistema video nadzora dojave na lokalitetu Spomeničkog kompleksa Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 27.10.2020 1970,28 18.11.2020 1970,28 1970,28 Unilab d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Godišnja taksa za produženje korištenja domena ratnadzamijaigman.org.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 02.11.2020 30,00 13.11.2020 30,00 30,00 Univerzitet u Sarajevu - univerzitetski tele-informatički centar UTIC
Fond Memorijala Nabavka ukrasnog grmlja za hortikulturalno uređenje mezarja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 02.11.2020 261,00 11.11.2020 261,00 261,00 Otoka-Bambus d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka službenih uniformi za radnike koji obavljaju poslove unutrašnje službe zaštite Fonda Memorijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 16.10.2020 2991,69 09.11.2020 2991,69 2991,69 Imsa d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Dizajn, izrada i postavljanje izložbe povodom 27. godišnjice Tunela spasa (1425-drugi dio) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 06.10.2020 2866,50 04.11.2020 2866,50 2866,50 Grafi Euro d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka sadnog i potrošnog materijala za hortikulturalno uređenje mezarja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 28.10.2020 422,40 05.11.2020 422,40 422,40 Agricom d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka i ugradnja klima komora 2 kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 04.08.2020 1360,00 19.08.2020 1360,00 1360,00 OD Prizma Sarajevo
Fond Memorijala Radovi na ispravljanju i sanaciji nišana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 10.08.2020 6671,34 18.08.2020 6671,34 6372,99 Balkan kamen d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka materijala i alata za održavanje zgrada: poslovni prostor Širokac 20 i 22, SK Tunel D-B, Ratna džamija, objekat MMC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 12.08.2020 974,75 25.08.2020 974,75 974,75 Bau & Garten d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge održavanja 6 (šest) mašina za košenje trave i čišćenje mezarja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 13.08.2020 578,50 25.08.2020 578,50 578,50 Prox d.o.o. Blažuj
Fond Memorijala Nabavka dva laptopa sa aksesoarom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 13.10.2020 3589,01 04.11.2020 3589,01 3589,01 Imtec d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Programske izmjene u sistemu OWIS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 07.10.2020 2744,82 02.11.2020 2744,82 2744,82 Orka d.o.o.
Fond Memorijala Servis motornog vozila Škoda Karoq registarskih oznaka K27-M-760 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 16.10.2020 402,26 29.10.2020 402,26 402,26 Triab d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge registracije i tehničkog pregleda motornog vozila Škoda Octavia registarskih oznaka M40-T-601 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 16.10.2020 253,08 27.10.2020 253,08 253,08 Agencija Sunce d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka inventurnih brojeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 07.10.2020 409,50 23.10.2020 409,50 409,50 Pismolik d.o.o. za osposobljavanje i zapošljavanje osoba hendikepiranog sluha i govora Sarajevo
Fond Memorijala Sanacija postojećih i izrada novih jarbola na mezarjima šehida i poginulih boraca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 06.10.2020 3355,56 15.10.2020 3355,56 3355,56 Fadž-Company d.o.o. Ilidža
Fond Memorijala Usluge dezinfekcije Upravne zgrade Fonda Memorijala i Amfiteatra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 06.10.2020 285,48 19.10.2020 285,48 285,48 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Realizacija stručne obuke za 26 zaposlenika angažovanih na poslovima unutrašnje službe zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 01.10.2020 520,00 13.10.2020 520,00 520,00 Federalno ministarstvu unutrašnjih poslova
Fond Memorijala Izvođenje radova na izradi temelja za nišane i nadgrobne spomenike na gradskim grobljima u KS, kojima upravlja KJKP Pokop d.o.o. i naknada za izdavanje saglasnosti za izvođenje radova na grobljima, kojima upravlja i gazduje KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.05.2020 28.07.2020 186109,62 06.10.2020 186109,62 KJKP Pokop d.o.o.
Fond Memorijala Nabavka cvijeća za hortikulturalno uređenje mezarja Kovači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 06.10.2020 94,50 09.10.2020 94,50 94,50 Agricom d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Izvođenje radova na mašinskim i elektro instalacijama u tunelskoj cijevi na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.05.2020 08.09.2020 57484,48 06.10.2020 57484,48 Neimari d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 343211,60 343211,60 96772,17