617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 688
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga monitoringa alarmnog sistema 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 117,00 117,00 Unilab d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka radnog mantila i odijela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2020 497,25 497,25 Uslužnost d.o.o. Sarajevo, ID 4200043550008
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga autodizalice-korpa, sjekač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 128,70 128,70 Park d.o.o. Sarajevo, ID 4200258320003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka alata 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 243,10 243,10 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vreća za otpatke 140l Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 417,69 Andrea & Giovanni d.o.o. Čitluk, ID 4227005290006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Switch-a 24 port Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 232,83 232,83 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga implementacije MS Office 365 Cloud servisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2020 2340,00 2340,00 Core Enigma d.o.o. Sarajevo, ID 4200336140009
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga printanja diploma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 2995,20 2995,20 Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo ID 4200494560007
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga osiguranja studenata 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2020 1625,00 1625,00 Sarajevo Osiguranje d.d. Sarajevo, ID 4200326930184
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga pregleda protivpožarnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 269,10 269,10 Granulo-RE d.o.o. Sarajevo, ID 4200004570000
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga dezinfekcije i dezeinsekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 333,45 333,45 Deratizer d.o.o. Sarajevo ,ID 4200149200006
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 15 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2020 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za čišćenje 11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2020 1508,05 1508,05 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210061
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vreća jutanih i četki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 164,75 164,75 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga servisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 578,00 578,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka memoranduma i knjige izdatih diploma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2020 340,00 340,00 OR GRfičar Eurotrend d.o.o., Sarajevo, ID 4300493490000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka cink lima 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 585,00 585,00 Metal Centar d.o.o., Ilidža-Sarajevo, ID 4200020260002
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga printanja matične knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 130,00 130,00 OR GRfičar Eurotrend d.o.o., Sarajevo, ID 4300493490000
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga monitoringa alarmnog sistema 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 117,00 117,00 Unilab d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijske fotelje 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 389,61 389,61 Fef d.o.o. Sarajevo, ID 4200160190004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2020 699,50 699,50 Liberšped d.o.o. Sarajevo, ID 4200322430004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka laptopa 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 899,00 899,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za dezinfekciju 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 1062,45 1062,45 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka zastave BiH 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 122,85 122,85 Hidex d.o.o. Sarajevo, ID 4200300890001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka alata 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 1726,10 1726,10 Weller d.o.o. Sarajevo, ID 4200241600002
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga osiguranja zaposlenika 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 4200,00 4200,00 Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo, ID 4200137020002
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga osiguranja zaposlenika 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 266,40 266,40 Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo, ID 4200137020002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka knjiga za umjetnost Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 1089,98 1089,98 Buybook d.o.o. Sarajevo, ID 4200228840002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskih stolica 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2020 1507,80 1507,80 Gradiz d.o.o. Sarajevo, ID 4200153570004
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga pranja i peglanja paravana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2020 130,80 130,80 O.D. Start 2 Sarajevo, ID 4303359450009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge monitoringa alarmnog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2020 117,00 117,00 Unilab d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka radne obuće 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 1428,00 1428,00 Borovo d.o.o. Sarajevo, ID 4200514420002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira za kopiranje A4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 600,00 Liberšped d.o.o. Sarajevo, ID 4200322430004
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga sistematskog pregleda zaposlenika 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 2415,00 2415,00 PZU Eurofarm - Centar Poliklinika Ilidža, ID 4200128030003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Modularne aluminijske skele Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2020 1150,00 1150,00 Euro Rent d.o.o. Sarajevo, ID 4201466560006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka računarske opreme 9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 740,00 740,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka elektromaterijala 10 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 167,94 167,94 Elsatrade d.o.o. Vogošća, ID 4200044520005
JU Akademija likovnih umjetnosti Radovi sanacije prozora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 2588,04 2588,04 Ugarak-Produkt d.o.o. Visoko, ID 4218241270009
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 269,10 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2020 497,25 497,25 Deratizer d.o.o. Sarajevo ,ID 4200149200006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka led sijalica 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 128,00 128,00 Energorekord d.o.o. Sarajevo,ID 4200405990001
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga sanitarnog pregleda zaposlenika 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2020 1650,00 1650,00 J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, ID 4200329950003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavla web kamera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2020 599,87 599,87 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo, ID
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka računarske opreme 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2020 1122,03 1122,03 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 16 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 178,18 178,18 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga monitoringa i interventne službe, patrola 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 702,00 702,00 Unilab d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka zaštitnih maski 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 234,00 234,00 Plaza Group d.o.o. Sarajevo, ID 4202369060003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka profoto lampi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2020 720,01 720,01 Refotbh d.o.o. Banja Luka, ID 4402499230007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka zaštitinih maski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 165,00 165,00 JU Apoteke Sarajevo - Apoteka Centar, ID 4200280090020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nbavka medijapana i iverice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 210,94 210,94 Fructas d.o.o. Sarajevo, ID 4200387640006
Ukupno po stranici 0,00 40755,82 39738,13