617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 182
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge konekcije i monitoringa i redovnog pregleda protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2021 2155,00 Sikra Security 4200002010007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i ugradnja zaštitnog uređaja diferencijalne struje (7 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 1515,15 1515,15 Elektric Drive d.o.o. Sarajevo 4200194330000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala 2/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 597,99 597,99 DD "Svjetlost Sars" Sarajevo 4200191820006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nqbavka električnog kalkulatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 492,62 492,62 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge servisiranja kombi vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 337,25 337,25 Autodelta d.o.o. Sarajevo 4200381790006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka projektora. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 759,33 759,33 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge pregleda i ispitivanja elektroinstalacija i gromobranskih instalacija u objektima Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2020 585,00 585,00 GRANULO - RE D.O.O. SARAJEVO 4200004570000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za sanaciju i održavanje toaleta u objektima Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2020 3613,65 3613,65 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kamere/fotoaparata sa stalkom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 734,76 734,76 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka ventila za radijatore u objektima Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 2402,95 2402,95 Senigor d.o.o. Sarajevo 4200909100007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka računara (3 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2020 4345,38 4345,38 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera 2/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 104,95 104,95 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka ljuljačke za senzornu sobu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2020 100,00 100,00 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka beskontaktnog termometra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2020 109,89 109,89 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka medicinskog potrošnog materijala/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 426,95 426,95 Apoteke Sarajevo 4200280090127
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. god. Plan nabavki 12.11.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene 2/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2020 812,49 812,49 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Čišćenje dimnjaka i mehanicko čišćenje kotla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 415,35 415,35 SODD "Odžačar" 4300849850006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i ugradnja svjetlosne kupole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 585,00 585,00 Akripol d.o.o. Sarajevo 4200351700002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera 1/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 546,29 542,29 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža kamera za proširenje video nadzornog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2020 1427,40 1427,40 Sikra Tehnika d.o.o. Sarajevo 4201197130008
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije 1/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2020 1932,14 1932,14 DD "Svjetlost Sars" Sarajevo 4200191820006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dezinfekcionih sredstava i opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 1132,33 1132,33 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge oglašavanja/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2020 530,89 530,89 Avaz Roto press d.o.o. 4200934630002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Advokatske usluge 1/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2020 2106,00 2106,00 Advokat Cero Jasmina 4301485090007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Obuka radnika - zaštita od požara i zaštita na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2020 430,56 355,68 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo 4200117260007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dizel goriva 2/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2020 1649,51 1603,18 El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo 4200031380000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge sistematskog pregleda radnika Centra/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 2145,00 2090,00 JU KS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu 4200098290005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge održavanja kotlovnice/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2020 900,90 900,90 Elkomont d.o.o. Sarajevo 4200125790007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge pregleda i održavanja vatrogasne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 652,86 652,86 GRANULO - RE D.O.O. SARAJEVO 4200004570000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija objekata Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2020 349,98 349,98 Eko Tim d.o.o. Sarajevo 4201793500009
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka printera - 2kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2020 524,16 524,16 BTS COMPUTERS d.o.o. Sarajevo 4202685490001
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene 1/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 1230,51 1230,51 R&S d.o.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja kombi vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2020 380,50 380,50 Triglav osiguranje DD 4200247470003
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dizel goriva za potrebe Centra 1/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 106,20 106,20 El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo 4200031380000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sredstava za dezinfekciju 1/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2019 302,20 302,20 Defter d.o.o. Sarajevo 4200303990007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan javnih nabavki za 2020. godinu - JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo Plan nabavki 22.05.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka projektora LOT2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 809,52 809,52 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera 3/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2020 465,08 465,08 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka projekcionog platna (2 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2020 519,48 519,48 BITS Computers d.o.o. Sarajevo 4202685490001
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka računara (2 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2446,06 2446,06 BITS Computers d.o.o. Sarajevo 4202685490001
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge konekcije i monitoringa i redovnog pregleda protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2020 2106,00 2106,00 Sikra Security 4200002010007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata Centra 8/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2020 522,79 522,79 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka protočnog bojlera (2kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2020 254,00 254,00 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka metalnog arhivskog ormara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 351,00 351,00 Protim d.o.o. Sarajevo 4202459050007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije 4/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 701,30 701,30 DD "Svjetlost Sars" Sarajevo 4200191820006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke video nadzornog sistema i zamjena dijelova oštećenih uslijed strujnog udara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 388,44 388,44 Sikra tehnika d.o.o. 4201197130008
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i ugradnja zebra zavjesa/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 492,75 492,75 Glorius Home d.o.o. 4210233450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i ugradnja elektronskog zvona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 1000,00 1000,00 IT Team OD 4303217660006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene i dopune Plana nabavki 2/19 Plan nabavki 17.12.2019
Ukupno po stranici 0,00 46497,56 44162,35