Pretraga

Ukupno 146
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan javnih nabavki za 2020. godinu - JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo Plan nabavki 22.05.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka projektora LOT2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 809,52 809,52 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera 3/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2020 465,08 465,08 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka projekcionog platna (2 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2020 519,48 519,48 BITS Computers d.o.o. Sarajevo 4202685490001
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka računara (2 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2446,06 2446,06 BITS Computers d.o.o. Sarajevo 4202685490001
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge konekcije i monitoringa i redovnog pregleda protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2020 2106,00 Sikra Security 4200002010007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata Centra 8/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2020 522,79 522,79 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka protočnog bojlera (2kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2020 254,00 254,00 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka metalnog arhivskog ormara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 351,00 351,00 Protim d.o.o. Sarajevo 4202459050007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije 4/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 701,30 701,30 DD "Svjetlost Sars" Sarajevo 4200191820006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke video nadzornog sistema i zamjena dijelova oštećenih uslijed strujnog udara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 388,44 388,44 Sikra tehnika d.o.o. 4201197130008
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i ugradnja zebra zavjesa/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 492,75 492,75 Glorius Home d.o.o. 4210233450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i ugradnja elektronskog zvona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 1000,00 1000,00 IT Team OD 4303217660006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene i dopune Plana nabavki 2/19 Plan nabavki 17.12.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju usluge popravke i održavanja elektroakustičke opreme 2/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 748,89 748,89 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge oglašavanja/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 564,68 564,68 Avaz Roto press d.o.o. 4200934630002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge organizacije "Kursa grafičkog dizajna za gluhe i nagluhe osobe" 2/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2019 2000,00 2000,00 Multicom d.o.o. Tuzla 4209300800000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka medicinskog potrošnog materijala/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 320,25 320,25 Apoteke Sarajevo 4200280090429
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistpće i higijene 2/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2019 952,56 952,96 Nivex d.o.o. Sarajevo 4200298620000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelar. ormara sa punim vratima Lot 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 151,05 151,05 Fis d.o.o. Vitez 4236020240138
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog ormara sa policama Lot 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 450,00 450,00 Yisk 4421488880004
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka metalnog arhivskog ormara Lot 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2019 351,00 351,00 Protim d.o.o. sarajevo 4202459050007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sitnih pomagala za nastavu tjelesnog odgoja Lot 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2019 540,60 540,60 Kid Zone do.o.o. Sarajevo 4202313270005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka rekvizita za nastavu tjelesnog odgoja Lot 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2019 460,70 460,70 Intersport BH d.o.o. Sarajevo 4202156400005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskih stolica (3 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 594,00 594,00 Yisk d.o.o. 4201488880004
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja vatrodojavnog sistema Ugovaranje i realizacija 03.09.2019 409,50 409,50 Supernova d.o.o. 4218627970005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju usluge zamjene tri automatska detektora u sistemu vatrodojave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 333,45 333,45 Supernova d.o.o. 4218627970005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge servisiranja audiometra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 234,00 234,00 New Technology d.o.o. Sarajevo 4200124470009
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge redizajna web stranice Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 292,50 292,50 Cetech d.o.o. Sarajevo 4202437590008
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge čišćenja dimnjaka i mehaničko čišćenje kotla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 415,35 415,35 SODD "ODŽAČAR" 4300849850006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka guma za vw kombi vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2019 538,14 538,14 Makbel - Trade d.o.o. 4200250690006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka opreme i nadogradnja bežične mreže u objektima Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2019 2599,99 2599,99 BITS Computers d.o.o. Sarajevo 4202685490001
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i zamjena sistema za detekciju zemnog gasa u kotlovnici Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3256,67 3256,67 Arcus d.o.o. 4200147330000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 26.09.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije 1 /19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2019 2227,56 2227,56 DD "Svjetlost Sars" Sarajevo 4200191820006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera 2/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2019 746,46 746,46 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka opreme za senzornu igraonicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2019 1000,00 1000,00 Flex Invest d.o.o. 4202560440002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sistematski pregled za radnike Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 1795,37 1795,37 JU KS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge organizacije "Kursa grafičkog dizajna za gluhe i nagluhe osobe" 1/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 1000,00 1000,00 Interlingua d.o.o. Sarajevo 4200204310002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja VW kombi vozila/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2019 399,00 399,00 Triglav osiguranje DD 4200247470003
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka motorne kosilice. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 1099,00 1099,00 Partner d.o.o. Bijeljina 4400323470009
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera 1/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 287,20 287,20 Media Market d.o.o. 4201425960008
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka alata i potrošnog materijala za radionicu Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 643,65 643,65 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene 1/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 1992,39 1992,39 Nivex d.o.o. Sarajevo 4200298620000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge servisiranja i održavanja kotlovnice Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 877,50 877,50 Elkomont d.o.o. Sarajevo 4200125790007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja računarske opreme/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 585,00 0,00 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge periodičnog pregleda i održavanja vatrogasne opreme/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 1209,71 1209,71 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo 4200117760007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka usisivača (2kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 358,02 350,02 Domod d.o.o. 4201952400002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka printera (2 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2019 325,26 325,26 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža opreme za senzornu sobu/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 4680,00 4680,00 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
Ukupno po stranici 0,00 44495,87 41797,27