617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 125
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluge štampanja uplatnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2019 832,20 832,20 Amos-Graf d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluge štampanja matematičkog časopisa Limes Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 941,12 941,12 Amos-Graf d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluge štampanja Godišnjaka učenika Prve bošnjačke gimnazije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2019 2788,70 2788,70 Blicdruk d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluga štampanja školskog časopisa Vrelo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2019 2954,70 3457,00 Blicdruk d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka električnog klavira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 1119,15 1119,15 Brothers export-import d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Sistematski pregledi za radnike 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 6000,00 6000,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluge marketinga 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 2340,00 2340,00 Bejtovic Communications
JU Prva bošnjačka gimnazija Farbarsko-molerski radovi 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 4409,73 4409,73 Obrt Zaimović Visoko
JU Prva bošnjačka gimnazija Emitovanje radio reklame Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2019 675,79
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka hemikalija za Cambridge ispite iz Biologije 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2019 768,69
JU Prva bošnjačka gimnazija Iznajmljivanje "Dancing dvorane" Doma mladih Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1790,10 1790,10 KJKP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka hard diska za video nadzor Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.04.2019 266,76
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka hemikalija za Cambridge ispite iz Hemije 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 1308,00 1308,00 Semikem d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Fizičko obezbjeđenje tokom meorijalnog turnira u prostorijama Prve bošnjačke gimnazije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019 720,00
JU Prva bošnjačka gimnazija Izrada panoa za maturante Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2019 796,40
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka informatičke opreme za 2019 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 3000,00 3000,00 IMTEC d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Održavanje sistema vatrodojave za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 1236,60 1236,60 Arcus d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluge održavanja lifta za 2019 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 1404,00 1404,00 Eurolifting d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluge održavanja dimnjaka za 2019. goodinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 585,00 585,00 Ekodimnjačar
JU Prva bošnjačka gimnazija DDD usluge za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 2000,00 2000,00 Kristal d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka rutera, 3 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2019 750,00
JU Prva bošnjačka gimnazija Štampanje promotivnog materijala 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 1626,30 1626,30 Index Line d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluge monitoringa i protivprovalne zaštite - nadzora objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 1800,00 UniLab d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Mjerenje emisije zagađujućih materija u zraku za 2019 godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2019 468,00
JU Prva bošnjačka gimnazija Prevoz članova Vijeća učenika na Bjelašnicu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2019 350,00
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka sigurnosne brave sa tri ključanja za ulazna aluminijska vrata Pokretanje i tok postupka 15.01.2019 234,00
JU Prva bošnjačka gimnazija Ugradnja rolo roletni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2019 1064,30 1064,30 Tapetar d.d.
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluga elektro-instalaterskih radova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.01.2019 170,82
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluga izrade vizuelne pregrade u kabinetu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 3250,00 3250,00 Drvodom d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Proširenje SIP centrale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2018 460,98
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluga štampanja brošura Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.11.2018 491,40
JU Prva bošnjačka gimnazija Redovna kontrola HACCP sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2018 1062,00 1062,00 SIQ
JU Prva bošnjačka gimnazija Izrada mjernog mjesta prema zahtjevima standarda 15259 za pogon postrojenja na plin Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.10.2018 468,00
JU Prva bošnjačka gimnazija Redovna godišnja HACCP edukacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.10.2018 400,00
JU Prva bošnjačka gimnazija Izrada DVD seta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2018 1310,40 1310,40 Topdog d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka hemikalija za re-take ispite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 1144,41 1144,41 Semikem d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Sistematski pregled radnika Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 6000,00 6000,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju
JU Prva bošnjačka gimnazija Poslovi tekućeg održavanja - stolarski radovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.06.2018 834,50
JU Prva bošnjačka gimnazija Štampanje matematičkog časopisa Limes 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2018 1396,98 1396,98 Blic Druk d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Farbarsko-molerski radovi18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2018 6151,97 6151,97 Obrt Zaimović
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka informatičke opreme 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 5592,95 5592,95 ITD d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Elektroinstalaterski radovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2018 415,35
JU Prva bošnjačka gimnazija Redovni tehnički pregled lifta u objektu Gimnazije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.05.2018 263,25
JU Prva bošnjačka gimnazija Ugradnja oglasne ploče za vanjsku upotrebu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 3,74 3,74 BaBel d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Servis split klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2018 327,60
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka knjiga i stručne literature Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.04.2018 10952,42
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka kancelarijske stolice NS Enjoy Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2018 889,20
JU Prva bošnjačka gimnazija Mikrobiološko ispitivanje hrane i sanitarni pregledi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2018 892,80 892,80 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
JU Prva bošnjačka gimnazija Ugradnja klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 1736,28 1738,28 Clima - Trade d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka hemikalija za praktični ispit iz predmeta Biologija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 1359,53 1359,53 "Semikem" d.o.o.
Ukupno po stranici 20703,16 67100,96 65805,26