617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 15
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU KŠC Opća realna gimnazija Plan nabava 2021 KSC Opća-realna gimnazija Plan nabavki 26.04.2021
JU KŠC Opća realna gimnazija Plan nabava KŠC Opća-realna gimnazija 2020 Plan nabavki 31.03.2020
JU KŠC Opća realna gimnazija Nabava obrazovnih pomagala2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2019 99,77 99,77 Svjetlostkomerc d.d.
JU KŠC Opća realna gimnazija Nabava poslovnih obrazaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 25,83 25,83 Svjetlostkomerc d.d.
JU KŠC Opća realna gimnazija Nabava računarske opreme KŠC Opća-realna gimnazija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 73,08 73,08 Svjetlostkomerc d.d.
JU KŠC Opća realna gimnazija Nabava računarske opreme KŠC Opća-realna gimnazija Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 499,50 499,50 Svjetlostkomerc d.d.
JU KŠC Opća realna gimnazija Nabava školskog pribora KŠC -Opća-realna gimnazija Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 481,68 481,68 Svjetlostkomerc d.d.
JU KŠC Opća realna gimnazija Nabava materijala za čišćenje KŠC-Opća realna gimnazija1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2019 414,03 414,03 FIS - Professional d.o.o.
JU KŠC Opća realna gimnazija Plan nabava 2019 KŠC OPĆA - REALNA GIMNAZIJA Plan nabavki 16.04.2019
JU KŠC Opća realna gimnazija Nabava materijala za čišćenje KŠC-Opća-realna gimnazija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 350,68 350,68 FIS - Professional d.o.o.
JU KŠC Opća realna gimnazija Tekuće održavanje zgrade, opća-realna gimnazija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2018 463,32 463,32 H.M.I. INŽENJERING
JU KŠC Opća realna gimnazija Nabava materijala za čišćenje i materijala za toalete KŠC-Opća-realna gimnazija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2018 302,98 302,98 FIS - Professional d.o.o.
JU KŠC Opća realna gimnazija Ugovor o nabavi uredskog materijala KŠC - Opća-realna gimnazija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 2499,76 2499,76 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
JU KŠC Opća realna gimnazija Plan javni nabavki 2018 KŠC-Opća -realna gimnazija Plan nabavki 20.04.2018
JU KŠC Opća realna gimnazija Plan javni nabavki 2017 KŠC-Opća -realna gimnazija Plan nabavki 05.04.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00