617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 79
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izvođenje radova tekućeg održavanja - sanacije na dijelovima platoa + 640 i Vidikovac i na pristupnoj stazi s postamentom spomenika Žena borac, Spomen park Vraca u Sarajevu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.05.2020 55401,21
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan JN za 2020.godinu (prve izmjene) Plan nabavki 13.07.2020
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan JN za 2020.godinu (usvojen) Plan nabavki 13.07.2020
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA IZRADE GEODETSKOG SNIMANJA DIJELA MREŽE PJEŠAČKIH STAZA I ARHEOLOŠKOG LOKALITETA "CRKVINA" KOD SELA VRUTCI UNUTAR SPOMENIKA PRIRODE VRELO BOSNE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2020 2250,00 18.05.2020 2632,50 2632,50 GEODET DOO SARAJEVO, UL. HAMDIJE ĆEMERLIĆA 47. ID BR. 4201596930000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa USLUGE KOLEKTIVNOG KOMBINOVANOG OSIGURANJA RADNIKA ZAVODA ZA PERIOD 1.5.2020.-30.4.2021.G. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2020 1678,00 ADRIATIC OSIGURANJE DD SARAJEVO, PODRUŽNICA SARAJEVO, UL. TRG MEĐUNARODNOG PRIJATELJSTVA 20. ID BR. 4200213140080
JU Zavod za zaštitu naslijeđa PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020.G. Plan nabavki 10.03.2020
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR O NABAVCI KANCELARIJSKOG MATERIJALA, SITNOG INVENTARA I PRIBORA U 2020.G. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2020 5516,77 02.04.2020 5516,77 SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO, MUHAMEDA KANTARDŽIĆA 3. ID BR. 4200177160001
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR O ODRŽAVANJU INFORMACIONOG SISTEMA ZAVODA ZA PERIOD 1.2.2020.-31.1.2021.G. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2020 27.02.2020 5D - CADD DOO SARAJEVO, HUSREFA REDŽIĆA 1. ID BR. 4201221530004
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA IZRADE GEODETSKOG SNIMANJA DIJELA MREŽE PJEŠAČKIH STAZA I ARHEHEOLOŠKOGG LOKALITETA "CRKVINA" KOD SELA VRUTCI UNUTAR SPOMENIKA PRIRODE "VRELO BOSNE" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2020 3159,00 30.03.2020 3159,00 GEODET DOO SARAJEVO, UL. HAMDIJE ĆEMERLIĆA 47. ID BR. 4201596930000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR O PRUŽANJU TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA U 2020.G. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 04.03.2020 BH TELECOM DD SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, UL. ZMAJA OD BOSNE 88. ID BR. 4200211100021
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR ZA USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA ZAVODA U 2020.GODINI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2020 05.03.2020 ALPHATECH DOO SARAJEVO, DŽEMALA BIJEDIĆA 160. ID BR. 4201556630003
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR O SNABDJEVANJU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U 2020.G. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2020 07.02.2020
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR ZA USLUGE MONITORINGA, INTERVENTNE SLUŽBE I TEHNIČKOG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA U 2020.G. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.01.2020 1298,70 05.02.2020 1298,70 UNILAB DOO SARAJEVO , UL. DRINSKA 70. ID BR. 4200054160007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o unapređenju network okruženja i kreiranja softvera za protokol Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2457,00 31.12.2019 2457,00 2457,00 5D-CADD d.o.o. Sarajevo, ul. Husrefa Redžića br.1. ID br. 4201221530004
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o unapređenju netwoek okruženja i kreiranja softvera za biblioteku Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2925,00 31.12.2019 2925,00 2925,00 5D-CADD d.o.o. Sarajevo, ul. Husrefa Redžića br.1. ID br. 4201221530004
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor za pružanje usluga sistematskog pregleda za zaposlenike Zavoda u 2019 godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 3675,00 03.12.2019 3675,00 3675,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KS, ul. Bulevar Meše Selimovića 7. ID br. 4200298890007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o kupoprodaji printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2019 1945,68 14.11.2019 1945,68 1945,68 IMTEC DOO SARAJEVO, Poslovna jedinica br. 3. Ilijaš, ul. Bosanski put bb. ID br. 4200918780045
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o kupoprodaji HTZ opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 1354,64 23.12.2019 1354,64 1354,64 RM COMPANY DOO ZENICA UL. GORNJOZENIČKA 42. ID BR. 4218507720005
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR O KUPOPRODAJI LAPTOPA SA UGRAĐENIM OPERATIVNIM SISTEMOM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 2692,28 25.12.2019 2692,28 2692,28 KAMER KOMERC DOO SARAJEVO, ID BR. 4200086440001
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR O IZRADI AŽURNE GEODETSKE SITUACIJE NARODNOG POZORIŠTA SARAJEVO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 5850,00 20.12.2019 5850,00 5850,00 GEODET DOO SARAJEVO, ID BR. 4201596930000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o pružanju usluga fotogrametričkog terestričkog snimanja na dijelu BKC Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2019 1170,00 07.06.2019 1170,00 1170,00 BN pro doo za projektovanje, geodetske poslove, trgovinu, servisiranje i posredovanje
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izrada Planova Upravljanja zaštićenim područjima Kantona Sarajevo, LOT 1. Plan upravljanja spomenikom prirode "Vrelo Bosne" i LOT 2. Plan upravljanja zaštićenim pejsažem "Bentbaša" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.09.2018 50310,00 24.06.2019 50310,00 ENOVA DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING I KONZALTING DOO SARAJEVO
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite poslovnog prostora i recepcije Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 1698,84 20.05.2019 1698,84 1833,33 Unilab Agencija za zaštitu ljudi i imovine doo Sarajevo, ul. Drinska 70. ID br. 4200054160007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika za period 01.05.2019 - 30.04.2020 godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 1247,40 06.05.2019 1247,40 1247,40 ADRIATIC OSIGURANJE DD SARAJEVO, UL. TRG MEĐUNARODNOG PRIJATELJSTVA BR. 20 ID BR. 4200213140080 (POLICA)
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o kupoprodaji robe - laptop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 2399,00 22.04.2019 2399,00 2399,00 ALLIED VTM D.O.O. SARAJEVO, UL. HIFZI BJELAVCA 34. ID BR. 4201764400003
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Prve izmjene i dopune Plana JN za 2019. godinu Plan nabavki 24.04.2019
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 21.02.2019 5173,75 BH TELECOM DD SARAJEVO, Direkcija Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne 88. ID br. 4200211100021
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o izradi ažurne geodetske situacije u Općini Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 6938,10 20.03.2019 6938,10 6938,10 GEODET DOO SARAJEVO, ul. Hamdije Ćemerlića br. 47. ID br. 4201596930000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za izradu elaborata analize uzroka nastalog proloma tla u Velikom parku, Općina Centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2019 6891,30 26.02.2019 6891,30 6891,30 Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30, ID br. 4200287770000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ILUMINACIJE ARHEOLOŠKOG PARKA kALIN HADŽI ALIJINE DŽAMIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 1168,77 15.02.2019 1168,77 1168,77 MALCOM DOO SARAJEVO, UL. BRANILACA SARAJEVA 11. ID BR. 4200160510009
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za izradu Projekta saancije proloma tla u Velikom parku, Općina Centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 6639,75 22.03.2019 6639,75 6639,75 GRAĐEVINSKI FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU - INSTITUT ZA GEOTEHNIKU I GEOLOGIJU, SARAJEVO, UL. STJEPANA TOMIĆA BR. 3. ID BR. 4200287770000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan javnih nabavki za 2019 godinu - Zavod za zaštitu khipn Sarajevo Plan nabavki 19.02.2019
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala, pribora i sitnog inventara za potrebe Zavoda u 2019 godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 26.02.2019 1493,30 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. Tvornička 3. Sarajevo, ID br. 4202242070000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR ZA ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA ZAVODA ZA PERIOD 1.2.2019 - 31.1.2020.GODINE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 5616,00 05.02.2019 5616,00 5616,00 5D - CADD doo Sarajevo, ul. Husrefa Redžića br. 1. ID br. 4201221530004
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o snabdijevanju električnom energijom i korištenju distributivne mreže za 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 12.02.2019 4439,96 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO, Ul. Vilsonovo šetalište 15. ID br.4200225150005
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za usluge obnove/zamjene videonadzora na zgradi Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2019 1381,52 04.02.2019 1381,52 1380,60 Unilab Agencija za zaštitu ljudi i imovine doo Sarajevo, ul. Drinska 70. ID br. 4200054160007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za održavanje higijene i čišćenje poslovnih prostorija Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 01.02.2019 1337,31 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. Tvornička 3. Sarajevo, ID br. 4202242070000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za usluge monitoringa i video nadzora za instalisani sistem zaštite Zavoda za period 1.1.2019 - 31.12.2019 godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 1298,70 04.02.2019 1298,70 1298,70 Unilab Agencija za zaštitu ljudi i imovine doo Sarajevo, ul. Drinska 70. ID br. 4200054160007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Nabavka stalnih sredstava, računari Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.12.2018 18252,00 24.12.2018 18252,00 18252,00 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. TEŠANJSKA 24a, ID BR. 4202242070000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o nabavci računarske opreme - 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 4553,78 05.12.2018 4553,78 4553,78 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. TEŠANJSKA 24a, ID BR. 4202242070000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Nabavka promotivnog materijala Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 1178,78 26.12.2018 1178,78 1178,78 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. TEŠANJSKA 24a, ID BR. 4202242070000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izmjene i dopune Plana JN za 2018 godinu Plan nabavki 03.12.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o nabavci računarske opreme za potrebe Zavoda u 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 4553,78 05.12.2018 4553,78 4553,78 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. TEŠANJSKA 24a, ID BR. 4202242070000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o vršenju usluga projektovanja - izrada Glavnog projekta Pejzažne arhitekture Arheološki lokalitet Kalin hadži Alijine džamije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 6669,00 05.12.2018 6669,00 6669,00 CONTEXT DOO SARAJEVO, UL. ALIPAŠINA 2/1. ID BR. 4202568770001
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izvođenje radova sanacije i restauracije fasada tri stambeno poslovna objekta u ulici Štrosmajerova br.4., 6. i 8. u Sarajevu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.10.2018 70175,64 22.11.2018 82105,50 NEIMARI DOO SARAJEVO, UL. PIJAČNA 70. ID BR. 4200477040008
JU Zavod za zaštitu naslijeđa izvođenje radova čišćenja i uređenja na objektu Spomen park Vraca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 4273,50 11.10.2018 4273,51 KJP "SARAJEVO-ŠUME" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200630090001
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika Zavoda u 2018 godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 1293,60 24.04.2018 1293,60 1293,60 AGRAM ADRIATIC OSIGURANJE DD SARAJEVO PODRUŽNICA SARAJEVO, ID BR. 4200213140004
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izvođenje radova tekućeg održavanja sanacije platoa oko tvrđave, stepeništa između kota +638 i +639 i između kota +639 i +640 stazeprema Obilježju zahvalnosti iObilježju u sklopu Spomen parka Vraca u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.09.2018 67769,00 17.09.2018 79290,00 NEIMARI DOO SARAJEVO ul. Pijačna 70. ID br. 4200477040008
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o izvođenju radova sanacije dijela fasade na stambeno poslovnom objektu u ul. Maršala Tita 33. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.07.2018 2500,00 23.07.2018 2500,00 NEIMARI d.o.o. Sarajevo, ul. Pijačna 70. ID br. 4200477040008
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite poslovnog prostora i recepcije Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 UNILAB d.o.o. Sarajevo, ul. Drinska 70. ID br. 420005460007
Ukupno po stranici 358181,74 324935,90 109060,31