617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 161
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Kamerni teatar 55 Usluge nabavke avio - karata_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2021 3000,00 NEBO TOURS D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Usluge nabavke avio - karata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2021 3000,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga mjerenja emisije zagađujućih materija u zraku_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2021 702,00 DVOKUT PRO D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga mjerenja emisije zagađujućih materija u zraku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2021 702,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kopir - aparata_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2021 1053,00 RACIONAL D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kopir - aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2021 1053,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kafe za aparat_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2021 1870,00 HERCAFE d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kafe za aparat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2021 1870,00
JU Kamerni teatar 55 Usluge registarcije službenog vozila_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2021 1236,60 GRAWE OSIGURANJE D.D.
JU Kamerni teatar 55 Usluge registarcije službenog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2021 1236,60
JU Kamerni teatar 55 Usluge popravke službenog vozila_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2021 4998,00 CAR 4 YOU D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Usluge popravke službenog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2021 4998,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka pitke vode za aparat_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2021 1320,46 CORTO d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka pitke vode za aparat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2021 1320,46
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka usluga izrade propagandnog materijala za premijeru predstave_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2021 3293,55 BLIC DRUK D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka usluga izrade propagandnog materijala za premijeru predstave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2021 3293,55
JU Kamerni teatar 55 Plan javnih nabavki 2021 Plan nabavki 15.03.2021
JU Kamerni teatar 55 Usluge testiranja radnika Teatra na COVID 19_1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.03.2021 6228,00 6228,00 BioMedicaLab
JU Kamerni teatar 55 Usluge testiranja radnika Teatra na COVID 19 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.02.2021 6228,00
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka laptopa za digitalnu tehničku podršku i realizaciju predstava_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2021 2734,19 3199,00 TELNET D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka laptopa za digitalnu tehničku podršku i realizaciju predstava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2021 2734,19
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka opreme za predstavu - router_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2021 349,83 349,83 TELNET D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka opreme za predstavu - router Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.02.2021 349,83
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka materijala za scenografiju za predstavu - željezo_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2021 980,00 980,00 EURO-METALI D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka materijala za scenografiju za predstavu - željezo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.02.2021 980,00
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka - usluge izrade 3D print figura za predstavu_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2021 1158,30 1158,30 ENCO D.O.O. SARAJEVO
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka - usluge izrade 3D print figura za predstavu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.02.2021 1158,30
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka opreme za predstavu - ortopedska pomagala_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2021 440,00 440,00 KS KREHA D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka opreme za predstavu - ortopedska pomagala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.02.2021 440,00
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka dijela scenografije za predstavu - inox cijevni tobogan_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2021 5838,30 5838,30 GLOVIS D.O.O. ZENICA
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka dijela scenografije za predstavu - inox cijevni tobogan Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.01.2021 5838,30
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka kamere za potrebe predstave_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2021 699,00 699,00 UNI-EXPERT d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka kamere za potrebe predstave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2021 597,44
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka krupne scenske rekvizite - pastične kocke_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2021 1626,65 1626,65 KOALA PAINTINGS d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka krupne scenske rekvizite - pastične kocke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2021 1390,30
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka - usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2021 2100,00 J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka - usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2021 2100,00
JU Kamerni teatar 55 Osiguranje radnika Tetara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka cvijeća za premijere i festival_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 2500,00 230,50 KJKP PARK
JU Kamerni teatar 55 Nabavka cvijeća za premijere i festival Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2020 2500,00
JU Kamerni teatar 55 Usluge štampe na platnu - majice i cekeri i ostali promotivni materijal_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 2723,76 2723,76 OR REMS
JU Kamerni teatar 55 Usluge štampe na platnu - majice i cekeri i ostali promotivni materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2020 2996,37
JU Kamerni teatar 55 Nabavka rasvjetne opreme_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 980,81 980,81 AMEDEX d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka rasvjetne opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 980,81
JU Kamerni teatar 55 Usluge hemijskog čišćenja kostima za potrebe predstava_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 3500,00 297,90 O.R. INDEX
JU Kamerni teatar 55 Usluge hemijskog čišćenja kostima za potrebe predstava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.10.2020 3500,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka advokatske usluge_1 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.09.2020 999,00 999,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka advokatske usluge Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 12.06.2020 999,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge štampe ( štampa plakata, afiša i drugo po potrebi) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.06.2020
JU Kamerni teatar 55 Usluge smještaja gostujućih umjetnika ( učesnika u predstavama, dani J.Korjenića) - hotelske usluge_1 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10.10.2020 49000,00 EUROPA D.O.O.
Ukupno po stranici 50266,15 99331,45 25751,05