617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 125
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Kamerni teatar 55 Osiguranje radnika Teatra_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 2352,00 Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Osiguranje radnika Tetara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka cvijeća za premijere i festival_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 2500,00 230,50 KJKP PARK
JU Kamerni teatar 55 Nabavka cvijeća za premijere i festival Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2020 2500,00
JU Kamerni teatar 55 Usluge štampe na platnu - majice i cekeri i ostali promotivni materijal_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 2723,76 2723,76 OR REMS
JU Kamerni teatar 55 Usluge štampe na platnu - majice i cekeri i ostali promotivni materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2020 2996,37
JU Kamerni teatar 55 Nabavka rasvjetne opreme_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 980,81 980,81 AMEDEX d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka rasvjetne opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020 980,81
JU Kamerni teatar 55 Usluge hemijskog čišćenja kostima za potrebe predstava_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 3500,00 297,90 O.R. INDEX
JU Kamerni teatar 55 Usluge hemijskog čišćenja kostima za potrebe predstava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.10.2020 3500,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka advokatske usluge_1 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.09.2020 999,00 999,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka advokatske usluge Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 12.06.2020 999,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge štampe ( štampa plakata, afiša i drugo po potrebi) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.06.2020
JU Kamerni teatar 55 Usluge smještaja gostujućih umjetnika ( učesnika u predstavama, dani J.Korjenića) - hotelske usluge_1 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10.10.2020 49000,00 EUROPA D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Usluge smještaja gostujućih umjetnika ( učesnika u predstavama, dani J.Korjenića) - hotelske usluge Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 29.06.2020 49000,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge održavanja klima uređaja u Teatru_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2020 1696,50 590,85 SES D.O.O. SARAJEVO
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge održavanja klima uređaja u Teatru Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2020 1696,50
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge održavanja plinske kotlovnice_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 1474,00 GRIZELJ GROUP D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge održavanja plinske kotlovnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2020 1474,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga održavanja službenog vozila_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2020 1387,62 257,40 CONNECTA D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga održavanja službenog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2020 1387,62
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge prevoza ansambla Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.06.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za čišćenje_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 879,75 268,00 HOŠE KOMERC
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2020 879,75
JU Kamerni teatar 55 Nabavka goriva za službeno vozilo_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2020 2000,00 PETROL BH OIL COMPANY D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka goriva za službeno vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.07.2020 2000,00
JU Kamerni teatar 55 Javna nabavka - kancelarijski materijal_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 3442,55 3500,83 SVJETLOSTKOMERC D.D.
JU Kamerni teatar 55 Javna nabavka - kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2020 3442,55
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za kostimografiju_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 6176,00 795,59 SANNY GENNY D.O.O. SARAJEVO
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za kostimografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.06.2020 6176,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge prevoza scenografije i kostimografije_1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.08.2020 10000,00 6763,82 ECOMATIC D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge prevoza scenografije i kostimografije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.06.2020 10000,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za scenografiju_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2020 6000,00 2636,57 INTER-COM d.o.o. Zenica
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za scenografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.06.2020 6000,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kafe_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2020 510,00 510,00 HERCAFE d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kafe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.07.2020 435,90
JU Kamerni teatar 55 Nabavka - Pitka voda_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 718,20 666,20 CORTO d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka - Pitka voda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.06.2020 718,20
JU Kamerni teatar 55 Nabavka dezinfikacionih sredstava_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 1499,96 582,75 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Nabavka dezinfikacionih sredstava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2020 1499,96
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2020 3501,29 1542,87 DERATIZER d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije za potrebe JU "Kamerni teatar 55" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.06.2020 3501,29
JU Kamerni teatar 55 Plan javnih nabavki_ 2020 Plan nabavki 05.06.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga štampe_1-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 5992,90 4724,96 BLIC DRUK
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga štampe_1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2019 5992,90
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga prevoza scenografije i kostimografije_1-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 6000,00 6786,00 ECOMATIC D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga prevoza scenografije i kostimografije_1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2019 6000,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijala za izradu scenografije_1_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 6000,00 2340,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijala za scenografiju_1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2019 6000,00
JU Kamerni teatar 55 Izmjene i dopune plana javnih nabavki_2019_1 Plan nabavki 13.11.2019
Ukupno po stranici 117180,85 119334,34 37197,81