Pretraga

Ukupno 91
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kafe_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2020 435,20 HERCAFE d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kafe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.07.2020 435,90
JU Kamerni teatar 55 Nabavka - Pitka voda_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 718,20 CORTO d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka - Pitka voda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.06.2020 718,20
JU Kamerni teatar 55 Nabavka dezinfikacionih sredstava_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 1499,96 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Nabavka dezinfikacionih sredstava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2020 1499,96
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2020 3501,29 DERATIZER d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije za potrebe JU "Kamerni teatar 55" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.06.2020 3501,29
JU Kamerni teatar 55 Plan javnih nabavki_ 2020 Plan nabavki 05.06.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga štampe_1-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 5992,90 4724,96 BLIC DRUK
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga štampe_1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2019 5992,90
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga prevoza scenografije i kostimografije_1-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 6000,00 6786,00 ECOMATIC D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga prevoza scenografije i kostimografije_1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2019 6000,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijala za izradu scenografije_1_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 6000,00 2340,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijala za scenografiju_1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2019 6000,00
JU Kamerni teatar 55 Izmjene i dopune plana javnih nabavki_2019_1 Plan nabavki 13.11.2019
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka osiguranja radnika_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 2352,00 ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka osiguranja radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2019 2352,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga smještaja gostujućih umjetnika u 2019. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2019 50000,00 48598,00 BOSNIA HOTELI
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - nabavka usluga smještaja gostujućih umjetnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.02.2019 50000,00
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski zahtjev - usluge prevoza scenografije i kostimografije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2019 10000,00 10841,62 ECOMATIC D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski zahtjev- nabavka usluga prevoza scenografije i kostimografije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.02.2019 10000,00
JU Kamerni teatar 55 Tonska oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2936,70 1468,35 Audio Video Consulting d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - Nabavka tonske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2020 2510,00
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - mabavka ugostiteljskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 6000,00 5600,00 ETKO TOURS d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Javna nabavka - ugostiteljske usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2019 6000,00
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski zahtjev - Nabavka usluga štampe Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2019 15711,93 15711,93 BLIC DRUK
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga štampe (štampa plakata, afiša i drugo po potrebi) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.02.2019 15711,93
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski zahtjev - Usluge prevoza ansambla Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2019 10000,00 10659,96 CENTROTRANS EUROLINES D.D.
JU Kamerni teatar 55 Usluge prevoz ansambla Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.02.2019 10000,00
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - Usluge hemijskog čišćenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 3500,00 1680,12
JU Kamerni teatar 55 Usluge hemijsko čišćenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 3500,00
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka materijala za šminku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 1393,51 499,10 SUPRACOLOR D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za šminku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 1393,51
JU Kamerni teatar 55 Postupak javne nabavke - kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 3000,00 4172,58 SVJETLOSTKOMERC D.D.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka - kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 2998,65
JU Kamerni teatar 55 Postupak javne nabavke - sredstva za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 1427,60 169,30 HOŠE KOMERC
JU Kamerni teatar 55 Nabavka - sredstva za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 1427,60
JU Kamerni teatar 55 Izmjene i dopune plana javnih nabavki_2019 Plan nabavki 22.04.2019
JU Kamerni teatar 55 Materijal za kostimografiju_2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 5966,66 3085,95 SANNY GENNY
JU Kamerni teatar 55 Materijal za izradu kostimografije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2019 5966,66
JU Kamerni teatar 55 Materijal za scenografiju 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 6000,00 5268,53 INTER-COM d.o.o. Zenica
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijala za scenografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2019 6000,00
JU Kamerni teatar 55 Plan javnih nabavki_2019 Plan nabavki 14.02.2019
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - usluge štampe za potrebe teatra Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.04.2018 14958,71 14958,71 BLIC DRUK
JU Kamerni teatar 55 Usluge štampe za potrebe teatra Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2018 14958,71
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - usluge smještaja za gostujuće umjetnike Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.04.2018 50000,00 35909,50 BOSNIA HOTELI
JU Kamerni teatar 55 Usluge smještaja za gostujuće umjetnike Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2018 50000,00
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - usluge keteringa za premijere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 6000,00
JU Kamerni teatar 55 Usluge keteringa za premijere Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2018
Ukupno po stranici 206967,31 213394,66 172474,61