617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 65
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Četvrta gimnazija Nabavka usluge izrade elaborata zaštite od požara i zaštite na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2021 280,80 280,80 Proving inžinjering d.o.o. Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Nabavka usluge izrade općih akata sa aspekta zaštite na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2021 538,20 538,20 Proving inžinjering d.o.o. Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Nabavka laminata_april 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2021 698,99 698,99 Haro laminati d.o.o. Ilidža
JU Četvrta gimnazija Ugovor o pružanju usluge periodičnog pregleda aparata za početno gašenje požara i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže u 2021. godini. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2021 149,76 149,76 Proving inžinjering d.o.o. Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Usluga javnog oglašavanja - konkurs za prijem radnika u drugom polugodištu školske 2020/21. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2021 1203,93 1203,93 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Usluge sistematskog i sanitarnog pregleda za radnike škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2021 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije, dezinsekcije i feratizacije za 2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2021 280,80 280,80 Eko-tim d.o.o.
JU Četvrta gimnazija Godišnja pretplata na časopis Naša škola za 2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 60,00 60,00 Udruženje nastavnika F BiH
JU Četvrta gimnazija Nabavka stručnog časopisa - računovodstvo i poslovne finansije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 275,00 275,00 FEB d.o.o. Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Plan javnih nabavki za 2021. godinu JU Četvrta gimnazija Ilidža Plan nabavki 05.04.2021
JU Četvrta gimnazija Nabavka vode - mart II 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.04.2020 98,47 98,47 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. 4200151950004 Stari Grad
JU Četvrta gimnazija Nabavka vode - mart 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.04.2020 43,76 43,76 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. 4200151950004 Stari Grad
JU Četvrta gimnazija Nabavka vode - februar 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.02.2020 94,56 94,56 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. 4200151950004 Stari Grad
JU Četvrta gimnazija Nabavka vode - januar 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.01.2020 96,51 96,51 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. 4200151950004 Stari Grad
JU Četvrta gimnazija Ugovaranje električne energije - mart 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.04.2020 795,62 795,62 PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO 4200225150030 Novo Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Ugovaranje električne energije - februar 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.03.2020 1023,74 1023,74 PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO 4200225150030 Novo Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Ugovaranje električne energije - januar 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2020 874,46 874,46 PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO 4200225150030 Novo Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Usluge korištenja mobilne i fiksne telefonije i interneta - mart 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.04.2020 237,71 237,71 D.D. BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO 4200211100021 Novo Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Usluge korištenja mobilne i fiksne telefonije i interneta - februar 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.03.2020 222,81 222,81 D.D. BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO 4200211100021 Novo Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Usluge korištenja mobilne i fiksne telefonije i interneta - januar 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2020 531,75 531,75 D.D. BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO 4200211100021 Novo Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Usluge odvoza otpada - mart 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.04.2020 175,50 175,50 KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO 4200316890001 Novo Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Usluge odvoza otpada - februar 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.03.2020 175,50 175,50 KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO 4200316890001 Novo Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Usluge odvoza otpada - januar 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2020 175,50 175,50 KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO 4200316890001 Novo Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Unajmljivanje sportske sale za izvođenje nastave iz predmeta sport - mart 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.03.2020 1895,40 1895,40 JU KULTURNO-SPORSKI I REKREACIJSKI CENTAR ILIDŽA 4200258830001 Ilidža
JU Četvrta gimnazija Unajmljivanje sportske sale za izvođenje nastave iz predmeta sport - februar 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.02.2020 1895,40 1895,40 JU KULTURNO-SPORSKI I REKREACIJSKI CENTAR ILIDŽA 4200258830001 Ilidža
JU Četvrta gimnazija Toplotna energija - mart 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.04.2020 7949,13 7949,13 KJKP "TOPLANE SARAJEVO" D.O.O. 4200353740001 Sarajevo Novi Grad
JU Četvrta gimnazija Toplotna energija - februar 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.03.2020 9110,92 9110,92 KJKP "TOPLANE SARAJEVO" D.O.O. 4200353740001 Sarajevo Novi Grad
JU Četvrta gimnazija Toplotna energija - januar 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2020 11848,86 11848,86 KJKP "TOPLANE SARAJEVO" D.O.O. 4200353740001 Sarajevo Novi Grad
JU Četvrta gimnazija Usluge otpreme pošte - februar 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.03.2020 21,06 21,06 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO 4200682210005 Sarajevo Centar
JU Četvrta gimnazija Usluge otpreme pošte - januar 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 14.02.2020 31.01.2020 8,42 8,42 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO 4200682210005 Sarajevo Centar
JU Četvrta gimnazija Plan javnih nabavki za 2020. godinu JU Četvrta gimnazija Ilidža Plan nabavki 29.04.2020
JU Četvrta gimnazija Odluka o izboru ponuđača za nabavku gipsanih ploča Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 108,72 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Četvrta gimnazija Odluka o izboru ponuđača za nabavku blokova, pjeska i cementa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 446,24 Hodžić Promex d.o.o. Sarajevo 4200186310008
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za nabavku robe - oprema za zbornicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 4700,00 25.05.2018 4700,00 4700,00 Stolarska radnja RED, Ilijaš, IDB: 4302648780002
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke - usluge sistematskog pregleda uposlenika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2018
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke materijala za dekoraciju službenih prostorija škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 779,70 18.04.2018 779,70 HARO LAMINATI d.o.o. Ilidža, IDB: 4201417510001
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za pružanje usluge održavanja obrazovnog seminara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 165,00 16.04.2018 165,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC d.o.o. Sarajevo IDB: 4200545220001
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za usluge reprezentacije - dostavljanja pripremljene hrane i bezalkoholnih pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 2500,00 18.04.2018 2500,00 MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Ilidža, IDB: 4200673570007
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za usluge hotelskog smještaja gostiju iz Turske Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 845,00 10.04.2018 845,00 UR Orange Line, Ilidža, IDB: 4302682020009
JU Četvrta gimnazija Odluka o izboru ponuđača za usluge smještaja gostiju iz Kragujevca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 196,00 10.04.2018 196,00 196,00 UR Orange Line, Ilidža, IDB: 4302682020009
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za nabavku radova - rekonstrukcija dijela fasade na ulazu u školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2018 5578,00 25.05.2018 5578,00 Obrtnička djelatnost "ADASAN", Ilidža, IDB: 4302610030000
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za nabavku radova - rekonstrukcija ravnog krova na ulazu u školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 25.05.2018 5600,00 NEBI d.o.o. Ilidža, IDB: 4200127140000
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za nabavku vrata za kancelariju direktora škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 400,00 26.03.2018 400,00 ZSR Austronorm, Osmaci, IDB: 4510445090002
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za nabavku materijala za čišćenje škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 11.06.2018 499,15 Hoše komerc d.o.o. Ilidža, IDB: 4200442500006
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za sukcesivnu nabavku kompjuterskog materijala (toneri i dr.) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 11.04.2018 1500,00 Avdić 3A d.o.o. Ilidža, IDB: 4200601070000
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za sukcesivnu nabavku administrativnog materijala/razne kancelarijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 11.04.2018 700,00 Avdić 3A d.o.o. Ilidža, IDB: 4200601070000
JU Četvrta gimnazija Odluka o sukcesivnoj nabavci obrazaca i papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 11.04.2018 2000,00 Avdić 3A d.o.o. Ilidža, IDB: 4200601070000
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za nabavku brušenog stakla za radni stol Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 157,65 23.02.2018 157,65
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanje javne nabavke za periodični pregled vatrogasnih aparata i ispitivanje hidrantskih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2018 238,70 12.03.2018 238,70 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo, IDB: 4200117260007
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za sukcesivno pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2018 12.03.2018 308,88 Deratizer d.o.o. Sarajevo, IDB:4200149200006
Ukupno po stranici 15560,05 67485,60 45658,56