617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 1004
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Primjena gasa – široka potrošnja LOT 2 2020 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.11.2020 40306,50 40306,50 IGT d.o.o., 4200008480005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Primjena gasa – široka potrošnja LOT 2 20 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 40306,50
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Transport I distribucija gasa – LOT 1 2020 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.11.2020 12097,80 12097,80 IGT d.o.o., 4200008480005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Transport I distribucija gasa – LOT 1 20 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 12097,80
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge mobilne intervencije i monitoringa Sistema tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 6949,80 Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o., Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila autogume lot5 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.03.2020 7605,00 7605,00 Kare d.o.o., 4200273040009, Sarajevo31.03.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila autogume lot5 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.02.2020 7605,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila akumulatori lot4 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2020 3127,00 2908,00 Kare d.o.o., 4200273040009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila akumulatori lot4 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.02.2020 3127,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila Škoda lot 3 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.03.2020 3393,00 3158,00 Kare d.o.o., 4200273040009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila Škoda lot 3 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.02.2020 3393,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila Fiat lot2 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.03.2020 13088,44 11114,28 INTER AUTO d.o.o., 4200204580000, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila Fiat lot2 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.02.2020 13088,44
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila Wolkswagen lot1 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.02.2020 16965,00 31.03.2020 16965,00 16824,00 Kare d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila Wolkswagen lot1 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.02.2020 16695,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo kalibracija kritičnih venturijevih mlaznica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2021 3789,45 3789,45 Czech Metrology Institute, Brno
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo kalibracije etalona G16, G40 i G250 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2021 6274,57 6274,57 Czech Metrology Institute, Brno
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge utovara i istovara roba 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2020 6879,60 6388,20 Centrotrans Tranzit d.d., 4200007670005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za zastitu zaposlenika na radu i radne uniforme 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2020 57317,13 Bihexo d.o.o., 4200143180003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema iza zastitu zaposlenika na radu i radne uniforme 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.11.2020 57317,13
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge PPZ i ZNR 19 ug.br. 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.01.2020 17550,00 14805,00 Proving d.o.o., 4200289800003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Periodično ispitivanje automatskog sistema za gašenje požara 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2020 7015,00 7012,00 Supernova d.o.o., 4218627970005, Zavidovici
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Dvostubna elektromehanička dizalica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 5900,00 5900,00 Riket d.o.o., 4200567030001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis vozila IVECO I FIAT 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2020 5850,00 5623,00 SLT d.o.o., 4218740350005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Periodično ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti, te održavanje ugrađenog sistema za automatsko 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2020 2106,00 2113,00 Agencija za zaštitu ljudi i imovine “INZA” d.o.o., 4201922590001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osiguranje imovine 202 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.04.2020 47980,00 42283,90 ASA osiguranje d.d., 4201261240009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osiguranje imovine 20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.02.2020 47980,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osiguranje vozila 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2020 23273,59 23089,00 Euroherc osiguranje d.d., 4227015330006, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osiguranje vozila 20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.02.2020 23273,59
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge stampe 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.03.2020 53416,00 41118,50 Svjetlostkomerc d.d., 4200177160001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge stampe 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.02.2020 53416,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge tehničkog pregleda i registracije vozila 2020 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10.02.2020 21011,90 20790,90 ASA Assistance d.o.o., 4201513580002, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge tehničkog pregleda i registracije vozila 20 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21011,90
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Recertifikacijski audit 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2020 6167,00 5241,60 Cro Cert d.o.o., 96943335773, Zagreb
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prijevoz roba 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2020 7014,00 7382,00 Speed d.o.o., 4200268120002, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Špedicija i carinjenje 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2020 6903,00 4096,60 Fersped d.o.o., 4200382170001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mobilna intervencija i monitoring STZ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 6992,00 6992,00 Securitas d.o.o., 422741780004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 1170,00 1170,00 Zavod za hitnu medicinsku pomoc KS, 4200014530006, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LJEKARSKI PREGLEDI ZA UPOSLENIKE sa posebnim uslovima rada 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 6821,10 6821,10 Zavod za zdravstvenu zastitu radnika u saobracaju, 4200187710000, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo OBUKA ČE I PE ZAVARIVAČA 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 5148,00 5148,00 Energoinvest IMQ 44200725630003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Atestiranje ČE I PE zavarivača 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2020 6552,00 6552,00 Energoinvest IMQ 44200725630003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Radiografsko snimanje zavarenih spojeva 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2020 6630,39 3517,30 Energoinvest IMQ 44200725630003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Popravka paletnog viljuskara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 1581,80 Parkelj d.o.o., 4201362600006, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis kompresora 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2020 1439,00 1439,00 Mašinomehanika d.o.o., 4201202150004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Satelitsko praćenje vozila 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2020 6903,00 7022,00 Imperium d.o.o., 4209690670004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje vozila u garantnom roku u ovlastenom servisu 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2020 6853,57 6298,00 Porsche Inter Auto BH d.o.o., 420257430004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis klima uređaja na vozilima 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2020 3510,00 1755,00 O.R. Auto servis Skopak, 4302987480000, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Azuriranje TSM dokumentacije 2020 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 04.08.2020 31006,76 31006,76 DVGW Service&Constult Gmbh, Bonn
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Azuriranje TSM dokumentacije 20 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 03.07.2020 26502,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge javnog oglasavanja Oslobođenje 2020 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 26.02.2020 9640,22 10343,97 Oslobođenje Servisi d.o.o., Sarajevo
Ukupno po stranici 342778,36 476227,62 377986,43