617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 1074
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 134/20 - Laboratorijsko posuđe i pribor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.03.2020 01.07.2021 18720,00 26.07.2021 18720,00 KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 122/20- Filterska ispuna za postrojenje za proizvodnju vode za piće Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.01.2021 20592,00 30.04.2021 20592,00 Analitika d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 136/20 Plinovi za anaitičke instrumente Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.03.2020 23.03.2021 5923,71 02.04.2021 5923,71 Istrabenz Plini d.o.o. Breza
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 129/20- Održavanje radio stanica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 127/20-Materijal za montažu vodomjera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.04.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 140/20 - Rezervni dijelovi za putnička vozila VW Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 09.04.2021 39127,14 26.07.2021 39127,14 "Kare" d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 95/20 Elektroda i žica za zavarivanje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.03.2020 04.01.2021 14958,45 24.03.2021 14958,45 Inter Com d.o.o. Zenica
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 138/20 - Rezervni dijelovi za putnička vozila Škoda i Seat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2021 4466826,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 80/20-P- Rezervni dijelovi za odmuljne pumpe, rezačice, vibronabijače, kosilice, agregate Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.03.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 133/20 Rezervni dijelovi za putnička vozila Citroen, renault i Ford Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 09.03.2021 90656,28 29.03.2021 90656,28 Autoelektra doo Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 139/20 Laboratorijska oprema i hemikalije za PPOV Butila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 09.03.2021 19409,13 08.04.2021 22708,68 Controlmatik BH doo Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 74/20- Obavezno osiguranje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.12.2020 55268,35
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 103/20- Servis kranskih dizalica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.12.2020 11232,00 24.02.2021 11232,00 Fining d.o.o. Gračanica
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 85/20 Priključenje rezervoara Babin Do na sistem vodosnadbjevanja Hojta prema projektnom zadatku investitora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 02.03.2021 111505,56 29.03.2021 111505,56 Konzorcij Mibo Komunikacije doo Sarajevo i Bujice doo Konjic
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 84/20-P Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Općinu Vogošća Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 02.03.2021 116239,50 24.03.2021 116239,50 Ame doo Breza
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 123/20 - Rezervni dijelovi za dekantere i trakaste uguščivače Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.03.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 83/20-P Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Općinu Novi Grad Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 26.02.2021 292032,00 17.03.2021 292032,00 Autobasna doo Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 135/20 - Otprema pismonosnih pošiljki unutar BiH Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 26.02.2021 35394,00 26.03.2021 35394,00 "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 90/20 - Remen kaiševi za opremu na PPOV Butila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 23.02.2021 6272,37 "FIBEX" d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 82/20-P Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Općinu Novo Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 25.02.2021 174856,50 23.03.2021 174856,50 Telefongradnja doo sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 81/20-P Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Općinu Ilidža Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 24.02.2021 115830,00 17.03.2021 115830,00 Autobasna doo Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 87/20-P - Nabavka HTZ opreme (uniforme i odijela) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.03.2020 05.04.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 72/20-P - Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvođača Vogel Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 22.02.2021 81895,92 17.03.2021 81895,92 "BH ING" d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 70-20 Održavanje software-a za daljinsko očitavanje i uređaja na terenu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.03.2021 19.02.2021 21632,95 02.03.2021 21632,95 VmS group d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 119/20 - Boje, lakovi, razređivači, premazi i ljepila, sredstva za bojenje metala i betonskih površina Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.03.2020 25.05.2021 23400,00 04.06.2021 23400,00 BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 131/20 Gorivo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 15.02.2021 412131,83 12.08.2021 370245,44 Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 97/20 Čelične cijevi i hamburški lukovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.03.2020 15.02.2021 75523,50
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 113/20- Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvođača KSB Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.05.2021 234040,52
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 104/20- Održavanje i redovni servis kogeneracijskog postrojenja na PPOV Butila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.12.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 30/20-P-2 Kalibracija protokomjera u labaratoriji za verifikaciju vodomjera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 79/20 - Oprema za mehaničku zaštitu vodomjera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.02.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 124/20 - Dozimetar za doziranje mikrobioloških podloga u petrijeve ploče Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.03.2020 10.02.2021 9343,15 19.02.2021 9343,15 D.o.o. "EURO LAB" Bijeljina
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 125/20 - Sanacija iskopa u zelenim površinama Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.03.2020 09.02.2021 23655,64 19.02.2021 23655,64 KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 94/20 Servis transportne trake grubih rešetki na PPOV Butila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 05.02.2021 6598,80 Industrija 4B d.o.o. Kakanj
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 27/20-P Servisiranje vozila Renault u garantnom roku Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2020 08.02.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 71/20- Reagensi za DR2000-HACH spektrofotometar Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.02.2021 17400,47 22.02.2021 17400,47 Controlmatik BH d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 81/20-P Servisiranje kopir aparata Konika Minolta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 29.01.2020 3809,88
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 91/20- Daktilni fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2021 760477,89 06.05.2021 760477,89 "Bihexo" d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 50/20-P - PVC prozori i vrata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.02.2021 64338,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 115/20 - "Ovjera projektne dokumentacije za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.02.2021 7488,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 126/20 Toneri i ketridži Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2021 04.02.2021 46800,00 01.03.2021 46800,00 "Alf-Om" d.o.o. Banja Luka, Poslovna jedinica I. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 128/20 - Održavanje telemetrijskog sistema vodovoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 02.02.2021 75110,49 22.02.2021 75110,49 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 108/20- Održavanje računara i printera Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2021 19955,00 19.02.2021 23347,35 Aspo Rail d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 111/20 Hemikalije za analitičku laboratoriju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.03.2020 29.01.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 93/20 Servis i ispitivanje sigurnosnih ventila za zrak i gas na PPOV Butila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 26.01.2021 947,70
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 132/20 Papir Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.03.2020 28.01.2021 29090,88 08.02.2021 29090,88 Aero Exclusive doo Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 110/20 UV-VIS Spetrofotometar Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.03.2020 26.01.2020 22230,00 26.02.2021 22230,00 Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 72/20-P Rezervni dijelovi za električne zatvarače sa prigonom Auma Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.03.2020 26.01.2021 14014,26 15.04.2021 14014,26 Apis centar d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 105/20-P- Iznajmljivanje sredstava za prevoz i pretovar tereta Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.01.2021 68800,00 03.03.2021 80496,00 Centrotrans-Tranzit d.d. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 92/20- Grafička štampa, blokovi, obrasci Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2020 24548,14 08.01.2021 24548,14 Svjetlost-BH print d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 7620447,56 2711093,15 0,00