617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 32
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Velešićki heroji" NAMJEŠTAJ PO MJERI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 7020,00 3642,00 LIŠĆEVICA PROMET DOO ILIJAŠ 4200571140008
JU OŠ "Velešićki heroji" MOLERSKO ZIDARSKI RADOVI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 7020,00 4642,50 TERMOLINE SZD SARAJEVO 4310453050003
JU OŠ "Velešićki heroji" ISPORUKA I UGRADNJA ALARMNOG SISTEMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 4304,37 4304,37 UNILAB DOO SARAJEVO 4200054160007
JU OŠ "Velešićki heroji" Nabavka obroka za učenike korisnike usluga produženog boravka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3464,59
JU OŠ "Velešićki heroji" .Nabavka obroka za učenike korisnike usluga produženog boravka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 3464,59 3464,59 MBA Centar d.o.o. 4200644390008
JU OŠ "Velešićki heroji" ,Usluge građevinskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 1852,91 1852,91 TERMOLINE S.Z.D. 4310453050003
JU OŠ "Velešićki heroji" Usluge građevinskih radova, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1852,91
JU OŠ "Velešićki heroji" Izvođenje radova na demontaži postojeće i nabavci i ugradnji nove školske kotlovnice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2019 64871,72
JU OŠ "Velešićki heroji" ,Izvođenje radova na demontaži postojeće i nabavci i ugradnji nove školske kotlovnice Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.07.2019 64871,72 64871,72 Energomont-komerc d.o.o 4200313790006 Vogošća
JU OŠ "Velešićki heroji" .Usluge pripremanja školskih obroka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.09.2019 168161,99 168161,99 Nerro d.o.o. 4201254460001
JU OŠ "Velešićki heroji" Usluge pripremanja školskih obroka. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.07.2019 168161,99
JU OŠ "Velešićki heroji" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu., Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.02.2019 28756,73
JU OŠ "Velešićki heroji" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu,. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 28756,73 28756,73 Nerro d.o.o. 4201254460001
JU OŠ "Velešićki heroji" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 - god/ Plan nabavki 22.03.2018
JU OŠ "Velešićki heroji" Radovi na sanaciji predulaznog stepeništa i zidova na predulazu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2017 1401,31 1401,31 TERMOLINE 4301453050003
JU OŠ "Velešićki heroji" Radovi na sanaciji predulaznog stepeništa i zidova na predulazu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2017 1401,31
JU OŠ "Velešićki heroji" Nabavka opreme za skijanje 1,. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 6988,45 6988,45 INTERSPORT BH 4202156400056
JU OŠ "Velešićki heroji" Nabavka opreme za skijanje 1, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 6988,45
JU OŠ "Velešićki heroji" Nabavka školskih stolica1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 3018,60 3018,60 Dijal - "M" 4200364940002
JU OŠ "Velešićki heroji" Nabavka školskih stolica. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 3018,60
JU OŠ "Velešićki heroji" Nabavka laptopa1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 3084,94 3084,94 Stylos d.o.o 4400857930072
JU OŠ "Velešićki heroji" Nabavka laptopa1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.10.2017 3084,94
JU OŠ "Velešićki heroji" Usluge štampanja brošura. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 2000,00 2000,00 Famis export-import d.o.o. 4227083920008
JU OŠ "Velešićki heroji" Usluge štampanja brošura Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2017 2000,00
JU OŠ "Velešićki heroji" Molersko-zidarski radovi. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 6848,95 6848,95 ABS agent OD
JU OŠ "Velešićki heroji" Molersko-zidarski radovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 6848,95
JU OŠ "Velešićki heroji" Oprema za kompjutere. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 1696,18 1696,73 Stylos d.o.o. 4400857930072
JU OŠ "Velešićki heroji" Oprema za kompjutere Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2017 1696,18
JU OŠ "Velešićki heroji" Materijal za kancelarije. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2017 1738,69 1738,69 Stylos d.o.o. 4400857930072
JU OŠ "Velešićki heroji" Materijal za kancelarije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2017 1738,69
JU OŠ "Velešićki heroji" Namještaj za školske potrebe. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2017 5920,20 5920,20 Inter-com d.o.o. 4218087760006
JU OŠ "Velešićki heroji" Namještaj za školske potrebe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2016 5920,20
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00