617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 70
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Malta" -Namještaj za kancelariju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 1857,96 1857,96 Sarajevo buisiness consulting d.o.o. 420127360006 Sarajevo novi grad
JU OŠ "Malta" Namještaj za kancelariju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2019 1857,96
JU OŠ "Malta" Nabavka klima uređaja, nosača za klimu i ugradnja klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2019 3243,95
JU OŠ "Malta" ,Nabavka klima uređaja, nosača za klimu i ugradnja klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2019 3243,95 3243,95 Imtec d.o.o. 4200918780053
JU OŠ "Malta" ,Nabavka protuklizne podloge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 1278,88 1278,88 KOLINVEST d.o.o. Novo Sarajevo 4200226040009
JU OŠ "Malta" Nabavka protuklizne podloge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2019 1278,88
JU OŠ "Malta" /Nabavka školskih klupa i stolica,. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 2193,98 2193,98 R&S 4200056290021
JU OŠ "Malta" ',Sistematski pregled zaposlenika . Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.05.2018 2050,00
JU OŠ "Malta" Nabavka kopir aparata.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2019 1753,97 1753,97 Imtec d.o.o. 4200918780053
JU OŠ "Malta" Nabavka kopir aparata.- Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2019 1753,97
JU OŠ "Malta" Nabavka pvc stolarije i unutrašnjeg ulaznog portala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 2524,67 2524,67 Ilmex 4302675590002
JU OŠ "Malta" Nabavka pvc stolarije i unutrašnjeg ulaznog portala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.01.2019 2524,67
JU OŠ "Malta" Nabavka kancelarijskog namještaja'. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2018 3917,90
JU OŠ "Malta" Nabavka PVC stolarije- Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.05.2018 3176,68
JU OŠ "Malta" Kancelarijski materijali.-.. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.09.2018 2193,98
JU OŠ "Malta" Usluge monitoringa, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1260,00 1260,00 Unilab d.o.o. Sarajevo 4200054160007
JU OŠ "Malta" Usluge monitoringa-. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2018 1260,00
JU OŠ "Malta" Nabavka arhivskih, sigurnosnih i metalnih ormara. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 2923,83 2923,83 "R&S" d.o.o.o 4200056290005
JU OŠ "Malta" Nabavka arhivskih, sigurnosnih i metalnih ormara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018 2923,83
JU OŠ "Malta" Kancelarijski materijali.- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 2193,98 2193,98 "R&S" d.o.o.o 4200056290021
JU OŠ "Malta" Nabavka školskih klupa i stolica,. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.09.2018 2193,98
JU OŠ "Malta" Kancelarijski materijali.-. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2018 1253,43 1253,43 Franex-Trade d.o.o. 4200024170008
JU OŠ "Malta" Kancelarijski materijali. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.08.2018 1253,42
JU OŠ "Malta" Nabavka PVC stolarije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2018 3176,68 3176,68 Ilmex 4302675590002
JU OŠ "Malta" 'Sistematski pregled zaposlenika . Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 2050,00 2050,00 Ju zavod za medicinu rada kantona Sarajevo 4200298890007
JU OŠ "Malta" Nabavka kancelarijskog namještaja' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2018 3917,90 3917,90 SBC-Sarajevo buisness consulting d.o.o. 4201272360006
JU OŠ "Malta" Konkurentski postupak za usluge dostavljanja pripremljene hrane u školu* Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.11.2018 125190,00
JU OŠ "Malta" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova postavljanja poda i podnih obloga u fiskulturnoj sali škole. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.07.2018 22173,84 22173,84 KONKRIT d.o.o. 4200543790005
JU OŠ "Malta" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova postavljanja poda i podnih obloga u fiskulturnoj sali škole Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2018 22173,84
JU OŠ "Malta" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova popravke ravnog krova. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.07.2018 25420,71 25420,71 BRAĆA KARIĆ d.o.o. 4218088650000
JU OŠ "Malta" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova popravke ravnog krova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2018 25420,71
JU OŠ "Malta" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova na rekonstrukciji/adaptaciji mokrih čvorova. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.07.2018 24401,51 24401,51 FAMOS GRADNJA d.d.d 4200469700007
JU OŠ "Malta" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova na rekonstrukciji/adaptaciji mokrih čvorova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.06.2018 24401,51
JU OŠ "Malta" Nabavka kopir aparata* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 1989,00 1989,00 VEGOS d.o.o. 4200051900000
JU OŠ "Malta" Nabavka mantila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 2729,61 2729,61 SALTEKS d.o.o. 4200506750001
JU OŠ "Malta" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 god, Plan nabavki 13.04.2018
JU OŠ "Malta" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017god, Plan nabavki 09.03.2017
JU OŠ "Malta" Usluge prevoza učenika.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2018 2340,00 2340,00 CENTROTRANS EUROLINES 4200153220003
JU OŠ "Malta" Usluge prevoza učenika. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2018 2340,00
JU OŠ "Malta" Nabavka računara3,. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2018 1236,96 1236,96 IMTEC d.o.o. 4200918780002
JU OŠ "Malta" Nabavka računara3, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2018 1236,96
JU OŠ "Malta" Nabavka interaktivne table i multimedijalnog projektora1.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 4251,80 4251,80 IMTEC d.o.o. 4200918780002
JU OŠ "Malta" Nabavka interaktivne table i multimedijalnog projektora1. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2017 4251,80
JU OŠ "Malta" Osiguranje od nezgode od IX-XII/2017.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 1180,00 1180,00 TRIGLAV OSIGURANJE DD
JU OŠ "Malta" Osiguranje od nezgode od IX-XII/2017. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2017 1180,00
JU OŠ "Malta" Kompjuterska oprema3. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 2395,22 2395,22 IMTEC d.o.o. 4200918780053
JU OŠ "Malta" Kompjuterska oprema3 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017 2395,22
JU OŠ "Malta" Nabavka muzičke opreme. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 3065,00 3065,00 AMEDEX d.o.o. 4200439890006
JU OŠ "Malta" Nabavka muzičke opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2017 3065,00
JU OŠ "Malta" Nabavka opreme za skijanje1.,. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 6988,45 6988,45 INTERSPORT BH 4202156400056
Ukupno po stranici 241284,26 127801,33 127801,33