617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 761
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ “Druga osnovna škola” usluge dostavljanja hrane (cetering) u škole 12-1/20 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.02.2020 199,67 199,67 MBA CENTAR D.O.O. 4200644390008
JU OŠ “Druga osnovna škola” usluge dostavljanja hrane (cetering) u škole 12/20 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.02.2020 1643,40 1643,40 MBA CENTAR D.O.O. 4200644390008
JU OŠ “Druga osnovna škola” smeće12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 280,80 280,80 BH TELECOM SARAJEVO 4200211100021
JU OŠ “Druga osnovna škola” smeće 12. Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 280,80
JU OŠ “Druga osnovna škola” pošta12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 673,20 673,20 BH TELECOM SARAJEVO 4200211100021
JU OŠ “Druga osnovna škola” pošta12 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 673,20
JU OŠ “Druga osnovna škola” INTERNET 12/20. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 84,90 84,90 BH TELECOM SARAJEVO 4200211100021
JU OŠ “Druga osnovna škola” INTERNET 12 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2020 84,90
JU OŠ “Druga osnovna škola” FIKSNI 12/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 279,95 279,95 BH TELECOM SARAJEVO 4200211100021
JU OŠ “Druga osnovna škola” FIKSNI 12 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2020 279,95
JU OŠ “Druga osnovna škola” MOBILNI 12/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 54,65 54,65 BH TELECOM SARAJEVO 4200211100021
JU OŠ “Druga osnovna škola” MOBILNI 12 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2020 54,65
JU OŠ “Druga osnovna škola” gas 12/20. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 5375,90 5375,90 SARAJEVO GAS DOO SARAJEVO 4200158020002
JU OŠ “Druga osnovna škola” gas 12/20 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 5375,90
JU OŠ “Druga osnovna škola” el.energija 12-1/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 103,25 103,25 JP ELEKTROPRIVREDA BIH 4200225150005
JU OŠ “Druga osnovna škola” el.energija 12-1 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 103,25
JU OŠ “Druga osnovna škola” el.energija 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 644,30 644,30 JP ELEKTROPRIVREDA BIH 4200225150005
JU OŠ “Druga osnovna škola” el.energija 12 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 644,30
JU OŠ “Druga osnovna škola” ŠTAMPANJE ČASOPISA. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 1025,70 1025,70 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ “Druga osnovna škola” ŠTAMPANJE ČASOPISA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2020 1025,70
JU OŠ “Druga osnovna škola” NAFTNI DERIVATI.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 525,00 524,98 HIFA OIL 4218015340002
JU OŠ “Druga osnovna škola” NAFTNI DERIVATI. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.12.2020 525,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” HIDRANTI,GAS,PP APARATI I VATRODOJAVNI SISTEM 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2020 600,00 MAHER DOO SARAJEVO 4200555370001
JU OŠ “Druga osnovna škola” OBUKA RADNIKA. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2020 936,00 936,00 MAHER DOO SARAJEVO 4200555370001
JU OŠ “Druga osnovna škola” OBUKA RADNIKA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.12.2020 936,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” RAZNE USLUGE. Ugovaranje i realizacija 21.12.2020 98,00 98,00 JU NIO SLUŽBENI LIST BIH 4200226120002
JU OŠ “Druga osnovna škola” RAZNE USLUGE Pokretanje i tok postupka 21.12.2020 98,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” GRAĐEVINSKI MATERIJALI I PRIDRUŽENI ARTIKLI.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2020 1276,20 1276,20 PENNY PLUS DOO SARAJEVO 4200162210002
JU OŠ “Druga osnovna škola” GRAĐEVINSKI MATERIJALI I PRIDRUŽENI ARTIKLI. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.12.2020 1276,20
JU OŠ “Druga osnovna škola” PAPIR,REGISTRATORI,OBRASCI. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2020 599,89 599,89
JU OŠ “Druga osnovna škola” PAPIR,REGISTRATORI,OBRASCI Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2020 599,89
JU OŠ “Druga osnovna škola” NABAVKA PAPIRA ZA FOTOKOPIRANJE.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2020 499,36 499,36 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ “Druga osnovna škola” NABAVKA PAPIRA ZA FOTOKOPIRANJE. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.12.2020 499,36
JU OŠ “Druga osnovna škola” NABAVKA PATRONA ZA TONERE. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 699,67 699,67 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ “Druga osnovna škola” NABAVKA PATRONA ZA TONERE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.12.2020 699,67
JU OŠ “Druga osnovna škola” FIKSNI 11/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 191,05 191,05 BH TELECOM SARAJEVO 4200211100021
JU OŠ “Druga osnovna škola” FIKSNI 11. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2020 191,05
JU OŠ “Druga osnovna škola” MOBILNI 11/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 46,80 46,80 BH TELECOM SARAJEVO 4200211100021
JU OŠ “Druga osnovna škola” MOBILNI 11 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2020 46,80
JU OŠ “Druga osnovna škola” INTERNET 11/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 84,90 84,90 BH TELECOM SARAJEVO 4200211100021
JU OŠ “Druga osnovna škola” INTERNET 11 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2020 84,90
JU OŠ “Druga osnovna škola” SMEĆE 11/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 280,80 280,80 KJKP RAD DOO SARAJEVO 4200316890001
JU OŠ “Druga osnovna škola” SMEĆE11 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 280,80
JU OŠ “Druga osnovna škola” POŠTA 11/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 15,00 15,00 JP BH POŠTA DOO SARAJEVO 4200682210005
JU OŠ “Druga osnovna škola” POŠTA11 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 15,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” VODA 12-1/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.12.2020 4,70 4,70 VODOVOD I KANALIZACIJA DOO SARAJEVO 4200151950004
JU OŠ “Druga osnovna škola” VODA 12-1 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.12.2020 4,70
JU OŠ “Druga osnovna škola” VODA-12 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 397,45 397,45 VODOVOD I KANALIZACIJA DOO SARAJEVO 4200151950004
JU OŠ “Druga osnovna škola” VODA 12/20 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.12.2020 397,45
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE 12/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 642,30 642,30 MITHAT DOO SARAJEVO 4200360520009
Ukupno po stranici 14177,47 16662,84 17262,82