Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 32388
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC box kutija prema potrebama Klinike za ortopediju i traumatologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 1120,86 1120,86 AGS gastro sistemi d.o.o. Sarajevo ID:4200702260004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine slavine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2017 148,90 148,90 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC posuda za PHD uzorke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 2065,05 2065,05 Ena d.o.o. Sarajevo ID:4200037070053
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka eksterni hard disk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 21.11.2017 299,01 21.11.2017 299,01 299,01 TELNET d.o.o. Sarajevo ID 4202070350005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka krpa za pod i truleks krpa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 4869,54 4869,54 Ecotime d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Rigid sucker 7,0mm 35570066 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2017 2176,20 Medimpex d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Perfusion Tubing Systems, CP86057 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2017 7005,96 Minerva Medica d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Neonatalne blaznice od hidrogela, 318-01-04, Sonde temperaturne, AR-91055309 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2017 2199,60 Medichem d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala BIOGRAM 4 KOMPLET 5x250ml, Gram Dekolorizator Otopina 2, 500ml Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 1031,94 Biognost d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijalaAFP Reagens, 100 tests, 1925551, AFP Calibrator 3 nivoa kalibracije, 1515154, CA 125 II Reagent 100 tests, 6800038, CA 125 II Calibrator 3 nivoa kalibracije, 6800034, Cortizol Reagent 100 tests, 1074053, Cortizol Calibrato Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 6862,05 Medichem d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Prolactin Reagent 100 tests, 1849793, Prolactin Calibrator 3 nivoa kalibracije, 1113596, Total Beta HCG II Reagent 100 tests, 6802220, Total Beta HCG Calibrator, 6802221, Valproic Acid 300 tests, 6801710, Čašice za mikrou Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 6559,02 Medichem d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Calibrator kit 12 (Valproic Acid), 6801697, Signalni reagens za 2x210 testova (ECI Q Signal Reagent), 1072693, Tekućina za ispiranje 2x5L (ECI Q Wash Buffer), 8389793 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 4090,32 Medichem d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala TP-Total protein 480 tests, DF 73 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 1412,99 Diamedic d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Rapid positive product controla 50 test, PC 200, Lysate rapid test vial 0,2ml 50 test, R135001, Apirogene epruvete 13x100mm 50kom, T 300 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 4156,83 Farmis doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Airway br.2, 200105, Airway br.3, 200106, Airway br.4, 200107, Airway br.5, 200108 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 194,92 Globex d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Tkivni klip marker, 766914100SST Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 2398,50 Minerva Medica d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Bordetella pertussis IgG/IgA ELISA a 96 test, VT-EC115.00_EX Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 528,75 Biomedica d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Liquichek Diabetes Control Level 1 6x1ml, 171, Liquichek Diabetes Control Level 2 6x1ml, 172 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 1438,30 Diahem doo Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Set za određivanje hlorida u znoju, SS 032 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 7041,15 Sono Medical
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala ICT Serum Calibrator 100ml, 1E46-03, ICT Reference Solution 2x2L, 1E49-20, ICT Cleaning Fluid 10x12ml, 1E50-20, Lactate Dehydrogenase Reagent 1300 tests, 2P56-21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 6637,52 Hercegovinalijek d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Calcium Reagent 11440 tests, 3L79-31, CRP Calibrator 0,5-32,0 mg/dl 7x2ml, 6K26-10, CC Creatine Cinase Reagent 1250 tests, 7D63-21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 6264,77 Hercegovinalijek d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Creatinine Reagent 7500 tests, 3L81-32, CK-MB Reagent 500 tests, 6K25-30, Alanine Aminotransferase 3621 tests, 7D56-21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 6325,82 Hercegovinalijek d.o.o. Mostar
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 1 Flasteri - Poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Acid Wash Solution 2x500ml, 6K01-20, CRP Vario Reagent 2192 tests, 6K26-41Aspartate Aminotransferase 3621 tests, 7D81-21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 6605,26 Hercegovinalijek d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Technopath Multichem S Plus Level 2 12x5ml, 5P78-11, Total Bilirubin 10x275 tests, 6L45-21, ICT Module (Na,K,CL) 1 Cart 60000 tests, 9D28-03, Alkaline Wash Solution 2x500ml, 9D31-20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 6316,63 Hercegovinalijek d.o.o. Mostar
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 5 Kanile - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.09.2017 5380,83 Globex doo Zenica ID 4218000740004
JU Djeca Sarajeva Kuponi - August2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2017 159,00 159,00 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 5 Kanile Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2017 5380,83
JU Djeca Sarajeva Kuponi - August1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 7716,40 7716,40 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Flasteri - Svileni - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2017 2134,08
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Flasteri - Svileni Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2017 2134,08
JU Djeca Sarajeva Struja - Biseri - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 124,25 124,25 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Pčelica - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.09.2017 88,03 88,03 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Bajka - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 75,93 75,93 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Šenoina - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 7,61 7,61 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 1 - Flasteri Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Šareni voz - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 124,87 124,87 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Slavuj - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.09.2017 159,58 159,58 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava2 - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 116,36 116,36 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava1 - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 56,20 56,20 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Makovi - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 5,62 5,62 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Vrapčić - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.09.2017 16,47 16,47 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Iskrica - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 175,32 175,32 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Višnjik - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 153,52 153,52 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Lane - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 53,50 53,50 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Leptirić - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 80,88 80,88 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Skenderija - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 146,71 146,71 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Iskrica2 - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 7,25 7,25 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Kekec - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.09.2017 235,53 235,53 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Mašnica - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 225,83 225,83 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Ukupno po stranici 7.813,92 104.993,66 18.232,22