Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 26577
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke molekularni dijagnostikumi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.03.2017 10377,90
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku laboratorijskog stakla Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.05.2017 4082,48 4082,48 DOO EUROLAB BIJELJINA br.ID 4400375860000
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke laboratorijsko staklo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.03.2017 4082,48
JU Narodno pozorište Sarajevo Izrada obuće za predstave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 5265,00 02.06.2017 4950,00 4950,00 OR LEJLA 4302065500001
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge popravke i održavanje obuće za predstave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 3510,00 02.06.2017 3300,00 3300,00 OR LEJLA 4302065500001
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge registracije vozila kamion Benz 817 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 468,00 23.05.2017 468,00 468,00 AMC d.o.o. 4201149910000
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge smještaja gostujućih umjetnika Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.05.2017 5473,49 11.05.2017 5473,50 5473,50 HOTEL GRAND 4200354120007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pirotehničkog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2017 915,00 16.05.2017 915,00 915,00 KM TRADE 4218204070121
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge registracije kamiona Mercedes Benz 817 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2017 680,94 09.06.2017 680,15 680,15 AC QUATTRO 4200018440001
JU Narodno pozorište Sarajevo Obavezno osiguranje vozila kamion BENZ 817 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2017 585,00 09.06.2017 437,75 437,75 QUATTRO ASSISTANCE 4201355650006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka baletnih špic patika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 4680,00 22.05.2017 4680,00 4680,00 INTERLOGISTIC 4202085540005
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja i poravke elektro ormara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2017 4665,96 05.05.2017 4665,96 4665,96 ASKO 4301458100009
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije-čarape, donji veš itd. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 2925,00 11.05.2017 2925,00 2925,00 DOLCE 4200394340000
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Nabavka usluge projektovanja u okviru radova za opremanje bušotine BSK7 – izrada projektne dokumentacije za objekat za novi bunar BSK7 – arhitektonska i građevinska faza '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 07.06.2017 1170,00 13.06.2017 1170,00 0,00 "Euroengineer” d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke usluga tehničke podrške WC mobilne kabine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2017 468,00 468,00 Eko mobil group d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke vatrogasnog tehničkog vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka prenosnih agregata za struju (benzinski) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2017 6149,94 6149,94 TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo 4200950910007
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja sistema videonadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 6918,21 6918,21 Middle point electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge štampanja plakata za izložbu "Majstori slobode" u Oćini Novi Grad Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2017 110,68 110,68 SAMAS doo Sarajevo 4200111220003
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge noćenja sa doručkom za šest osoba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2017 1608,00 1608,00 OPAL COMERCE doo Bihać- podružnica Sarajevo, Hotel Opal Home 4263082320216
KJP ZOI 84 Druga izmjena Plana nabavki za 2017 godinu Plan nabavki 30.01.2017
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 33,00 33,00 Corto doo Sarajevo 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluga posluživanja hrane i pića u restoranu Hotela Europa za goste na Međunarodnom simpozijumu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 1720,50 1720,50 EUROPA dd Sarajevo 4200375800008
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe - preparati za šminkanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 3219,48 3219,48 ROJBANI d.o.o. Sarajevo
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Servis kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2016 1051,59 1051,59 ITG d.o.o., Ilidža ID broj 4200071680006
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Čišćenje dimnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2017 200,00 200,00 O.D.Odžačar, Sarajevo ID broj 4300849850006
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Obezbjeđenje škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2013 1965,60 1965,60 Securitas bh d.o.o., Sarajevo ID broj 4227417480004
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Ugovor o javnoj nabavci uređaja Sorensen XPH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 1950,00 1950,00 MICOM d.o.o. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja hidroizolacionog materijala za Gradsku tržnicu Markale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2017 5025,00 17.05.2017 5879,25 5879,25 "DEBOS" d.o.o. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcij i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2017 5800,48 14.05.2017 5800,48 5800,48 "ZDRAVA SREDINA" d.o.o. Sarajevo, ID: 4202176340009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje podopolagačkih radova u bolničkim objektima - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.06.2017 23392,40 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje podopolagačkih radova u bolničkim objektima Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.05.2017 23392,40
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovaranje usluge informisanja-oglašavanja u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.06.2017 5598,88 10389,25 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202263820009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača GETINGE - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.06.2017 39397,41 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača GETINGE Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.05.2017 39397,41
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE POSLUŽIVANJA PIČA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2017 80,00 80,00 WS d.o.o cafe Dijalog 4201444670037 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA RADIO UREĐAJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 141,08 141,08 TRIAB d.o.o 4201827680001 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA PROMOTIVNOG MATERIJALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 149,76 149,76 Štamparija Fojnica d.d Fojnica 4236045660000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za instrumente Karl Storz - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.06.2017 23507,64 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Porodično savjetovalište NABAVKA LIČNIH KARTONA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2017 52,65 52,65 Štamparija Fojnica d.d Fojnica 4236045660000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za instrumente Karl Storz Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.04.2017 23507,64
JU Porodično savjetovalište NABAVKA AUTOGUMA ZA SLUŽBENO VOZILO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 163,80 163,80 TRIAB d.o.o 4201827680001 Sarajevo Centar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu proizvođača ENRAF NONIUS - UGOVOR Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.06.2017 17339,40 "NEDAX" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu proizvođača ENRAF NONIUS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.04.2017 17339,40
JU Porodično savjetovalište NABAVKA ANTIVIRUSNOG PROGRAMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 62,31 62,31 NETWORK d.o.o 4201033530005 Sarajevo Novi Grad
JU Porodično savjetovalište NABAVKA ELEKTRIČNIH POTREBŠTINA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2017 8,54 8,54 BILPROM D.O.O SARAJEVO 4200344240004 STARI GRAD
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača Karl Storz - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.06.2017 35100,00 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača Karl Storz Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.05.2017 35100,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz smeća mjesec maj po nalozima Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 2113,02 02.06.2017 2113,02 2113,02 KJKP '' Rad '' d.o.o Sarajevo
JU Porodično savjetovalište NABAVKA ROBE ŠIROKE POTROŠNJE-REPREZENTACIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2017 144,15 144,15 BINGO D.O.O EXPORT IMPORT 4209253450003
Ukupno po stranici 196.474,12 218.073,61 82.957,13