Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 26577
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Prva bošnjačka gimnazija Štampanje lista "Vrelo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 1731,53 1731,53 Amos Graf d.o.o.
JU Porodično savjetovalište USLUGA OBJAVE POSLJEDNJEG POZDRAVA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2017 44,00 44,00 Avaz roto press d.o.o. 4200934630002 Sarajevo Centar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje aparat za akutni hemodijalizni tretman Fresenis Medical Care - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 2596,45 2596,45 "ELEKTRO-NIERE" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje aparat za akutni hemodijalizni tretman Fresenis Medical Care Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2017 2596,45
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluga zakupa Velike sale Gazi Husrev-begove biblioteke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 1602,90 1602,90 Islamska zajednica u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka 4200606200009
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Plan javnih nabavki za 2017 godinu Plan nabavki 01.02.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovaranje robe Laboratorijski pribor i posuđe Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.06.2017 31499,18 26596,25 KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo, ID broj: 4403208220006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo ugostiteljske usluge (catering) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 1872,00 1872,00 IBES doo Sarajevo 4200170070007
JU Psihijatrijska bolnica KS otvoreni postupak- LOT1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2017 26323,60
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovaranje robe Toneri i kertridži Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.06.2017 5780,35 5768,11 CROBOX d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200139070007
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke_Laboratorijska oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo odluka o pokretanju postupka nabavke Molersko-farbarskih radova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2017 3148,47 01.06.2017 3148,47 3148,47 O.D. "MAJSTOR U KUĆI 24 SATA", Sarajevo. ID BR: 4302642820002
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke robe- kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke - stručna literatura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 4000,00 06.06.2017 4000,00 1335,75
Ministarstvo zdravstva IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KS ZA 2017. GODINU Plan nabavki 13.06.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku karti, ulaznica, štampanog i ostalog promotivnog materijala Pokretanje i tok postupka 13.06.2017 19246,62
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge štampanja brošure/apstrakta u tiražu od 100 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 702,00 702,00 DOBRA KNJIGA d.o.o. Sarajevo 4201126620004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge tehničke podrške na dan 11.04.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2017 117,00 117,00 A&V oprema d.o.o. Sarajevo 4201438940006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja pozivnica za Međunarodni simpozijum u tiražu od 200 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 187,20 187,20 DOBRA KNJIGA d.o.o. Sarajevo 4201126620004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja fascikli i notesa za potrebe Međunarodnog simpozijuma u tiražu od po 300 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2017 1425,06 1425,06 DOBRA KNJIGA doo Ilidža 4201126620004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Uokvirivanje umjetničkih slika sa Međunarodne likovne kolonije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 1463,00 1463,00 SOR "Atelje Fareks" Sarajevo 4302130680004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge Izrade staklenih kutija za potrebe izložbe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 787,41 787,41 BH-GLAS doo Sarajevo 4201360490009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka banera sa štampanim natpisom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 456,30 456,30 MEDIA BIRO doo Sarajevo 4201578870008
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka usluge produkcije (ozvučenje) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2017 300,00 300,00 Obrtnička djelatnost "Spektroom" IDB 4302608990004
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka bio goriva - pelet Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2017 16599,96
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 1548,85 1548,85 Nivex d.o.o. Sarajevo 4200298620000
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom maj Baščaršija OH 181 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 2582,25 07.06.2017 2582,25 2582,25 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom maj Baščaršija Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 60,00 07.06.2017 60,00 60,00 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. snabdijevanje gasom mjesec maj Ilidža Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 42,52 08.06.2017 42,52 42,52 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JU Sarajevska filharmonija 036 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2017 253,54 Prim invest d.o.o. - 4200025140005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom mjesec maj J.Černija Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 123,54 07.06.2017 123,54 123,54 KJKP '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva za potrebe JU Sarajevska filharmonija 035 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 91,68 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 034 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2017 694,00 Artist d.o.o. - 4400841930005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JU Sarajevska filharmonija 033 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2017 59,67
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje toplotnom energijom mjesec maj Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 420,64 07.06.2017 420,64 420,64 KJKP '' Toplane '' d.o.o Sarajevo
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluga montaže polica za potrebe izložbe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 400,00 400,00 Vitrinni Sarajevo 4301758830009
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog i potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka raznih bezalkoholnih napitaka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene, podnih i zidnih površina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka kanncelarijskog i potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka računara, printera (A3 i A4) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2017 05.06.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor '' Nabavka Scada softvera i računara '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2017 17.03.2017 22230,00 27.03.2017 22230,00 22230,00 '' Mibo komunikacije '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Održavanje server sale i aktivne mrežne opreme '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.02.2017 13.03.2017 22124,70 30.03.2017 22124,70 21340,00 '' Mojito '' d.o.o Sarajevo
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Plan nabavki za 2017 god. Plan nabavki 30.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Fontel L4USB snimač sa 4 analogne linije, USB veza na PS - 1 kom '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 17.03.2017 1404,00 24.03.2017 1404,00 561,60 Digital line '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Nabavka kodirane numerisane plastične plombe '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 10.03.2017 3217,50 20.03.2017 3217,50 3217,50 '' Tehnika '' d.o.o Kakanj
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Nabavka silikonske žice za plombiranje '' Plan nabavki direktni sporazum 16.02.2017 10.03.2017 1579,50 20.03.2017 1579,50 1579,50 '' Tehnika '' d.o.o Kakanj
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. direktni sporazum '' Elektromaterijal za motorna vozila '' Plan nabavki direktni sporazum 16.02.2017 15.03.2017 4087,34 16.03.2017 4087,34 4087,34 '' Kare '' d.o.o Sarajevo
Ukupno po stranici 129.787,09 117.533,69 109.426,06