Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 28973
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku isporuku i instalaciju IP telefonske centrale sa pripadajučom opremom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2017 50299,47
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Intertraffic Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.09.2017 7018,13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge čišćenja svog otpada, a posebno fekalnog iz tavanskih, podrumskih prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2017 3978,00 3978,00 Autoprevoznik Vl.Lukovac Samir Sarajevo - 430222300000
Općinski sud u Sarajevu Nabava računarske opreme za potrebe Općinskog suda. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.06.2017 5358,60 5358,60 Roberts plus d.o.o. Sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge čišćenja za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.02.2017 47449,22
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka građevinskog, bravarskog, vodo-instalaterskog, elektromaterijala i alata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.08.2017 19141,55 5745,65 „ADAZAL“d.o o. Sarajevo,ID broj: 4200379970005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga servisiranja klima uređaja u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2017 3393,00 3393,00 IMTEC D.O.O. SARAJEVO, Ilijaš, 4200918780002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka digitalnih telefonskih aparata za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2017 1199,25 1199,25 U-MKS d.o.o., Novo Sarajevo, 4201961220009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Hranjiva podloga MRS Agar i Petrijeva šolja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 263,25 263,25 Ena d.o.o Sarajevo 4200037070002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga štampanja Radova PPF-a broj: 67/1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 1053,00 1053,00 Štamparija Fojnica d.d Fojnica 4236045660000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka materijala za krečenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 542,60 542,60 TR Sensu Sarajevo 4300398070001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Potassium iodate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2017 99,86 99,86 Kefo d.o.o Istočno Sarajevo 440003208220006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Amiloglukozidaza, Trehalaza, Glukoze Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2017 863,64 863,64 Mikro+Polo d.o.o Sarajevo 4201572320006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge servisiranja motornog vozila Hyundai Tocson Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 325,35 325,35 Hyundai Auto BH d.o.o Sarajevo 4200138690001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Printanje i uvezivanje Studije karta upotrebne vrijednosti zemljišta opštine Tuzla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 106,47 106,47 Print Delivery and Service d.o.o Sarajevo 401637390007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština: Wireles USB TP-Link i Ruter Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 69,70 04.09.2017 69,70 69,70 Mediamarket d.o.o Sarajevo 4201425960008
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku dvije policijske kućice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge edukacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova ovlaživača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.08.2017 37848,33 VERLAB d.o.o. Sarajevo - 4201943670005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge sanitarnih pregleda , briseva i ispitivanje vode Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.08.2017 116100,00 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo - 4200329950003
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o javnoj nabavcki Vakcina protiv menignokoknog meningitisa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.07.2017 8049,04 01.08.2017 8049,04 8049,04 "Unifarm" doo Lukavac, ID BROJ:4209481750009
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke - Vakcina protiv menignokoknog meningitisa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.07.2017
Općinski sud u Sarajevu http://jn.ks.gov.ba/node/23047 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.04.2017 11700,00 HIFA d.o.o. Tešanj
Općinski sud u Sarajevu http://jn.ks.gov.ba/node/22676 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.03.2017 6028,12 Defter komerc d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja separatora masti i ulja u Centralnoj kuhinji u objektu TEB-a u krugu KCUS-a Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.07.2017 2281,50 KEMIS-BH d.o.o. Lukavac, 4209357070008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge ispitivanja i monitoringa otpadnih voda KCUS-a Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.06.2017 2274,80 INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo - 4200115990008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge pregleda , kontrole, ispitivanja o podešavanja ventila sigurnosti i manometara na posudama pod pritiskom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.06.2017 7300,80 INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo - 4200115990008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na adaptaciji objekta K- 009 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.06.2017 46314,45 INTER-COM d.o.o. Zenica - 4218087760006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Rušenje objekta bivše Klinike za ORL Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.07.2017 231564,72 BUTMIR d.o.o. Sarajevo - 4200159690001
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga osiguranja automobila 049 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 299,00 Triglav osiguraanje dd Sarajevo - 4200247470003
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga registracije automobila 048 Ugovaranje i realizacija 04.09.2017 216,99 Autocentar BH Sarajevo - 4200437090002
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 047 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 55,00 Corto d.o.o. - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncerte 040 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2017 60,00 t.r. Ara - 4301904750004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - Cefalosporini - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.09.2017 76174,02
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - Cefalosporini Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.07.2017 76174,02
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena i demontaža istrošenog cijevnog snopa novim cijevnim snopom i siporuka i montaža novig cijevnog snopa za izmjenjivač toplote PAN 17-6-6/17 koji se nalazi u toplotnoj podstanici PS 50 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2017 5850,00 5850,00 "TVORNICA TEHNOLOŠKE OPREME" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena i demontaža istrošenog cijevnog snopa novim cijevnim snopom i siporuka i montaža novig cijevnog snopa za izmjenjivač toplote PAN 17-6-6/17 koji se nalazi u toplotnoj podstanici PS 50 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2017 5850,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje stolarskih radova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.07.2017 58500,00 ZZ GROS-COMP Hadžići - 4200484840001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje podopolagčkih radova za potrebe više OJ KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2017 234000,00 INTER-COM d.o.o. Zenica - 4218087760006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka i instaliranje Autoklava za Kliničku apoteku Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.07.2017 35082,45 PROMA d.o.o. Sarajevo - 4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za autoklave proizvođača GETINGE Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 30.06.2017 52156,55 PROMA d.o.o. Sarajevo - 4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga ispitivanja PP klapni, PP vrata i obuka zaposlenih iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.08.2017 34390,98 INSTITUT ZA SIGURNOST I OKOLIŠ d.o.o. Tuzla - 4210234690000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge redovnog i interventnog servisiranja aparata za obradu infektivnog medicinskog otpda SINTION i SIN Shred Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.08.2017 60000,00 MES d.o.o Zenica - 4218047890004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje dimnjačarskih usluga u kotlovnicama KCUS-a Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.06.2017 12000,00 ZODD Dimnjak, Sarajevo -4300402100000
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu telefonske centrale Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.09.2017 25857,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama izrade plakata u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2017 1263,60 "PRINTING" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo 2017-2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.09.2017 599981,15
Ministarstvo saobraćaja Dopuna plana javnih nabavki Plan nabavki 08.09.2017
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Nabavka 1 personalnog računara sa monitorom za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2017 1696,97 1696,97 VANTA D.O.O. SARAJEVO ID: 4200374230003
Ukupno po stranici 820.747,73 1.076.970,60 39.225,37