Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku i isporuku radnih uniformi za vatrogasce 09.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 1 - Razni građevinski radovi 08.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ručnih satova 08.02.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke usluga banjskog lijecenja medicinske rehabilitacije 08.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 2 - Stolarski radovi 08.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za izvođenje el.instalaterskih radova 07.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku kafe 07.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge LOT 2 - vulkanizerske usluge 07.02.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - nabavka kancelarijskih stolica 07.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge LOT 1 - pranje vozila 07.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge ddd - LOT 1 /usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina/ 07.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kafe 07.02.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-7-3-8/17 07.02.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Urgentno održavanje semaforiziranih raskrsnica u Kantonu Sarajevo 03.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača MUP 02.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke opreme za kancelarijski rad 02.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku baterije za radio stanicu i uređaja za alkotestiranje 02.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za poslove saobraćaja 02.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za tekuće održavanje računara i računarske opreme 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - kancelarijske potrepštine 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - dijelovi i pribor fotokopirnih aparata 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - tekuće održavanje mašinskih instalacija 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - osiguranje opreme 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - tekuće održavanje elektroinstalacija 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - osiguranje objekata 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za tekuće održavanje kafe aparata 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za tekuće održavanje kopir aparata 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 - papirne potrepštine i ostali artikli 01.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni člana I Odluke o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku znački 30.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usisivača 27.01.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 27.01.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-6-3-7/17 26.01.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-4-3-5/17 26.01.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-3-3-4/17 26.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju postupka javne nabavke za pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 2017.g. 25.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka javne nabavke za dodjelu ugovora o nabavci stručnog usavršavanja u 2017. 25.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma-CTS 25.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Urgentno održavanje semaforiziranih raskrsnica u Kantonu Sarajevo 24.01.2017
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Nabavka i isporuka električne energije za potrebe javne rasvjete na području Kantona Sarajevo za 2017.godinu 24.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje postupka za pružanje usluga prevoza učesnika u obilježavanju 75. godišnjice Igmanskog marša 24.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Preventivno mjesečno održavanje parkomata na području Kantona Sarajeva u vangarantnom periodu 24.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za kasko osiguranje 23.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kasko osiguranje vozila Škod Octavia 23.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za tekuće održavanje kafe aparata 23.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za tek.održavanje mašinskih instalacija 23.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pokretanju postupka javne nabavke za usluge kasko osiguranja 1 motornog vozila 23.01.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Poziv za dostavu ponuda za stručno usavršavanje iz oblasti finasija ,javnih nabavki,računovodstva, rada i zapošljavanja i socijalnih pitanja u 2017.godini 19.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku auto guma nestandardnih dimenzija 19.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku dodjele ugovora za nabavku telefona za potrebe MUP-a KS 18.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak dodjele ugovora za nabavku sefova i metalnog ormara 17.01.2017