Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radova na sanaciji i izgradnji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ponovljeni postupak 12.07.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge caternga za Dan škole 12.07.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga plasmana sredstava za održivi povratak u 2017. godini 12.07.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke agregata za zavarivanje jačih konstrukcija 12.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz smjeća mjesec juni 2017 11.07.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka lucerke 11.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka tubusa potrebnih za izvođenje amnioskopije-pregleda plodove vode 11.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i ugradnju pumpe za centralno grijanje 11.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i ugradnje pumpe za centralno grijanje 11.07.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke Medicinskog namještaja -opreme 10.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na sanaciji operacione sale u Odjeljenju za urgentnu medicinu 10.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" nabavka i montaža klima uređaja - 5 komada 10.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odjevnih predmeta za potrebe edukatora i poklona za učenike /Projekat:„Jačanje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom –Otpad nije smeće“/ 07.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklona za učenike /Projekat: „Jačanje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom –Otpad nije smeće“ 07.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka IT opreme: laptopa, projektora, projekcijskog platna i kompijutera sa printerom /Projekat:„Jačanje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom –Otpad nije smeće“/ 07.07.2017
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka fotokopirnog papira a4 07.07.2017
JU Gimnazija Dobrinja Usluge štampanja Godišnjaka, pripreme i fotografisanja 07.07.2017
JU Gimnazija Obala Radovi na ugradnji prozora 07.07.2017
JU Gimnazija Obala Usluge putničkih agencija ekskurzija učenika 07.07.2017
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka Kaspersky antivirusa 07.07.2017
JU Gimnazija Dobrinja Usluge dezinfekcije,deratizacije i dezinsekcije 07.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dogradnja aplikativnog softvera za eksterne korisnike deponije 07.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige za biblioteku - 26 naslova 07.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog rabljenog vozila 07.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odvoz sterilnog infektivnog otpada 07.07.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge krečenja-molersko farbarski radovi 07.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga osiguranja od odgovornosti obavljanja zaštitarske djelatnosti 07.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Obavezan godišnji pregled liftova 07.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti i loma strojeva 07.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih 07.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Račun sarajevogas juni J. Černija 07.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom mjesec juni Baščaršija OH 1 07.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom mjesec juni 07.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje toplotnom energijom juni 07.07.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka namještaja 07.07.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge pregleda sredstava za rad 07.07.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavke usluge obuka zaposlenika 07.07.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza 07.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada projekta adaptacije opservacijske sobe 07.07.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge izrade Plana zaštie od požara 07.07.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci, isporuci i instaliranju kompjuterske i fotografske opreme 07.07.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga izrade grafičkih podloga za sve poslovne jedinice 06.07.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga revizije planova zaštite od požara, evakuacije i izrada procjene od ugroženosti od požara 06.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka životnih namirnica za 12 mjeseci tokom 2017. i 2018. godine 06.07.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke_Materijal za čišćenje i održavanje higijene 06.07.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke_Kancelarijski materijal i nastavni pribor 06.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Obavezno osiguranje motornih vozila od odgovornosti za štetu trećim licima (AO), kasko osiguranje motornih vozila 06.07.2017
JU Šumarski fakultet soboslikarski radovi 06.07.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka jednog računara i jednog štampača za potrebe SERDA, projekta IFAD Lot-3 06.07.2017
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka materijala za realizaciju projekta 05.07.2017