Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora za uslugu"Konfiguracija racunarske mreze" 11.05.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o proširenju videonadzora- 11.05.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izrada, isporuka i ugradnja laboratorijskog radnog pulta 11.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' PVC-Prozori i vrata '' 11.05.2017
KJP ZOI 84 Sanacija udarnih rupa na prilaznoj cesti do Malog Polja Igman 11.05.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka proizvoda za čišćenje za potrebe JU KCSR 11.05.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad nabavka usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 11.05.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za mješoviti otpad- 11.05.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka vulkanizerskih usluga i usluga autopraonice 11.05.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka higijenskih sredstava 11.05.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka stalnih sredstava- rebra radijatora i neophodnih dijelova za puštanje u sistem istog 11.05.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka terenskog vozila za potrebe osoblja i održavanja deponije-- 11.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Održavanje radnih stanica i štampača '' 11.05.2017
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluga monitoringa i interventne službe 11.05.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo usluge računovodstva 11.05.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka fiskalnih uređaja- 11.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DIREKTNI SPORAZUM '' Spojni materijali za vodomijere '' 11.05.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga tekućeg održavanja objekata 11.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije vode - april 2017 11.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije vode - paušal april 2017 11.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Geodetsko iskolčenje objekta B1-B na lokaciji Rosulje 11.05.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja i uvezivanja Disertacije i praktikuma 10.05.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poljoprivrednog materijala za sađenje 10.05.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka usluga prevoza studenata na terenske vježbe 10.05.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Izrada metalne ograde i metalne konstrukcije na mostu u školskom dvorištu 10.05.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Obrazovni materijal 10.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka razvoj web stranice i web platforme za projekat Challenge to Change 10.05.2017
KJP ZOI 84 Nabavka računarske opreme za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 10.05.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Usluge reprezentacije 10.05.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Kancelarijski i kompjuterski materijal 10.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2017 10.05.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Održavanje higijene poslovnih prostorija Zavoda u 2017 godini 10.05.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Uređenje školskog dvorišta 10.05.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Usluge osiguranja radnika 10.05.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluge reprzentacije 10.05.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka informatičke opreme 10.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nadogradnja web.sajtawww.msp.ba sa dodatnom aplikacijom 10.05.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka kanti za smeće 10.05.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe - 230 zahvalnica 10.05.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Sanacija i proširenje mosta u školskom dvorištu 10.05.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge - organiziranje svečane večere 10.05.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge registracije, redovnog osiguranja, tehničkog pregleda službenih vozila 10.05.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge kasko osiguranja službenih vozila 10.05.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka podnih prostirki 10.05.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja radnika JU 10.05.2017
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka usluga: Kontinuirano pranje i peglanje veša (medicinskih mantila, hlača, bluza i čaršafa) za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu KS 09.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Promocija web sajta www.msp.ba sa dodatnom aplikacijom 09.05.2017
JU Arhitektonski fakultet LOT 2 Nabavka usluga autobuskog prevoza za potrebe terenske nastave. 09.05.2017
JU Arhitektonski fakultet LOT 1 Posredovanja u kupovini avio karata za potrebe Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu 09.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka toplih i hladnih napitaka, kuhinjskog pribora i opreme za kuhinju 09.05.2017