617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ministarstvo saobraćaja

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
"Izvođenje radova na rehabilitaciji lokalne ceste u naselju Kobilja Glava, L= 260m" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2019
„Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine na području: 1. općine Ilidža i 2. općina Hadžići, Trnovo i Ilidža - planinski uslovi“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020 8896159,66
Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine ( LOT 8. Održavanje puteva na području općine Vogošća ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 4504154,85
Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine ( LOT 7. Održavanje puteva na području općine Ilijaš) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 5604157,03
Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine (LOT 6. Održavanje puteva na području općine Trnovo - planinski uslovi 2) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 4504296,65
Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine ( LOT 5. Održavanje puteva na području općine Trnovo - planinski uslovi 1) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 5285675,66
Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine ( LOT 4. Održavanje puteva na području općina Hadžići, Trnovo i Ilidža - planinski uslovi ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine (LOT 3. Održavanje puteva na području općine Hadžići ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 4398196,14
Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine ( LOT 2. Održavanje puteva na području općine Ilidža ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
„Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine“ ( LOT 1 Održavanje puteva na području općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 10890403,99
Izrada projektnog zadatka za potrebe izrade inženjersko geoloških i geotehničkih istražnih radova sa elaboratom na lokalitetu Prve transverzale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2020 4095,00
Izrada projektne dokumentacije na engleskom jeziku u svrhu rekonstrukcije ulice Safeta Zajke na dionici od kružnog toka sa Lot 2c do planiranog kružnog toka spoj sa IX transverzalom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.12.2020 7020,00
Izrade investiciono- tehničke dokumentacije: Glavni- izvedbeni projekat za rehabilitaciju regionalnog puta R447 Dariva- Hreša- granica entiteta (L= cca 5 km), dionica I: spoj sa M5 do početka saniranog dijela u dužini cca 500m (do starog željeznog mosta), Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.12.2020
„Stručni nadzor na izvođenju radova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije i održavanja puteva na području Kantona Sarajevo za period 2021-2023“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2020
„Nabavka infracrvene zavjese na vratima lifta u pothodniku na Južnoj longitudinali“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2020 585,00
Plan javnih nabavki-2020.godina ( dopuna 4) Plan nabavki 03.12.2020
Plan javnih nabavki-2020.godina ( dopuna 3) Plan nabavki 05.06.2020
Plan javnih nabavki-2020.godina ( dopuna 2) Plan nabavki 04.05.2020
Plan javnih nabavki-2020.godina ( dopuna 1) Plan nabavki 02.04.2020
Plan javnih nabavki-2020.godina Plan nabavki 26.03.2020
Emitovanje kampanje " ZNAŠ O ČEMU PRIČAM"- ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 6994,26 JP TVSA d.o.o.
Emitovanje kampanje " ZNAŠ O ČEMU PRIČAM" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2020 6994,26
Organizacija web konferencije o sigurnosti saobraćaja na cestama u KS- ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 7008,30 Arting BH d.o.o. Sarajevo
Organizacija web konferencije o sigurnosti saobraćaja na cestama u KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.11.2020 7008,30
„Izvođenje radova rehabilitacije lokalne ceste Skendera Kulenovića, III faza“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.07.2019
Održavanje Parkmatix rješenja za naplatu i kontrolu parkiranja u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.12.2020
„Održavanje mostova na području Kantona Sarajevo za period od 2019-2023 godine“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.11.2019 8943110,04
Izvođenje radova na projektu rehabilitacije saobraćajnice u ulici Ahatovićka, od P10 do P33, dužine cca 430m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.06.2020
„Izvođenje radova redovnog i vanrednog održavanja uređaja i sistema vertikalnog transporta na pothodniku Južne longitudinale“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.12.2019
„Izvođenje radova postavljanja saobraćajne signalizacije vođenja saobraćaja prema novoizgrađenim dionicama autoceste A1“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.09.2019
Održavanje semafora u Kantonu Sarajevo za period od 3 godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.12.2020 1404000,00
Postavljanje signalne opreme za slijepe i slabovidne osobe na užem lokalitetu Skenderija- II Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.12.2020 12868,83
„Izvođenje radova na projektu rehabilitacije saobraćajnice Hrasnička cesta“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2020 1577642,15
„Stručni nadzor na izvođenju radova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije i održavanja puteva na području Kantona Sarajevo“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.06.2020 198701,10
„Rekonstrukcija postojeće raskrsnice u kružnu raskrsnicu (II transferzala- Sjeverna longitudinala) tj. (ulice Hamdije Čemerlića i Put života u Sarajevu)“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.09.2019 2306033,36
Nabavka materijala za štampanje beskontaktnih kartica za projekat " Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.10.2020 175500,00
Snimanje promotivnog spota o važnosti pravilnog korištenja autosjedalica- Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 7020,00 Agencija Front Art Sarajevo
Snimanje promotivnog spota o važnosti pravilnog korištenja autosjedalica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.11.2020 7020,00
Dopuna plana- promotivni spot Plan nabavki 03.11.2020
Usluge štampanja taksi oznaka za 2020. godinu- Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 2965,95 OR Grafosem
Usluge štampanja taksi oznaka za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.09.2020 2965,95
Nabavka opreme za računar- SSD disk i RAM memorija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2020 241,00
Usluge savjetovanja na području finansijskog poslovanja javnim preduzećem- Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 6903,00 6903,00 RR- team d.o.o. Tuzla
Usluge savjetovanja na području finansijskog poslovanja javnim preduzećem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.10.2020 6903,00
„Izvođenje radova redovnog i vanrednog održavanja pokretnih traka“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.12.2019 233977,66
„Izvođenje radova rušenja i uklanjanja objekata u cilju izgradnje, rekonstrukcije ili rehabilitacije saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve KS“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.11.2019 579267,00
„Nabavka web aplikacije bazirane na GIS platformi za evidenciju podataka o putu i putnoj infrastrukturi“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.12.2019 476766,00
„Atestiranje liftova na pothodniku na Južnoj longitudinali“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.05.2020 631,80
„Održavanje liftova na pothodniku na Južnoj longitudinali“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2020 6177,60
„Izvođenje radova uklanjanja šiblja i stabala iz putnog pojasa saobraćajnice Zapadni prilaz gradu, Općina Ilidža“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.09.2020 6961,50
Ukupno po stranici 60.047.513,53 30.891,51 6.903,00