Pretraga

Ministarstvo saobraćaja

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
„Stručni nadzor na izvođenju radova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije i održavanja puteva na području Kantona Sarajevo“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.06.2020 198701,10
„Rekonstrukcija postojeće raskrsnice u kružnu raskrsnicu (II transferzala- Sjeverna longitudinala) tj. (ulice Hamdije Čemerlića i Put života u Sarajevu)“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.09.2019 2306033,36
Nabavka materijala za štampanje beskontaktnih kartica za projekat " Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.10.2020
Snimanje promotivnog spota o važnosti pravilnog korištenja autosjedalica- Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 7020,00 Agencija Front Art Sarajevo
Snimanje promotivnog spota o važnosti pravilnog korištenja autosjedalica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.11.2020 7020,00
Dopuna plana- promotivni spot Plan nabavki 03.11.2020
Usluge štampanja taksi oznaka za 2020. godinu- Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 2965,95 OR Grafosem
Usluge štampanja taksi oznaka za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.09.2020 2965,95
Nabavka opreme za računar- SSD disk i RAM memorija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2020 241,00
Usluge savjetovanja na području finansijskog poslovanja javnim preduzećem- Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 6903,00 6903,00 RR- team d.o.o. Tuzla
Usluge savjetovanja na području finansijskog poslovanja javnim preduzećem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.10.2020 6903,00
„Izvođenje radova redovnog i vanrednog održavanja pokretnih traka“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.12.2019 233977,66
„Izvođenje radova rušenja i uklanjanja objekata u cilju izgradnje, rekonstrukcije ili rehabilitacije saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve KS“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.11.2019 579267,00
„Nabavka web aplikacije bazirane na GIS platformi za evidenciju podataka o putu i putnoj infrastrukturi“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.12.2019 476766,00
„Atestiranje liftova na pothodniku na Južnoj longitudinali“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.05.2020 631,80
„Održavanje liftova na pothodniku na Južnoj longitudinali“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2020 6177,60
„Izvođenje radova uklanjanja šiblja i stabala iz putnog pojasa saobraćajnice Zapadni prilaz gradu, Općina Ilidža“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.09.2020 6961,50
„Izvođenje radova košenja putnog pojasa saobraćajnice Zapadni prilaz gradu, Općina Ilidža“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.09.2020 6961,50
„Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji Prve transverzale, dionica II: Bare – Tunel KG – Donji Hotonj, poddionica: Rondo Bare – Tunel KG (od km 2+360 do km 3+420) – Izmještanje dijela trase kolektora FAC 300 (Potez 1) sa trase“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2020 4055,00
„Izrada investiciono–tehničke dokumentacije:Idejni projekat i Glavni projekat rekonstrukcije saobraćajnice i izgradnje pješ. staze (desno) R 953 BUTILA–OSIK–PLANDIŠTA dionica: kraj rekonstruisane dionice (Hendekuša okretnica) do Bojničke ulice;L=cca1400m" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.12.2019 10647,00
„Izrada investiciono – tehničke dokumentacije: Glavni projekat rekonstrukcije saobraćajnice i pješačkih staza dionica: DRVENIJA-AUSTRIJSKI TRG (cca450m) i TROLEJBUSKA OKRETNICA (cca200m); Luk=cca 650m“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2019 8307,00
"Izrada investiciono–tehničke dokumentacije: GLAVNI – IZVEDBENI PROJEKAT ZA REHABILITACIJU (SANACIJU)ULICA U OPĆINI NOVO SARAJEVO ul. Srebrenička L=cca 130m i ul. Marka Marulića (od ukrštanja sa ul. Butmirska do raskrsnice sa ul. Ložionička); L= cca 330m" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2020 4680,00
„Izrada investiciono–tehničke dokumentacije:GLAVNI–IZVEDBENI PROJEKAT ZA REHABILITACIJU REGIONALNOG PUTA R442a Hadžići–Gornja Grkarica–granica entiteta (L=27,50km) dionica:kružna raskrsnica kod Doma policije do skretanja za (Trnovo, Pendičići,Dejčići) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.12.2019 5967,00
„Usluge izrade: - Projekat saobraćajne signalizacije i opreme puta u ulici Ljubljanska, - Projekat saobraćajne signalizacije i opreme puta u ulici Azize Šaćirbegović i ulici Milana Preloga, od IV do V transferzale, Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.03.2020 7686,90
"Izrada investiciono- tehničke dokumentacije: u svrhu nastavka izgradnje dijela Južne longitudinale na potezu od P51-P61 (kružni tok na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića i Zagrebačke ulice) uključujući i servisnu K-K saobraćajnicu" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2020 25611,30
„Izrada glavnog projekta novog mosta preko rijeke Stavnje u Ilijašu- Most Ljubnići“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2020 10413,00
Izrada investiciono-teh. dokumentacije:1.Glavni projekat rehabilitacije(sanacije) ulice IZETA DELIĆA (dužine cca 650m); 2.Glavni projekat rehabilitacije(sanacije) ulica: ulice 24.Juni (dužine cca 650m) i ulice Tome Mendeša dužine cca 250m; i parkinga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2020 7020,00
„Izrada analize rizika sa identifikacijom, analizom i evaluacijom ugroženosti dvocjevnog tunela Kobilja Glava na Prvoj transverzali“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.02.2020 23400,00
„Izvođenje radova na projektu rehabilitacije dijela saobraćajnice Blagovac- Tihovići u dužini 650m“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.06.2020 484321,50
Promocija projekata Ministarstva saobraćaja za 2020. godinu- Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2020 7018,83 Protect-Ing d.o.o. Sarajevo
Promocija projekata Ministarstva saobraćaja za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.09.2020 7018,83
Štampanje odobrenja i parking naljepnica za 2021. godinu, te naloga za plaćanje kazni Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.11.2020 35298,66
Izmjena plana- štampanje naljepnica za 2021 Plan nabavki 30.10.2020
„Izvođenje radova na projektu rehabilitacije saobraćajnice u ulici Ahatovićka, od P10 do P33, dužine cca 430m“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.09.2020
„Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
„Nabavka plotera, potrošnog materijala i opreme za plotanje“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2020 5307,25
“Rekonstrukcija regionalne ceste R445 Semizovac – Ilijaš – Visoko dionica: od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom Ilijašu sa odvodnjom oborinske i fekalne kanalizacije do recipijenta, dužine L=1300m” Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2020 2567072,41
„Izvođenje radova na realizaciji izgradnje dijela I dionice Prve transverzale- Dionica od ulice Kranjčevićeva do ulice Braće Begić“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2020 27408082,23
„Usluge fizičke zaštite na pothodniku Južne longitudinale u sarajevskom naselju Hrasno brdo“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2020 7020,00
Odluka o uvrštavanju u plan nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 20.10.2020
"Izvođenje radova na projektu izgradnje isključne trake (trake za usporenje) sa ceste Zapadni prilaz gradu u naselju Osjek" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2020 1224865,32
Izrada projektne dokumentacije za rušenje – uklanjanje objekata na trasi Prve transverzale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.05.2020 6998,94
"Izrada Idejnog i Glavnog projekta izmještanja dijela magistralnog gasovoda koji je u koliziji sa planiranom trasom Prve transverzale" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.05.2020 116204,40
Dodatni radovi na postavljanju signalne opreme za slijepe i slabovidne osobe na užem lokalitetu Skenderija Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.10.2020
Rebalans plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 09.10.2020
REKONSTRUKCIJA DIJELA SAOBRAĆAJNICE ADEMA BUĆE U DUŽINI OD 950 METARA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.05.2020
"Izvođenje radova na projektu rehabilitacije regionalnog puta R442b Gornja Grkarica – Trnovo, dionica: km5+5000 do 6+500, dužine cca 1km" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2020 1050660,70
„Izvođenje radova na projektu sanacije, rekonstrukcije i zaštite puta R906 Babin Do-Šabići-Sinanovići, dionica Bijele Vode-Šabići, poddionica Šakote-Lukavac, L=522m" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2020 374400,00
"Radovi na čišćenju pješačkih površina na pothodnicima na području općine Ilidža, i to: Pothodnik Stup x2, Pothodnik Blažuj 1 i Pothodnik Blažuj 2" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2020 6464,02
Izvođenje radova na obilježavanju debeloslojne horizontalne signalizacije od plastične materije na period od 4 godine (2020-2024) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2020 2906829,91
Ukupno po stranici 40.140.938,84 23.907,78 6.903,00