617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ministarstvo saobraćaja

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor - broj 2 Izvođenje radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji ulice Avde Palića Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2021 324612,41 Grakop doo Kiseljak , ID broj:4236047100001 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
Ugovor - broj 1 Izvođenje radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji ulice Avde Palića Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.10.2020 706465,45 Grakop doo Kiseljak , ID broj:4236047100001 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
Okvirni sporazum "Izvođenje radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji ulice Avde Palića" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.09.2020 1031077,89 Grakop doo Kiseljak , ID broj:4236047100001 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
Ugovor XXX za usluge : Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije saobraćajnice i pješačkih staza, dionica: Drvenija-Austrijski trg ( cca 450m) i trolejbuska okretnica ( cca 200m), L= cca 650 m, faza: trasa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.06.2021 10461,01 IPSA INSTITUT doo Sarajevo, ID broj: 4200032270003
Ugovor III za radove nabavke i postavljanja nedostajuće saobraćajne signalizacije i opreme putana području Trnovo 1- planinski uslovi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.06.2021 17969,32 Grakop doo Kiseljak , ID broj:4236047100001
Ugovor II za radove " Rekonstrukcija regionalne ceste R445 Semizovac-Ilijaš-Visoko dionica: od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom ilijašu sa odvodnjom oborinske i fekalne kanalizacije do recipijenta, dužine L=1300m" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.06.2021 1279508,33 MGBH doo Sarajevo, ID broj:4201764310004 i Općina Ilijaš
Ugovor VI za usluge nadzora na "Realizaciji Ugovora III za izrada saobraćajne signalizacije na području općine Ilidža" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.06.2021 1481,81 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
Ugovor V za uslugu nadzora na "Realizaciji ugovora IV za radove izrade i obnove horizontalne saobraćajne signalizacije od jednokomponentne boje na području četiri gradske općine za 2021.godinu" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.06.2021 1603,88 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
Ugovor za Održavanje info tački na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7020,00 SAVICO doo Sarajevo, ID broj: 4200862200008
Održavanje info tački na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2021 7020,00
Ugovor za Izgradnja info tački na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2021 7020,00 SAVICO doo Sarajevo, ID broj: 4200862200008
Izgradnja info tački na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2021 7020,00
Ugovor XXIX za usluge "Nadzor nad izvođenjem radova rehabilitacije (sanacije) ulice Srebrenička , L=130m" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2021 1410,31 IPSA INSTITUT doo Sarajevo, ID broj: 4200032270003
Ugovor VI za radove "Rehabilitacija ( sanacija) ulice Srebrenička L=130 m " Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.05.2021 90394,89 KJKP RAD doo Sarajevo, ID broj: 4200316890001
Ugovor IV za usluge nadzora na Realizaciji ugovora IV za radove na obilježavanju debeloslojne horizontalne signalizacije od plastične materije na period od 4 godine (2020-2024.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.05.2021 1030,76 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
Ugovor o izvođenju radova-IV za Izgradnja kružne raskrsnice na raskrsnici ulica Ibrahima Ljubovića-M17-Bosanskih gazija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2021 105357,79 Mevludin commerc doo, ID broj: 4200479500006 ; Općina Ilidža, ID broj: 4200319720000
Ugovor o izvođenju radova-III za izgradnju kružne raskrsnice na raskrsnici ulica Ibrahima Ljubovića-M17-Bosanskih gazija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2021 26277,74 Mevludin commerc doo, ID broj: 4200479500006 ; Općina Ilidža, ID broj: 4200319720000
Ugovor IV za Izrada i obnova horizontalne saobraćajne signalizacije od jednokomponentne boje na području četiri gradske općine za 2021.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.05.2021 155355,00 KJKP RAD doo Sarajevo, ID broj: 4200316890001
Ugovor III za Izrada saobraćajne signalizacije na području općine Ilidža Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2021 143530,78 BOSMAN doo Sarajevo , ID broj: 4200329520009
Ugovor IV za radove "Izvođenje radova na obilježavanju debeloslojne horizontalne signalizacije od plastične materije na period od 4 godine ( 2020-2024.)" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.05.2021 99841,67 SACOM doo Ilijaš; ID broj: 4200814900006
Ugovor II za izvođenje vanrednih radova na održavanju općine Hadžići nastale u sklopu zimske 2020/2021. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.04.2021 2616,47 BUCOMERC doo Kiseljak , ID broj: 4236016990009
Ugovor III za usluge nadzora za Izvođenje radova nadzora na održavanju putnih prijelaza za 2021.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.04.2021 972,36 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
Ugovor o izvođenju radova-II na izgradnji kružne raskrsnice na raskrsnici ulica Ibrahima Ljubovića-M17-Bosanskih gazija" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 124981,33 Mevludin commerc doo, ID broj: 4200479500006 ; Općina Ilidža, ID broj: 4200319720000
Ugovor o izvođenju radova na Izgradnji kružne raskrsnice na raskrsnici ulica ibrahima Ljubovića-M17-Bosanskih gazija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 473722,17 Mevludin commerc doo, ID broj: 4200479500006 ; Općina Ilidža, ID broj: 4200319720000
Okvirni sporazum "Izgradnja kružne raskrsnice na raskrsnici ulica Ibrahima Ljubovića-M17-Bosanskih gazija" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 730339,03 Mevludin commerc doo, ID broj: 4200479500006 ; Općina Ilidža, ID broj: 4200319720000
Ugovor br.1 "Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Adema Buće u dužini od cca 950m" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.04.2021 1067253,63 ORMAN doo Kiseljak, ID broj: 4236041830008 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
Okvirni sporazum "Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Adema Buće u dužini od cca 950 m" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.01.2021 1272878,10 ORMAN doo Kiseljak, ID broj: 4236041830008 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
Ugovor za radove Redovno ljetno održavanje na području Općina Hadžići, Trnovo i Ilidža (planinski uslovi) za 2021.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.03.2021 251095,24 ORMAN doo Kiseljak, ID broj: 4236041830008
Ugovor II za radove Izvođenje radova rehabilitacije regionalnog puta R442a Hadžići-Igman_Krupac, dionica: kružna raskrsnica kod Doma policije do skretanja za Trnovo, faza II od profila P35 do profila P89,L=902,41m Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.03.2021 876252,18 ORMAN doo Kiseljak, ID broj: 4236041830008
Ugovor I za radove Izgradnja potpornog zida u sklopu projekta rekonstrukcije raskrsnice regionalnog puta R 442a Hadžići-Igman_Krupac i lokalnog puta Gornja Grkarica-babin Do u mjestu Gornja Grkarica(kod Doma policije)sa pretvaranjem iste u kružni tok saob Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.01.2021 23457,13 ORMAN doo Kiseljak, ID broj: 4236041830008
Ugovor za radove Redovno ljetno održavanje na području Općine Ilidža za 2021.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.03.2021 371336,51 BOSMAN doo Sarajevo , ID broj: 4200329520009
Ugovor za radove Zimsko održavanje puteva na području općine Ilidža za sezonu 2020-2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2020 166074,00 BOSMAN doo Sarajevo , ID broj: 4200329520009
Ugovor XXVII za usluge Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje zida i proširenja kolovoza u sklopu projekta rehabilitacije ceste u ulici Muje Šejte Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2021 2159,27 IPSA INSTITUT doo Sarajevo, ID broj: 4200032270003
Ugovor VI za radove Izgradnja zida i prosirenje kolovoza u sklopu projekta rehabilitacije ceste u ulici Muje Šejte Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.05.2021 138399,71 AME doo Breza, ID broj:4218105170009
Ugovor II za radove Izvođenje dodatnih radova u sklopu projekta rehabilitacije dijela saobraćajnice u ulici Muje Šejte u dužini od 900,00m , faza I i faza II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.02.2021 17518,76 AME doo Breza, ID broj:4218105170009
Ugovor za radove Rehabilitacija ( sanacija ) ulica 24.Juni ( dužine cca 650m ) i ulice Tome Mendeša ( dužine 250 m) sa parkingom ispred stambenog naselja u ulici Tome Mendeša Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.03.2021 463823,53 AME doo Breza, ID broj:4218105170009
Ugovor za radove Redovno ljetno održavanje na području Općine Vogošća za 2021.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.03.2021 232688,96 AME doo Breza, ID broj:4218105170009
Ugovor za radove Rekonstrukcije saobraćajnice u ulici Skendera Kulenovića, faza I i faza II ( od ukupne dužine cca 350m ) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.03.2021 302829,80 AME doo Breza, ID broj:4218105170009
Ugovor za radove Zimsko održavanje puteva na području Općine Vogošća za sezonu 2020-2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.11.2020 149385,60 AME doo Breza, ID broj:4218105170009
Ugovor za radove Redovno ljetno održavanje na području Općine Ilijaš za 2021.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.03.2021 290239,27 CITARPRODUKT doo Visoko; ID broj: 4218092330001
Ugovor III za izvođenje dodatnih radova u sklopu radova rehabilitacije regionalnog puta R-445 dionica: Most na Stavnji - Lješevo, od P125 do P135 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.02.2021 12144,60 CITARPRODUKT doo Visoko; ID broj: 4218092330001
Ugovor II za Izvođenje dodatnih radova u sklopu radova redovnog održavanja na području općine Ilijaš Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.02.2021 4464,53 CITARPRODUKT doo Visoko; ID broj: 4218092330001
Ugovor za radove Zimsko održavanje puteva na području općine Ilijaš za sezonu 2020-2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.11.2020 387365,30 CITARPRODUKT doo Visoko; ID broj: 4218092330001
Ugovor za radove Redovno ljetno održavanje na području općine Trnovo-planinski uslovi 2 za 2021.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2021 257539,42 MGBH doo Sarajevo, ID broj:4201764310004
Ugovor za radove Zimsko održavanje puteva na području Općine Trnovo-planinski uslovi 2 za sezonu 2020-2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.11.2020 324909,00 MGBH doo Sarajevo, ID broj:4201764310004
Ugovor za radove Redovno ljetno održavanje puteva na području općine Trnovo-planinski uslovi 1 za 2021.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.03.2021 302038,70 Grakop doo Kiseljak , ID broj:4236047100001
Ugovor za radove Zimsko održavanje puteva na području Općine Trnovo-planinski uslovi1, za sezonu 2020-2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.11.2020 402439,05 Grakop doo Kiseljak , ID broj:4236047100001
Ugovor za radove Redovno ljetno održavanje na području Općine Hadžići za 2021.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.03.2021 243600,35 BUCOMERC doo Kiseljak , ID broj: 4236016990009
Ugovor za radove Zimsko održavanje puteva na području Općine Hadžići za sezonu 2020-2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.11.2020 189152,73 BUCOMERC doo Kiseljak , ID broj: 4236016990009
Ugovor za radove Redovno ljetno održavanje na području općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad za 2021.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.03.2021 522434,86 KJKP RAD doo Sarajevo, ID broj: 4200316890001
Ukupno po stranici 14.040,00 13.614.530,63 0,00