617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Stručna služba za zajedničke poslove

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe organa KS - LOT 2 /prenosivi računari Lap-Top// Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.07.2015 23210,46 "KAMER COMMERCE" d.o.o. Sarajevo
SSZP KS Ugovor o nabavci i ugradnji trakastih zavjesa za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.06.2015 19199,70 "MIKADO" d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3 /skeneri za računare/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.06.2015 1848,60
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 /prenosivi računari Lap-Top/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.06.2015 23210,46
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 /osobni računari PC/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.06.2015 11361,16
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju trakastih zavjesa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2015 19199,70
Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mašine za čiščenje) Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci - nabavka mrežnog snimača Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Plan nabavki za 2015. godinu Plan nabavki 08.04.2015
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI - izvođenje radova Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI - Nabavka resivera Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja Telemach doo Sarajevo
Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mobitela) Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja Bh Telecom
Ukupno po stranici 55.619,92 42.410,16 0,00