617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Stručna služba za zajedničke poslove

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Dopune plana javnih nabavki SSZP za 2020. godinu Plan nabavki 01.06.2020
Nabavka usluga održavanja motornih vozila Suzuki i Hyundai Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2021 198,90 22.03.2021 4680,00 „HYUNDAI AUTO BH" d.o.o.
Nabavka usluga održavanja motornih vozila Suzuki i Hyundai Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.01.2021
Ustupanje usluga obaveznog osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2020 55056,03 19.02.2021 55056,03 “EUROHERC osiguranje" d.d.
Ustupanja usluga tekućeg održavanja kafe aparata u bife-ima Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.12.2020 35,10 03.03.2021 35,10 "ARTIKA" d.o.o. Sarajevo
Nabvka dodatnih pogodnosti "top-tima" - mobilni uređaji Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 03.12.2020 1334,08 10.01.2021 1334,08 1334,08 «BH TELECOM» d.d.
Nabavka i isporuka dnevnih listova za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2021. godin Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.12.2020 19179,09 08.01.2021 19179,09 "DUHANPROMET" d.o.o. Sarajevo
Ustupanje usluga osiguranja objekata i opreme Kantona Sarajev LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.12.2020 3431,70 06.01.2021 3431,70 “SARAJEVO OSIGURANJE” d.d. Sarajevo
Ustupanje usluga osiguranja objekata i opreme Kantona Sarajev LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.12.2020 13878,60 06.01.2021 13878,60 “SARAJEVO OSIGURANJE” d.d. Sarajevo
Ustupanje usluga periodičnog pregleda protivpožarnih aparata i hidrantske mreže u objektima Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.11.2020 5703,75 17.02.2021 5703,75 "GRANULO-RE" d.o.o. Sarajevo
Nabavka usluga pretplate na bazu Paragraf lex za 2021. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.11.2020 716,04
Nabavka i isporuka raznovrsnog kancelarijskog materijala za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.11.2020 9271,43 9271,43 9271,43 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 2 17-11-46541 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.11.2020 7917,99 11.01.2021 7917,99 7917,99 "MIKROGRAFIJA" d.o.o. Sarajevo
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 1 17-11-46541 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.11.2020 6012,63 28.12.2020 6012,63 6012,63 "TELNET" d.o.o.
Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2020 9,36 27.01.2021 9,36 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2020 152,10 28.01.2021 152,10 "BUNJO" d.o.o. Sarajevo
Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2020
Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2020
Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2020 175,50 29.01.2021 175,50 "GUMA M" d.o.o. Mostar
Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2020 93,60 29.01.2021 93,60 O.R. "AUTOSERVIS DEAS" Vogošća
Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2020 107,64 03.02.2021 107,64 "PORSCHE INTER AUTO BH" doo
Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2020 182,52 01.02.2021 182,52 "AC QUATTRO" doo
Ustupanje usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.11.2020 14196,94 14196,94 "ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Ustupanje usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2020
Ustupanje usluga osiguranja uposlenika Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.11.2020 121716,00 06.01.2021 121716,00 "ASA OSIGURANJE" dd
Nabavka i isporuka proizvoda za održavanje higijene, čišćenje i poliranje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.11.2020 118897,74 04.03.2021 118897,74 "Defter" d.o.o. Sarajevo
Nabavka i isporuka toaletnog papira, maramica, peškira i salveta Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.11.2020 104001,30 18.02.2021 104001,30 "Defter" d.o.o. Sarajevo
Nabavka i isporuka proizvoda za čišćenje i dezinfekciju za potrebe održavanja higijene za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.11.2020 11869,65 09.12.2020 11869,65 11869,65 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
Nabavka i isporuka potrepština za potrebe održavanja higijene Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.10.2020 6306,89 17.11.2020 6306,89 6306,89 "Defter" d.o.o. Sarajevo
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2021. godini - LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.10.2020 109086,12 28.12.2020 109086,12 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2021. godini - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.11.2020 103725,35 28.12.2020 103725,35 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2021. godini - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.10.2020 31553,96 28.12.2020 31553,96 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Nabavka i isporuka ugostiteljskih potrepština za jednokratnu upotrebu za potrebe bife-a Kantona Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.10.2020 11700,00 28.12.2020 11700,00 Inter-com d.o.o. Zenica
Nabavka i isporuka šećera i srodnih proizvoda za potrebe bife-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 9169,88 28.12.2020 9169,88 "Defter" d.o.o. Sarajevo
Usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2021. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.10.2020 57790,86 04.01.2021 57790,86 "DEFTER-KOMERC" doo
Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za kontrolu radnog vremena za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2020 1718,39 24.09.2020 1718,39 1718,39 "UNILAB" doo
Nabavka (zamjena) Ipad Apple Air za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2020 650,00
Nabavka, isporuka i ugradnja etisona za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 4357,08 16.09.2020 4357,08 4357,08 "GRANIP" d.o.o. Sarajevo
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe organa Kantona Sarajevo 17-11-33556 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 1392,30 14.09.2020 1392,30 1392,30 DEFTER KOMERC DOO
Nabavka eksternog memorijskog diska Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2020 533,52
Nabavka deterdženta za mašinsko pranje tepiha Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2020 230,00
Usluge servisa motornog vozila Sang Yong Musso Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 779,75
Nabavka posebnog materijala (zaštitne maske) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2020 1755,00 17.08.2020 1755,00 1755,00 "EURO VEZ" d.o.o. Sarajevo
Nabavka sredstava za dezinfekciju za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2020 4328,29 06.07.2020 4328,29 4328,29 "BOSNALIJEK" d.d. Sarajevo
Usluge za informisanje organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2020 1123,20 11.06.2020 1123,20 "euroKapija" d.o.o.
Nabavka i isporuka telefonskih aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2020 1129,05
Nabavka opreme za monitoring kvalitete zraka LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2020 10296,00
Nabavka opreme za monitoring kvalitete zraka LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2020
Nabavka opreme za monitoring kvalitete zraka LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2020 95940,00
Nabavka i instaliranje i puštanje u rad automatske stanice za monitoring kvalitete zraka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.09.2020
Ukupno po stranici 947.703,33 841.910,07 56.263,73