617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Stručna služba za zajedničke poslove

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Izrada predmjera za adaptaciju prostorija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.07.2019 386,10
Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.08.2019
Nabavka materijala (sprejevi) za izradu murala - Dani Kantona Sarajevo 2019. godine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2019 737,20
Nabavka sitnog inventara za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.08.2019 332,00
Sanacija elektroinstalacija i mreže za videonadzor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2019 3504,15 20.09.2019 3504,15 3504,15 ELEKTING d.o.o.
Ustupanje usluga tekućeg održavanja motrnih vozila - LADA NIVA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 6657,30 10.06.2019 6657,30 6657,30 "AUTOSERVIS DEAS"
Ustupanje radova zamjene prozorske stolarije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2019 5712,00 02.07.2019 6683,04 6683,04 ANS DRIVE d.o.o.
Usluge servisiranja kopir aparata za potrebe kopirnice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2019 3334,50 29.12.2019 3334,50 3334,50
Nabavka mikrofona za potrebe Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2019 807,30
Usluge servisiranja klima uređaja u službenim vozilima Kantona Sarajevo 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 2290,06 07.06.2019 2920,06 2920,06 KLIMACENTAR d.o.o.
Nabavka sbox stalka za potrebe Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.09.2019 265,00
Nabavka,isporuka i montaža telefonske centrale i prateće opreme (Nedžarići) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 2308,00 04.06.2019 2700,36 2700,36 ERLANG d.o.o.
Nabavka pripreme za instalaciju i instalacija opreme (vodena pumpa) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2019 6634,60 03.09.2019 6634,60 6634,60
Nabavka, isporuka i montaža telefonske centrale i prateće opreme za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2019 2372,76 09.08.2019 2372,76 2372,76 Erlang d.o.o.
Nabavka materijala (platno) za izradu murala - Dani Kantona Sarajevo 2019. godine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2019 399,91
Usluge izmještanja interneta za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.08.2019 292,50
Nabavka usluga internet pristupa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2019
Izrada dekorativne pozadine za press konferencije Vlade Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 1474,20 29.07.2019 1474,20 1474,20
Usluge pripreme, štampe i isporuke registra propisa 1996-2018. godine Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 3071,25 25.03.2019 3071,25 3071,25
Usluge izrade tehničke dokumentacije i predmjera za unutrašnja vrata centralne zgrade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2019 585,00
Nabavka stolnih zastavica za potrebe Službe za protokol Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2019
Nabavka stručnog časopisa za potrebe Ministarstva saobračaja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2019 234,00 234,00 Finconsult d.o.o. Tuzla
Nabavka sredstava za realizaciju programa praćenja biljnih bolesti i štetnika za područje Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 1718,03 1718,03 1718,03 GAJ d.o.o.
Dodjela radova na demontaži pregradnog zida, nabavka materijala i izgradnja novog Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 2667,60 2667,60 2667,60
Ustupanje usluga za informisanje kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 1123,20 07.05.2019 1123,20 1123,20
Usluge uramljivanja grbova za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 864,00 864,00 Tugra d.o.o.
Nabavka GPS uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2019 1133,99
Usluge servisiranja mobilnog aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.03.2019 440,00
Izrada i isporuka zastava za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1883,70 1883,70 Reppu d.o.o. Janja
Nabavka i isporuka audiovizuelne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 2678,00 23.04.2019 2678,00 2678,00 IMTEC d.o.o.
Usluge servisiranja GPS uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2019 304,20
Nabavka dozatora za tekući sapunn Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2019 702,00
Nabavka opreme za snimanje i reprodukciju na USB (daktilografska pedala) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 293,67
Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2019 290,00
Nabavka trakastih zavjesa za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 1681,22 30.04.2019 1681,22 MIKAD d.o.o.
Nabavkazaštitne odjeće i obuće za kurire, električara i domara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2019 12.03.2019 Astra d.o.o.
Nabavka dozatora za tekući sapun Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2019 702,00
Nabavka plastifikatora i mašina za recikliranje papira za potrebe Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 1154,79 07.05.2019 1154,79 1154,79
Usluge rednovnog servisa motornog vozila Hyundai Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2019 354,02
Nabavka vatrogasnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2019 966,65 Granulo-RE D.O.O.
Nabavka dodatnih pogodnosti "top tima" - mobilni uređaji Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.11.2019 3170,00
Nabavka mobilnih uređaja u okviru posebnih pogodnosti "top tima" Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.11.2019 3708,95 19.11.2019 3708,95 3708,95 BH TELECOM d.d.
Dodjela radova tekućeg održavanja elektro-mašinskih instalacija u objektima Kantona Sarajevo - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.12.2019
Dodjela radova tekućeg održavanja elektro-mašinskih instalacija u objektima Kantona Sarajevo - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.12.2019
Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.12.2019
Ustupanje usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2020. godini. - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.11.2019
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo u 2020. - LOT 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2019
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini - LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.11.2019
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo u 2020. - LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2019
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.11.2019
Ukupno po stranici 62.991,83 55.678,16 58.032,36