617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Stručna služba za zajedničke poslove

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka posebnog materijala (zaštitne maske) 17-11-8626 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 3510,00 06.04.2020 3510,00 "EURO VEZ" doo
Nabavka sredstva za dezinfekciju 17-11-5716-6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 2340,00 29.04.2020 2340,00
Nabavka sredstva za dezinfekciju 17-11-5716-5 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.03.2020 936,00
Nabavka sredstva za dezinfekciju 17-11-5716-2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2020 541,71
Nabavka sredstva za dezinfekciju 17-11-5716 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 1872,00 09.03.2020 1872,00 DEFTER d.o.o. Sarajevo
Nabavka posebnog materijala - zaštitnih rukavica 17-11-8627-1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2020 463,32
Nabavka usluga interventne deratizacije na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.04.2020 96890,51
Nabavka sredstva za dezinfekciju 17-11-5716-4 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2020 325,03
Nabavka sredstava za dezinfekciju. Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.03.2020 7312,50 19.03.2020 7312,50 7312,50 ALBEG d.o.o.
Nabavka i isporuka zastava. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020
Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja objekta "Studenskog centra Bjelave" Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.04.2020 89640,72
Nabavka sredstva za dezinfekciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2020 325,03
Nabavka ultra punjenja 2020 Pokretanje i tok postupka 24.03.2020 18000,00
Nabavka usluga preseljenja Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.03.2020 23.03.2020 24.04.2020 9874,80 9874,80 SPRŽO COMPANY d.o.o.
Nabavka zaštitnih rukavica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2020 596,70 26.03.2020 596,70 IDS ZDRAVA SREDINA d.o.o.
Nabavka radova na sanaciji elektroinstalacija (prizemlje i II sprat) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2020 4156,80 03.04.2020 4863,46 ELEKTING d.o.o.
Nabavka zaštitnih maski Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.03.2020 26.03.2020 3510,00 3510,00 USLUŽNOST d.o.o.
Nabavka univerzalnog dezinfikacionog sredstva Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.03.2020 2843,10
Nabavka obuće za potrebe Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 12.02.2020 1192,00 "ASTRA" doo
Pružanje usluga osiguranja pomoći na cesti – ZONA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2020 20.02.2020 3000,00 “EUROHERC osiguranje" d.d.
Nabavka rezervnog dijela i popravka kopir aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020 150,93
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Dacia i Hyundai za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Dacia i Hyundai za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Nabavka kafe za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2020 7013,65 03.02.2020 7013,65 7013,65 WLD d.o.o.
Nabavka i isporuka dnevnih i sedmičnih listova za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2019
Nabavka pretplatničkij usluga bazi propisa "PARAGRAF LEX" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2019 716,04
Usluga tehničkog pregleda motornog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.10.2019 86,83
Javna nabavka opreme za grijanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2019 1294,45 06.12.2019 1294,45 1294,45 CLIMA-TRADE d.o.o.
Usluge edukacije uposlenika 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.08.2019
Nabavka mašine za suđe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2019 546,25
Nabavka konvektora za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2019 619,50
Nabavka usluga putnog osiguranja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.11.2019 80,00
Radovi na sanaciji prostorija (kopirnice) u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2019 4134,23 25.12.2019 4134,23 4134,23
Ustupanje usluga servisiranja dizel električnog agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2019 1294,02 18.12.2019 1294,02 1294,02 ENERGOINVEST D.D.
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2019 6736,45 13.12.2019 6736,45 6736,45
Nabavka službenih zapisnika za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2019 1160,64
Nabavka novogodišnje galanterije 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2019 4634,37 23.12.2019 4634,37 4634,37 DEFTER-KOMERC d.o.o.
Kotizacija za seminar iz oblasti arhivskog i kancelarijskog poslovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2019 680,00
Nabavka autopresvlaka za službeno vozilo organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2019 300,00
Usluga servisiranja i ispitivanja analognog sistema DIS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2019 81,90
Nabavka materijala (boja) za izradu murala - Dani Kantona Sarajevo 2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 1418,51 1418,51 1418,51 FARB-EX d.o.o.
Usluga kontrole i mjerenja elektroinstalacija, gromobrana i panik rasvjete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2019 2983,50 16.09.2019 2983,50 2983,50 Granulo-RE d.o.o.
Nabavka zaštitne odjeće za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2019 970,22
Nabavka kartice za telefonsku centralu za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.10.2019 819,00
Nabavka, isporuka i ugradnja etisona za potrebe Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.07.2019 1064,11
Usluga servisiranja sistema za registraciju radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.09.2019 175,50
Nabavka materijala (pribor za slikanje) za izradu murala - Dani Kantona Sarajevo 2019. godine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2019 532,00
Nabavka vrijednosnih mjenica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.08.2019 1000,00
Sanacija elektroinstalacija u centralnoj zgradi kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2019 1826,37 24.09.2019 1826,37 1826,37
Ustupanje usluga izrade knjige vizualnih standarda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 3000,00 18.11.2019 3000,00 3000,00 RADIM o.d.
Ukupno po stranici 273.071,89 72.407,01 55.032,85