617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Stručna služba za zajedničke poslove

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka sitnog potrošnog materijala za potrebe organa KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 22.01.2018
Hidroizolacija i priprema arhovske prostorije za montažu arhivskih polica u centralnoj zgradi KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 10.09.2018 6696,14
Nabavka, isporuka i ugradnja klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2018 23.01.2018 3493,62
Nabavka stručne literature JN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018
Nabavka mašine za spiralni uvez za potrebe kopirnice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 24.04.2018 1395,00
Nabavka i isporuka materijala za održavanje zgrada Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 27.06.2018 3329,59
Usluge popravke motornog vozila Škoda Octavia Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2018 13.07.2018 1921,46
Nabavka sitnog inventara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3791,26 Credibil Company d.o.o. Sarajevo
Usluge iznajmljivanja opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.10.2018 655,20
Nabavka novogodišnje galanterije 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 26.12.2018 4534,00 Defter-Komerc d.o.o. Sarajevo
Ustupanje usluga putničkog i sportskog osiguranja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2018 80,00
Usluge servisiranja klima uređaja u službenim vozilima KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 02.04.2018
Usluge popravke/servis mobilnog aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.10.2018 24.10.2018 500,00
Usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2019. godini Pokretanje i tok postupka 27.12.2018
Nabavka sitnog potrošnog materijala KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum Credibil Company d.o.o.
Nabavka sitnog potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018
Nabavka, isporuka i montaža rolo zaštitnih vrata na svečanom ulazu KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2018
Nabavka ustupanja usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila za potrebe Kantona Sarajevo u 2019. godini - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.11.2018 15790,90
Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu -ustupanje usluga štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2019. godini Plan nabavki 27.12.2018
Nabavka i isporuka napitaka za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2019. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.12.2018
Nabavka i isporuka napitaka za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2019. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.12.2018
Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe KS Plan nabavki 05.12.2018
Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu -ustupanje usluga tekućeg održavanja telefona i dr. Plan nabavki 10.12.2018
Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu -ustupanje usluga tekućeg održavanja telefona i dr. Plan nabavki 10.12.2018
Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka VPS servera i usluge održavanja Plan nabavki 20.12.2018
Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka VPS servera i usluge održavanja Plan nabavki 20.12.2018
Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe KS Plan nabavki 05.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja računara i računarske opreme KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja telefona, telefonskih centrala i telefonske mreže Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2018 56640,93
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja računara i računarske opreme KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja telefona, telefonskih centrala i telefonske mreže Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Ustupanje usluga kontrole, tekućeg održavanja i održavanja u funkciji video nadzora i sistema vatrodojave u objektima KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Ustupanje usluga kontrole, tekućeg održavanja i održavanja u funkciji video nadzora i sistema vatrodojave u objektima KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila KS u 2019. godini - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2019. godini - LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.11.2018 79682,85
Ukupno po stranici 153.349,88 25.161,07 0,00