617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 169
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI USLUGA, ROBA I RADOVA ZA 2019. GODINU Plan nabavki 15.01.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatne opreme za ledenu plohu - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.01.2019 110409,20 110409,20 Arctic d.o.o. Rijeka, Hrvatska
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Najam rashladnih uređaja za formiranje ledenih ploha - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.01.2019 35100,00 35100,00 Arctic d.o.o. Rijeka, Hrvatska
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Najam rashladnih uređaja za formiranje ledenih ploha Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka LED display-a - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.03.2019 80730,00 80730,00 Antena Net d.o.o. Teslić
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nadogradnja parking sistema - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.12.2018 14977,00 14977,00 Process Control d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mobilijara za dječije igralište - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.12.2018 42489,70 42489,70 Alper Group d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Štampani materijal 2018 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.11.2018 3134,87 3134,87 Best Solution Company d.o.o.
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog materijala 2018 - dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.03.2018 818,41 818,41 Cospex d.o.o. Zenica
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektromaterijala 2018 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.12.2018 17.12.2018 1380,61 1380,61 Penny Plus d.o.o.
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Mobilna ledena ploha i prateća oprema za profesionalne i rekreativne sportove na ledu 2018 - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.11.2018 137933,92 137933,92 ARCTIC D.O.O. Rijeka, ID 57740411453
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja LED rasvjete za KJP Centar Skenderija – Privredni grad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.11.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nadogradnja parking sistema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatne opreme za ledenu plohu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.12.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mobilijara za dječije igralište Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka LED display-a Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala i radova protupožarne zažtite na dizel agregatu (mašinski i elektro radovi) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.11.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog materijala 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektromaterijala 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.11.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Priprema, izrada, prodaja i kontrola karata za programe u KJP Centar Skenderija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 6908,28 6908,28 Petrol BH Oil Company d.o.o. IB: 4200505350000
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2017 godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.10.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Štampani materijal 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Servisiranje vatrogasne opreme - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2018 2661,98 2661,98 Maher d.o.o. Sarajevo, IB: 4200555370001
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka službenog automobila - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 7020,00 7020,00 Blok d.o.o. Sarajevo, IDB: 4200995000001
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Servis trafostanice - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 2608,70 2608,70 Tehnoinspekt d.o.o. Sarajevo, IB: 420013494003
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki usluga, roba i radova za 2018. godinu - Dopunjeni Plan nabavki 01.12.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Mobilna ledena ploha i prateća oprema za profesionalne i rekreativne sportove na ledu - ponovo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.08.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.07.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Građevinski materijali Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka stolica 2018 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.07.2018 34749,00 34749,00 "FEF" Export-import d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka bezalkoholnog pića i napitaka - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.08.2018 5711,23 5711,23 Atal Group d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Redovno servisiranje vatrogasne opreme - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2018 2275,20 2275,20 Maher d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka sportskog mobilijara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.05.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka bezalkoholnog pića i napitaka Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.06.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanacija poda dvorane „Mirza Delibašić“ - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2018 92752,45 92752,45 Bigrad d.o.o. Gradačac, ID: 4209832050009
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka stolica 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.05.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektromaterijala (ponovo) 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.05.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija seta finansijkih izvještaja o poslovanju za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.05.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka lož ulja za kotlovnicu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.05.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala (LOT 1) i Sanitarne opreme (LOT 2) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.05.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Bezalkoholna pića i napitci - Ponovo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.04.2018 41551,68 41551,68 Forma Nuova d.o.o. Tuzla
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Bezalkoholna pića i napitci (LOT 2) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.03.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Elektromaterijal 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića (LOT 1) - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.03.2018 20473,20 20473,20 Lala i Laćo d.o.o. Bijeljina
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Outdoor oglašavanje, LCD display Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.03.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Usluge snimanja - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 1053,00 1053,00 Spektroom o.d. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka tocenog piva - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 1295,19 1295,19 Sarajevska pivara d.d. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 646.033,62 646.033,62