617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 169
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanitarni materijal 2 - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 1370,26 1370,26 Bingo d.o.o. Tuzla
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanitarni materijal - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2018 921,23 921,23 Bent Excellent d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Reparacija sportske plohe - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 7008,30 7008,30 ZAMM media consulting d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Opšivni lim - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2018 818,50 818,50 Alternativa Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka elelektromaterijala - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 733,59 733,59 Spot 97 d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka LED ravjete - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2018 1855,92 1855,92 KM Solution d.o.o. Ilidža
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Lakiranje sportske plohe - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 6901,83 6901,83 Hegram d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Hidroizolacija na ulazima u dvoranu Mirza Delibasic - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2018 6636,94 6636,94 Nebi d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Brusenje parketa - - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 7016,49 7016,49 SZD Fama AA Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Izrada 2D tlocrta - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 1000,00 1000,00 ECOMP d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića (LOT 1) i Bezalkoholna pića i napitci (LOT 2) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.01.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo SANACIJA PODNE POVRŠINE DVORANE „Mirza Delibašić“ - KJP Centar „Skenderija“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.01.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki usluga, roba i radova za 2018. godinu Plan nabavki 11.01.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo ALU stijena (vrata i portal) - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 2800,00 2800,00 Daani d.o.o. Sarajevo, ID: 4201965130004
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka, izrada i ugradnja inox ograde za montažno-demontažnu tribinu Amfiteatra Doma mladih - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 7001,28 7001,28 Džaka Metali d.o.o. Sarajevo, IB: 4200850020004
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Mobilna ledena ploha i prateća oprema za profesionalne i rekreativne sportove na ledu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.12.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatnih modula sa imenima igrača za postojeći semafor u dvorani "Mirza Delibašić, četverosatni akcioni semafor i digitalni sat za montažu u svlačionicama - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 04.11.2017 04.11.2017 27038,70 27038,70 DMV d.o.o. Niš
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatnih modula sa imenima igrača za postojeći semafor u dvorani "Mirza Delibašić, četverosatni akcioni semafor i digitalni sat za montažu u svlačionicama Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.10.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala za izradu montažno-demontažne tribine za Amfiteatar Doma mladih - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.10.2017 19045,26 19045,26 J.u.A. Frischeis d.o.o. Visoko
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka stolova i stolica - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.10.2017 13999,05 13999,05 Vizija d.o.o. Visoko
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Usluge iznajmljivanje audio i video opreme za realizaciju koncerata u Centru Skenderija - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.11.2017 29125,80 29125,80 SOD BMS Vogošča
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge osiguranje imovine, vozila i odgovornosti od djelatnosti - Obavještenje o dodjeli ugovora - polisa osiguranja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.07.2017 7470,00 7470,00 Sarajevo Osiguranje d.d.
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.09.2017 9360,00 9360,00 Merfi Društvo za finansijsku reviziju d.o.o. IB: 4200967130005
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga mobilno-fiksne telefonije - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.09.2017 15728,31 15728,31 DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO, IDB/JIB: 4200211100005
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Usluge iznajmljivanje audio i video opreme za realizaciju koncerata u Centru Skenderija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka, izrada i ugradnja inox ograde za montažno-demontažnu tribinu Amfiteatra Doma mladih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.09.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala za izradu montažno-demontažne tribine za Amfiteatar Doma mladih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.09.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka stolova i stolica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.09.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mobilijara za plato Skenderija - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.07.2017 30878,40 30878,40 Brotis d.o.o. Čitluk, IB: 4227068880008
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Priprema, izrada, prodaja i kontrola koncertnih karata za koncerte Željka Joksimovića i Dubioze Kolektiv - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.08.2017 14572,77 Agencija "Echoes" Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo LOT 1 – nabavka alkoholnog pića - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.08.2017 47724,76 15260,42 LALA I LAĆO DOO BIJELJINA 4400304760004
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Bezalkoholna pića LOT 2 - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.08.2017 38448,15 21724,56 Atal Group d.o.o.Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Priprema, izrada, prodaja i kontrola koncertnih karata za koncerte Željka Joksimovića i Dubioze Kolektiv Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.08.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka bezalhokolnih pića i napitaka Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.07.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanacije i bojenja sjeverne fasade dvorane „Mirza Delibašić“ - KJP Centar „Skenderija“ - Ponovo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.07.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu - Ponovono pokretanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo LOT 1 – nabavka alkoholnog pića LOT 2 – nabavka bezalkoholnog pića i napitaka - Nastavak postupka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.07.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka itisona, platna - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2017 5004,91 5004,91 Stim d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Redovno servisiranje vatrogasne opreme - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2017 1811,16 1811,16 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo IB: 4200117260007
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Lož ulje za kotlovnice - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.05.2017 10700,00 0,00 d.o.o. "Petrol-P" Bihać
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanitarna oprema LOT 2 - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.05.2017 6499,00 6499,00 Inter Com d.o.o. Zenica
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Vodomaterijal LOT 1 - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.05.2017 5138,22 5138,22 Inter Com d.o.o. Zenica
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Građevinski materijali - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.06.2017 13944,58 13944,58 Inter Com d.o.o. Zenica
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mobilijara za plato Skenderija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.06.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja sistema videonadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 6918,21 6918,21 Middle point electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.05.2017 58476,60 58476,60 Processcontrol d.o.o. Sarajevo, ID: 4200320490000
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanacije i bojenja sjeverne fasade dvorane „Mirza Delibašić“ - KJP Centar „Skenderija“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu - Ponovo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.05.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Stampani materijal - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.05.2017 25000,00 20650,18 Best Solution Company, Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Građevinski materijal - Odluka o ponovnom pokretanju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2017
Ukupno po stranici 0,00 416.375,45 366.710,47