617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54320
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja agregata Ugovaranje i realizacija 31.03.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mobitela) Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja Bh Telecom
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 4 – Elektromotorna invalidska kolica specijalne namjene (1 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 9997,65 9997,65 KS Reha d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 3 – Elektromotorna invalidska kolica ( 4 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 37443,12 37443,12 OttoBock Adria d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 2 – Adaptilna sklopiva invalidska kolica na mehanički pogon sa čvrstim okvirom i preklopivim naslonom (14 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 55995,10 24054,10 KS Reha d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 1 – Invalidska kolica na mehanički pogon sa X makazama (49 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 195982,85 84189,35 KS Reha d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 4 - Elektromotorna invalidska kolica specijalne namjene (1 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.12.2014 9997,65
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 3 - Elektromotorna invalidska kolica (4 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.12.2014 37443,12
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 2 – Adaptilna sklopiva invalidska kolica na mehanički pogon sa čvrstim okvirom i preklopivim naslonom (14 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.12.2014 55995,10
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 1 – Invalidska kolica na mehanički pogon sa X makazama (49 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.12.2014 195982,85
Ministarstvo zdravstva Javna nabavka invalidskih kolica za članove udruženja RVI paraplegičara Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2014 299418,72
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-14/14 Pokretanje i tok postupka 29.09.2014
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH UNIFORMI I INTERVENCIJESKIH VATROGASNIH ČIZAMA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-4-13/14 Pokretanje i tok postupka 09.06.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 294-7-1-4-12/14 Pokretanje i tok postupka 26.05.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-3-4-11/14 Pokretanje i tok postupka 26.05.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-9/14 Pokretanje i tok postupka 25.04.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-10/14 Pokretanje i tok postupka
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-8/14 Pokretanje i tok postupka 25.04.2014
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENEDERSKA DOKUMENTACIJA ZA SUMSKI ZGLOBNI TRAKTOR SA VATROGASNOM NADOGRADNJOM Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 856-1-1-3-13/13 (Ugovor o nabavci i isporuci ogrevnog drveta tvrdih lisćara bukve I klase) Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obavještenje o nabavci i isporuci hljeba za potrebe javnih kuhinja na području KS Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obavještenje o nabavci i isporuci ne zaleđenog svježeg junećeg mesa bez kosti za potrebe Javnih kuhinja na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA UNIFORMI - OTVORENI POSTUPAK Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA NABAVKA_LOT 1 KOFERI ZA LJEKARE I TEHNIČARE SA STANDARDIZIRANIM PUNJENJEM I LOT 2 MEDICINSKA OPREMA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE - DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENTERSKA DOKUMENTACIJA-NABAVKA HIDRAULIČNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA - NABAVKA I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE BULDOZERA GUSJENICARA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE HIDRAULICNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASANA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA - MEĐUNARODNI TENDER Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE HIDRAULICNE PLATFORME-AUTODIZALICE 14m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE BULDOZERA GUSJENICARA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ZA JAVNU NABAVKU BULDOŽDERA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ISPRAVKA OBAVJESTENJA O NABAVCI BR. 1-11-9051-11 OBJAVLJENOM U SL. GL. BIH BR: 51/11 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku tri ambulantna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENTERSKA DOKUMENTACIJA-NABAVKA HIDRAULIČNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija za nabavku buldožera gusjeničara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija-nabavka i isporuka tri ambulantna (sanitetska) vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo saobraćaja Obavještenje o nabavci (eng.) Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo saobraćaja Obavještenje o nabavci Pokretanje i tok postupka
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 98,00 98,00 Refam creative solutions d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga zakupa garažnog prostora za potrebe KZBPP u garaži KJP centra Skenderija doo Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga zakupa kancelarijskog prostora za potrebe KZBPP u poslovnoj zgradi KJP ZOI 84 i Ugovor o zakupu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.01.2020 38298,36 12766,12 KJP "ZOI 84" Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Registar propisa BiH za 2020 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 234,00 234,00 Fineks d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga servisiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 360,30 360,30 Bosnien Business Systems doo Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga štampanja obrazaca i upisnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 345,15 345,15 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge štampanja vizit kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 70,20 70,20 Papirus doo Sarajevo
Ukupno po stranici 598.837,44 338.824,73 169.557,99