Pretraga

Ukupno 30576
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za dodjelu radova na sanaciji elektroinstalacija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.08.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova na instalacijama u Trezoru Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.07.2016 1291,21
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje dodatnih radova na instalacijama u Trezoru Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.07.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija za nabavku centrifugalnih pumpi za crpanje vode Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.09.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku putničkog vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.09.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja - LOT 7 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju postupka javne nabavke udžbenika izdavača El-Kalem Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-2 Plan nabavki 02.09.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT 9 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o poništenju javne nabavke - Nabavka udžbenika - LOT 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT 8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru ponuđača - pružanje usluga organizovanja izložbe 1 korpus Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru ponuđača - pružanje ugostiteljskih usluga (usluge keteringa) 1. korpus Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru ponuđača - pružanje usluga marketinga -izrada zastava BiH Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru ponuđača - pružanje usluga marketinga - emitiranje čestitke u povodu Kurban Bajrama Pokretanje i tok postupka
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija za nabavku dva terenska motorna vozila sa otvorenim tovarnim prostorom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.08.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016.godinu Plan nabavki 30.08.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju javnog postupka rekonstrukcije ravnih krovova Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Izrada Elaborata za smirivanje saobraćaja Ugovaranje i realizacija 15.08.2016 6727,50 NTSI Institut d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka usluge izrada Elaborata za smirivanje saobraćaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.08.2016 6727,50
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci - Elektronska učionica Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o šestoj VI dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O KOLEKTIVNOM OSIGURANJU UPOSLENIKA Ugovaranje i realizacija 29.03.2016 11280,00 11280,00 UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor o nabavci i isporuci motokultivatora i motornih pila Ugovaranje i realizacija 25.05.2016 31860,31 31860,31 ITC Zenica d.o.o.
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru ponuđača - pružanje usluga marketinga Grafiden Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni člana I Odluke broj 01-259/16 - nabavka računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.08.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor o nabavci i ugradnju baterija za ups Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2016 1006,20 1006,20 2E-CONSULTING DOO Sarajevo 4201838450008
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci novog voza na elektro pogon, a koji uključuje jedno vučno vozilo (lokomotiva) i tri priključna vozila Pokretanje i tok postupka 24.08.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka pružanje usluga marketinga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.08.2016 400,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku dizel goriva EURO-DSL EN 590 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.08.2016 43800,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluku o poništenju postupka nabavke, isporuke i instalacije atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na postavljanju drvenih elemenata na rekonstruisanom mostu na području SP "Vrelo Bosne" Pokretanje i tok postupka 26.07.2016 1521,00
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji mosta na području SP "Vrelo Bosne" Pokretanje i tok postupka 19.07.2016 2574,00
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga ispitivanja zemljišta na području SP "Vrelo Bosne" Pokretanje i tok postupka 28.06.2016 1275,00
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na pomoćnom parking-prostoru na području ZP "Bijambare" Pokretanje i tok postupka 3850,00
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku priključaka za komunalni traktor Pokretanje i tok postupka 16105,05
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala Pokretanje i tok postupka 15.06.2016 17702,28
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na opremanju multifunkcionalnog sportskog terena na području ZP "Bijambare" Pokretanje i tok postupka 14.06.2016 108072,67
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, transport i ugradnju armirano-poliesterske cisterne Pokretanje i tok postupka 23.05.2016 10247,33 23.05.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke specijalnog vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji turističke infrastrukture na zaštićenim prirodnim područjima Pokretanje i tok postupka 25444,12
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju rekreativnih sprava i dječijih igrališta za zaštićena prirodna područja Pokretanje i tok postupka 24434,05
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka 07.03.2016 6970,80
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na prikupljanju i odvođenju voda, sanacije postojećeg septika sa nabavkom, transportom i ugradnjom uređaja za prečišćavanje voda na području ZP "Bijambare" Pokretanje i tok postupka 19.02.2016 51420,53
Ukupno po stranici 321.835,54 50.874,01 44.146,51