Pretraga

Ukupno 32321
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Uprava1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 72,71 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Makovi - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 56,32 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Vrapčić - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 83,55 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada termal transfer etiketa za automatsku identifikaciju uzoraka dimenzija 40x30 mm (pak.2000/1) - 100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2017 2316,60 2316,60 "ŠPICA SYSTEMS" d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Iskrica2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 277,75 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada termal transfer etiketa za automatsku identifikaciju uzoraka dimenzija 40x30 mm (pak.2000/1) - 100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2017 2316,60
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Višnjik - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 287,93 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Iskrica1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 7,25 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Skenderija - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 295,69 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Leptirić - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 194,34 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Lane - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 85,32 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Rosica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 113,77 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Maske laringealne - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 7008,30 7008,30 "INEL-BH" d.o.o. Maglaj
JU Porodično savjetovalište NABAVKA ELEKTRONSKOG (INTERNET)IZDANJA SLUŽBENIH NOVINA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 240,00 240,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Zvončić - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 180,17 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Košuta - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 331,60 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Mašnica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 242,07 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Kekec - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 501,09 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Dunje - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 312,78 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Labudovi - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 291,95 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Lastavica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 606,76 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Dječiji Grad - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 1804,53 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Vjeverica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 5,62 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Ilijaš - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 173,00 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Ribica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 302,81 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Maske laringealne Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2017 7008,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada po mjeri i isporuka taktičkih uniformi za radnike obezbjeđenja - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2017 6748,56 6748,56 "MEXIKAL IMPEX" d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Srećica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 313,67 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada po mjeri i isporuka taktičkih uniformi za radnike obezbjeđenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2017 6748,56
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Aprilski Cvjetovi - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 160,42 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Kadifica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 195,14 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Lužani - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 181,35 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Radost - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 1774,77 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Trešnjica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 283,03 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Gume nove za građevinske mašine i specijalna vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.02.2017 23400,00 0,00 RPM GLOB TRADE d.o.o. Ljubuški, 272044140009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme, reagensa, potrošnih materijala i alata za potrebe Laboratorije Smiljevići--- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.02.2017 12774,34 12777,34 Controlmatik d.o.o Sarajevo, 4201103840007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme, reagensa, potrošnih materijala i alata za potrebe Laboratorije Smiljevići Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.12.2016 12774,34
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bagera gusjeničara Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.02.2017 298350,00 298350,00 Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo, 4200017550008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Gume nove za teretna vozila /kamione i prikolice/ Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.02.2017 90877,02 68962,14 RPM GLOB TRADE d.o.o. Ljubuški, 4272044140009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva EURO DIESEL EN 590-2004 EURO Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.02.2017 1983599,99 1835749,46 Hifa petrol d.o.o. Sarajevo, 4200999090005
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Toneri,ketridži i kancelarijski potrošni materijal Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.04.2017 07.04.2017 55051,82 12.06.2017 55051,82 55051,82 R&S d.o.o - lot 1 i lot 3, ALF-OM doo Banja Luka - lot 2
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge osiguranja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.03.2017 22.03.2017 13736,00 12.07.2017 13736,00 16071,00 Uniqa osiguranje,Zovko osiguranje
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Plan nabavki I Plan nabavki 06.01.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Usluge servisiranja Vozila WV T-5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.03.2017 196,56
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Putničko vozilo 8+1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2017 40938,30
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora "Stamparske usluge" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2017 6992,50 6992,50 Stamparija Fojnica doo prokoski put bb 71270 Fojnica, br.ID 4236045660000
Fond KS za izgradnju stanova Izrada instalacije za internet mrežu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2017 122,85 122,85 Unilab d.o.o.,4200054160007
Fond KS za izgradnju stanova Akumulator za službeno vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2017 155,00 155,00 HENA d.o.o. Sarajevo, 4200503650006
Fond KS za izgradnju stanova Mrežni interface Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2017 95,40 95,40 Terabajt d.o.o. Sarajevo, 4201507260004
Fond KS za izgradnju stanova Bravarski radovi I Fond KS za izgradnju stanova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.02.2017 7839,00 7839,00 "Tehnometal"d.o.o. Zenica, 4218219850000
Ukupno po stranici 138.770,48 2.518.442,77 2.318.479,97