617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 228
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka mrežne opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.08.2018 3831,17
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš materijal za održavanje opreme I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 1037,61 1037,61 Intercomp d.o.o. Visoko ID 4218170820002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje opreme I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2018 1037,61
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga sistematskog pregleda zaposlenika I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2018 2375,00 2375,00 JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenikazaposlenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2018 2375,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga održavanja zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2018 7004,93 7004,93 " ILMEX" ILIJAŠ ID 4302675590002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni Plana nabavki Plan nabavki 21.06.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja zgradevrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018 7004,93
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prijevoza učenika i nastavnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2018 750,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za praktičnu nastavu maš.struke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2018 295,56 19.06.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izjeni dopuni odluke o Planu nabavki za 2018.g. Plan nabavki 25.05.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radijatora za san.grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2018 6906,09 6906,09 " LUK" D.O.O. SARAJEVO 4200441950008
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radijat.za sanaciju grijanjadijatora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018 6906,09
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usl.prevoza uč.prevoza učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2018 150,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge reprez. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 598,00 598,00 UR " POINT" ILIJAŠ; 4302381680003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge repr. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na ugradnji mod. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 1374,75 1374,75 EURO LIFTING DOO SREBRENIK 4218240890003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na ugradnji modula Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Materijal i sred.za čišćenje čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2018 2977,28 1444,12 "R & S" DOO 4200056290005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala i sred.za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2018 2977,28
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizaciije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 748,80 " EKO-MEDIC" DOO SARAJEVO ID 4201013420009
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Materijal za održ.opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 394,31
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga servisiranja i održavanja nadz.sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 1544,40 UNILAB D.O.O SARAJEVO ID 420005416007
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga održav.i servisiranja vatr.aparata i hidranata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 315,90 " PROVING INŽINJERING" DOO 4200290480004
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš usluga unajmljivanja opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2018 965,25 ECOTON D.O.O.SARAJEVO ID 420010371
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka mater.za održavanje opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Navavka usluge unajmljivanja opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja i servis.vatrogasnih aparata i hidranata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge odžavanja i servis.nadzornih sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 30.01.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Ostala oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 1277,07 1277,07 " PRAKTIK" DOO 420058404002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka ostale opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2017 1277,07
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Kancelarijski i ostali materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 1612,11 1612,08 "R & S" DOO 4200056290005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2017 1612,08
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Namještaj za kancelarije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 2995,00 2995,00 "INTERLIGNUM" D.O.O. ID 40008241000
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka namještaja za kancekarije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.12.2017 2995,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za praktičnu nastavu mašinske struke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 940,50 940,50 "LIŠČEVICA-PROMET" DOO ILIJAŠ 4200571140008
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Radovi na ugradnji lifta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.12.2017 49666,50 49666,50 EURO LIFTING DOO SREBRENIK 4218240890003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Materijal za odžavanje opreme-dijelovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 1420,00 1420,00 "RIKET" D.O.O SARAJEVO 4200567030001
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga održavanje opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2017 1126,71 1126,71 " PROVING INŽINJERING" DOO 4200290480004
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga osiguranja učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2017 1755,25 1755,25 "SARAJEVO-OSIGURANJE" D.D. 4200326930184
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavke II Plan nabavki 13.11.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova za ugradnju lifta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2017 49666,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja-zamjena opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2017 1126,71
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala-rekvizita za sport Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 888,97 888,97 " IVABO" DOO 4201049610009
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.11.2017 1420,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge osiguranja učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 150,00 10.10.2017 150,00 150,00 O:Š."ĐULISTAN" ILIJAŠ ID 4200802300003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za dekoraciju službenih prostorija-zavjesa Pokretanje i tok postupka 03.03.2017 2128,65
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga sistematskog pregleda zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2017 1786,00 1786,00 JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
Ukupno po stranici 85703,65 89860,43 84358,58