617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 84
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Centar "Vladimir Nazor" usluge gletovanja i krečenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2020 3277,50 3277,50 OD DADO
JU Centar "Vladimir Nazor" nabavka radih matila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 2000,00 2000,00 USLUŽNOST DOO
JU Centar "Vladimir Nazor" opremanje logopedskog kabineta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 5997,44 5997,44 ASCOM DOO
JU Centar "Vladimir Nazor" sanacija krovne površine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 5999,00 5999,00 OBRT LIMAR VL.BAJTAREVIĆ N.
JU Centar "Vladimir Nazor" nabavka trak.shant.zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2020 1699,99 1699,99 ROL DOO PALE
JU Centar "Vladimir Nazor" nabavka pvc podne obloge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 6683,04 6683,04 BHC PLASTIKA DOO
JU Centar "Vladimir Nazor" nabavka prilagođenih sredstava i učila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 6254,00 6254,00 MOOBILUX DOO
JU Centar "Vladimir Nazor" adaptacija instalacija za grijanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 6571,00 6571,00 SENIGOR DOO
JU Centar "Vladimir Nazor" zamjena dotrajalog parketa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 4000,00 4000,00 SINGRAL DOO
JU Centar "Vladimir Nazor" adaptacija i krečenje zidnih površina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 5999,00 5999,00 SINGRAL DOO
JU Centar "Vladimir Nazor" smart interakt.panel Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2020 5000,00 5000,00 IMTEC DOO
JU Centar "Vladimir Nazor" ugradnja kontrole prolaza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2020 1244,70 1244,70
JU Centar "Vladimir Nazor" NADOGRADNJA UMREŽAVANJA KOMP.MREŽE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2020 1489,32 1489,32 GAMA AA DOO
JU Centar "Vladimir Nazor" usluga ugradnje opreme i umrežavanje kompj. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2020 2652,98 2652,98 GAMA AA DOO
JU Centar "Vladimir Nazor" usluge proširenog zdrav.pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2020 2080,00 2080,00
JU Centar "Vladimir Nazor" nabavka trakastih shantung zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 2562,07 2562,07 ROL DOO PALE
JU Centar "Vladimir Nazor" nabvaka trakastih zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2020 2735,73 2735,73 ROL DOO PALE
JU Centar "Vladimir Nazor" usluge oglašavanja javnog konkursa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 1203,93 1203,93 OSLOBOĐENJE
JU Centar "Vladimir Nazor" usluge štampanja priručnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2020 1491,75 1491,75 TRIPTIH DOO
JU Centar "Vladimir Nazor" Nastavne potrepštine za predškolski odgoj/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2018 1010,72 1010,72 Grafički atelje LARGO 4302876570000
JU Centar "Vladimir Nazor" /Nastavne potrepštine za predškolski odgoj Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.10.2018 1010,72
JU Centar "Vladimir Nazor" Nastavne potrepštine za predškolski odgoj- Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2018 1215,50
JU Centar "Vladimir Nazor" Nastavne potrepštine za predškolski odgoj-' Ugovaranje i realizacija 24.10.2018 1215,50 1215,50 Grafički atelje LARGO 4302876570000
JU Centar "Vladimir Nazor" Nastavne potrepštine za predškolski odgoj, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2018 3445,78 3445,78 Grafički atelje LARGO 4302876570000
JU Centar "Vladimir Nazor" Nastavne potrepštine za predškolski odgoj Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.11.2018 3445,78
JU Centar "Vladimir Nazor" Sistematski pregled zaposlenika ..- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 1505,00 1505,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju 4200187710000
JU Centar "Vladimir Nazor" Sistematski pregled zaposlenika ..+ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.08.2018 1505,00
JU Centar "Vladimir Nazor" Troškovi reprezentacija. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 1258,01 1258,01 Druga kuća d.o.o. 4201691410005
JU Centar "Vladimir Nazor" Troškovi reprezentacija., Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.10.2018 1258,01
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka kancelarijskog namještaja , Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2018 2144,78
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka kancelarijskog namještaja ,* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 2144,78 2144,78 FER D.O.O. 4200160190004
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka motora za kliznu kapiju., Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 2250,00 2250,00 EURO-MIMF d.o.o 4600243750000
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka motora za kliznu kapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2018 2250,00
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka interaktivne table ,. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2018 4500,00 4500,00 Imtec 4200918780053
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka interaktivne table , Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2018 4500,00
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka opreme za skijanje.- Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2018 1230,84
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka opreme za skijanje,- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 1230,84 1230,84 Intersport BH d.o.o. 4202156400005
JU Centar "Vladimir Nazor" Usluge održavanje lifta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.12.2018 1895,40
JU Centar "Vladimir Nazor" Usluge održavanje lifta. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2018 1620,00 1620,00 LIFT-INŽINJERING d.o.o 4201448740005
JU Centar "Vladimir Nazor" Usluge prevoza- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 2000,00 2000,00 ATTP "CENTROPREVOZ" d.o.o. Goražde 4245000710005
JU Centar "Vladimir Nazor" Usluge prevoza,- Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2018 1709,40
JU Centar "Vladimir Nazor" Usluge prijevoza. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1860,00 1860,00 Centrotrans -eurolines d.d. 4200153220003
JU Centar "Vladimir Nazor" Usluge prijevoza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018 1860,00
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka kompjuterske opreme, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1600,00 1600,00 "TR WIN COM" 4302803180009
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka kompjuterske opreme- Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018 1600,00
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka materijala za izradu kapije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 2740,91 2740,91 EXPORT-IMPORT ZIJADIĆ d.o.o. 4200454690005
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka materijala za izradu kapije, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.11.2018 2740,91
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka avio karata* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2018 2340,00 2340,00 "Mrkulić-Company" d.o.o. 4200673570031
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka avio karata- Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.08.2018 2340,00
JU Centar "Vladimir Nazor" Radovi na otklanjanju kvara na vodovodnoj mreži.- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2018 2439,45 2439,45 EDO-VODA d.o.o. Sarajevo 4202220340003
Ukupno po stranici 30706,34 102102,44 102102,44