617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 84
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Centar "Vladimir Nazor" Radovi na otklanjanju kvara na vodovodnoj mreži Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.07.2018 2439,45
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku klima uređaja . Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.02.2019 8188,83 8188,83 PIGNUS D.O.O. 4202381860007
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku klima uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.12.2018 8188,83
JU Centar "Vladimir Nazor" Materijal za čišćenje/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 1503,80 1503,80 ROBOT GENERAL TRADING CO d.o.o. 4200442090053
JU Centar "Vladimir Nazor" Radovi na rekonstrukciji predulaza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 1801,80 1801,80 HENING BAU 4218955980000
JU Centar "Vladimir Nazor" Hrana za projekat žene diplomatskog kora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 3100,00 3100,00 Panera melius d.o.o. 4202044350005
JU Centar "Vladimir Nazor" Iftar za radnike Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 1320,00 1320,00 MRKULIĆ KOMPANY d.o.o. 4200673570007
JU Centar "Vladimir Nazor" Kancelarijska oprema * Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 4024,74 4024,74 FEF EXPORT IMPORT d.o.o. 4200160190004
JU Centar "Vladimir Nazor" Molersko-farbarski radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2018 1710,07 1710,07 "DADO" obrtnička djelatnost 4319100560004
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku motornog vozila. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.12.2018 49800,00 49800,00 GRAND AUTOMOTIVE d.o.o. 4202184950002
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku motornog vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2018 49800,00
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku i ugradnju stolarije. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.12.2018 37791,00 37791,00 AB NERETVA d.o.o. 4227088300008
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku i ugradnju stolarije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2018 37791,00
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski zahtjev za nabavku namještaja za opremanje učionica za djecu sa posebnim potrebama u Centru "Vladimir Nazor". Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.04.2018 57669,99 57669,99 BIROTIM d.o.o. 4202141470007
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski zahtjev za nabavku namještaja za opremanje učionica za djecu sa posebnim potrebama u Centru "Vladimir Nazor" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.03.2018 57669,99
JU Centar "Vladimir Nazor" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018-ta godina-Dopuna Plan nabavki 20.11.2018
JU Centar "Vladimir Nazor" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 g Plan nabavki 19.03.2018
JU Centar "Vladimir Nazor" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 g Plan nabavki 03.03.2017
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka opreme5. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1638,00 1638,00 TREVIS d.o.o. 4600290080004
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka opreme5 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 1638,00
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka opreme za skijanje., Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6988,45 6988,45 INTERSPORT BH 4202156400056
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka opreme za skijanje, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 6988,45
JU Centar "Vladimir Nazor" Dijamantsko brušenje poda i sanacija oštećenih podnih površina. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2017 1240,00 1240,00 MORIS 4200771740000
JU Centar "Vladimir Nazor" Dijamantsko brušenje poda i sanacija oštećenih podnih površina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2017 1240,00
JU Centar "Vladimir Nazor" Nanošenje temeljnog epoxidnog poda. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 6996,60 MORIS 4200771740000
JU Centar "Vladimir Nazor" Nanošenje temeljnog epoxidnog poda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2017 6996,60
JU Centar "Vladimir Nazor" Kancelarijski materijal 1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 1540,00 1540,00 Grafički atelje LARGO 4302876570000
JU Centar "Vladimir Nazor" Kancelarijski materijal 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.08.2017 1540,00
JU Centar "Vladimir Nazor" Kupovina kosilice. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 1583,15 1583,15 Manko velemotor d.o.o. 4200068110002
JU Centar "Vladimir Nazor" Kupovina kosilice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2017 1583,15
JU Centar "Vladimir Nazor" Zdravstveni pregled svih školskih uposlenika. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2017 1965,60 1965,60 JU KS ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU 4200098290005
JU Centar "Vladimir Nazor" Zdravstveni pregled svih školskih uposlenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.09.2017 1965,60
JU Centar "Vladimir Nazor" Reprezentativni troškovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2017 1505,00 1505,00 Pino Nature hotel 4200133460075
JU Centar "Vladimir Nazor" Troškovi reprezentacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2017 1505,00
Ukupno po stranici 179346,07 190367,03 183370,43