617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 115
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja muzička škola Usluga - Osiguranje učenika 2020 Ugovaranje i realizacija 650,00 650,00 Sarajevo Osiguranje dd Sarajevo4200326930184
JU Srednja muzička škola Materijal za tekuće održavanje - novembar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2020 284,65 284,65 CONTYPlus d.o.o. Sarajevo 4201712270004
JU Srednja muzička škola Sredstva za čišćenje i higijenu - dezinfekcija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 149,97 149,97 Convert d.o.o. Sarajevo 4200803020004
JU Srednja muzička škola Usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije- 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2020 490,00 490,00 Deratizacija d.o.o. Sarajevo 4202634820007
JU Srednja muzička škola Kotizacija za seminar FIRCON Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 80,00 80,00 FIRCON D.O.O. Mostar 4227069180000
JU Srednja muzička škola Roba- Stilske stolice za koncertnu salu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 6000,00 6000,00 HAZNADAREVIĆ TRADE D.O.O.4202154450005
JU Srednja muzička škola Radovi -Rekonstrukcija parketa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 6949,80 6949,80 KA-2 d.o.o. Sarajevo 420129280000209.12.2020
JU Srednja muzička škola Radovi na rekonstrukciji - stolarski molerski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 5962,76 5962,76 KA-2 d.o.o. Sarajevo 4201292800002
JU Srednja muzička škola Molersko- farbarski radovi - 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 6912,92 6912,92 O.R. EMAX 4303236610001
JU Srednja muzička škola Objava konkursa - 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 672,75 672,75 Oslobođenje Servisi 4202263820009
JU Srednja muzička škola Usluge oglašavanja - posljednji pozdrav-2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2020 37,50 37,50 Oslobođenje Servisi 4202263820009
JU Srednja muzička škola Usluga objava konkursa Ugovaranje i realizacija 14.08.2020 1035,45 1035,45 Oslobođenje Servisi 4202263820009
JU Srednja muzička škola Usluge oglašavanja - posljednji pozdrav Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2020 30,00 30,00 Oslobođenje Servisi 4202263820009
JU Srednja muzička škola Nabavka sredstava za čišćenje higijenu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 1653,80 1653,80 Penny Plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Srednja muzička škola Materijal za tekuće održavanje - 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 77,95 77,95 Penny Plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Srednja muzička škola Materijal za tekuće održavanje - produžni kablovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 262,50 262,50 Penny Plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Srednja muzička škola Nabavka roba- dijelova za muzičke instrumente Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2020 1731,10 1731,10 PROMET - TEHNO d.o.o. Bihać 4263234100004
JU Srednja muzička škola Nabavka muzičkog instrumenta - Viola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 6829,00 6829,00 PROMET - TEHNO d.o.o. Bihać 4263234100004
JU Srednja muzička škola Nabavka sitnog inventara - bezkontaktni termometar i sredstva za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2020 164,97 164,97 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Srednja muzička škola Nabavka projektora-2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 5396,04 5396,04 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Srednja muzička škola Nabavka tonera -2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1123,20 1123,20 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Srednja muzička škola Usluga popravka lokala, ispitivanje instalacije i zamjena parice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2020 70,20 70,20 Sertić d.o.o. Sarajevo 420009497001
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- usmjeravajući reflektori i montaža Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 5996,40 5996,40 SAR-LIGHT D.O.O. 420904640004
JU Srednja muzička škola Nabavka kompjuterske opreme, multifunkcionalni printer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 550,00 550,00 S Holding d.o.o. Sarajevo 4202362990005
JU Srednja muzička škola Sistematski pregled radnika za školsku 2020-2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2020 1435,00 1435,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju , 4200187710000
JU Srednja muzička škola Nabavka sitnog inventara - kablovi za povezivanje i ostala oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2020 309,01 309,01 UNI -EXPERT D.O.O. SARAJEVO 4245018500008
JU Srednja muzička škola Materijal za tekuće održavanje - Juli 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 69,00 69,00 TR " SENSU" 4300398070001
JU Srednja muzička škola Nabavka pedagoške dokumentacije za 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2020 1172,92 1172,92 ŠDC d.o.o Sarajevo 4200637260000
JU Srednja muzička škola Održavanje web stranice - oktobar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 46,80 46,80 S Holding d.o.o. Sarajevo 4202362990005
JU Srednja muzička škola Usluga servis računara - oktobar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 163,80 163,80 S Holding d.o.o. Sarajevo 4202362990005
JU Srednja muzička škola Održavanje web stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 46,80 46,80 S Holding d.o.o. Sarajevo 4202362990005
JU Srednja muzička škola Usluga servis računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 163,80 163,80 S Holding d.o.o. Sarajevo 4202362990005
JU Srednja muzička škola Javna nabavka pokretnog stalka za LCD ekrane-pametna tabla i napojna jedinica za računar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 313,46 313,46 S Holding d.o.o. Sarajevo 4202362990005
JU Srednja muzička škola Usluga servis računara i održavanje održavanja web stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 163,80 163,80 S Holding d.o.o. Sarajevo 4202362990005
JU Srednja muzička škola Usluga održavanja web stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2021 46,80 46,80 S Holding d.o.o. Sarajevo 4202362990005
JU Srednja muzička škola Nabavka roba- Materijal za tekuce održavanje Ugovaranje i realizacija 31.12.2020 532,09 532,09 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Srednja muzička škola Nabavka radova -sanacija elektroinstalacija u koncertnoj dvorani Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2020 4633,20 4633,20 ELECTRA d.o.o. Sarajevo 4200964200002
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- higijenski sredstava i sredstva za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 149,97 149,97
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- Materijal za tekuce održavanje- unutarnja željezna zaštitna vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 819,00 819,00 A- Metali ID 4202517860006 Sarajevo
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- Troškovi reprezentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 739,00 739,00 ARMENA S d.o.o Pivnica HS ID 4201973820001 Sarajevo
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- Materijal za tekuce održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 499,95 499,95 BAU & GARTEN D.O.O. ID 4200488080001
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- Muzički instrumenti- digitalni pianino Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 2050,00 2050,00 BROTHERS D.O.O Ljubuski ID 4272042280008
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- Prijevoz učenika i nastavnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 358,97 420,00 Centrotrans-eurolines d.d. SARAJEVO ID 4200153220003
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- Prijevoz učenika i nastavnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 358,97 420,00 Centrotrans-eurolines d.d. SARAJEVO ID 4200153220003
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 585,00 585,00 CIKLON d.o.o Sarajevo, ID 4200490490004
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 585,00 585,00 CIKLON d.o.o Sarajevo, ID 4200490490004
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- Usluge popravke i održavanje kotlova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 143,00 143,00 ELKOMONT D.D. ID 4200125790007
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- Kancelarijske potrepštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 97,75 97,75 "SVJETLOSTKOMERC" D.D. ID 4200177160001 Sarajevo
JU Srednja muzička škola Nabavka robe-Razni štamparski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 97,75 97,75 "SVJETLOSTKOMERC" D.D. ID 4200177160001 Sarajevo
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- Štampanje i sa tim povezane usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 72,00 72,00 SOR HUDINY SERVIS ID 4300613570002 Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 68763,80 68885,86