617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 117
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka mesa i mesnih proizvoda - LOT 4. Zaleđena riba. proizvodi od ribe i riblje konzerve Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2020 15.06.2020 46566,00 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka mesa i mesnih proizvoda LOT-3. Mesne konzerve i proizvodi od mesa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2020 24.08.2020 65439,27 "REDEX" doo Banovići
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka mesa i mesnih proizvoda - LOT 2. Svježe crveno i prerađevine od svježeg crvenog mesa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2020 15.06.2020 70843,50 "VIZION" d.o.o. Rogatica
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka mesa i mesnih proizvoda - LOT 1. Svježe i zaleđeno pileće meso Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2020 18.06.2020 45461,52 "REDEX" d.o.o. Banovići
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga mikrobioloških analiza životinjskih namirnica i gotove hrane, kontrole briseva, sanitarnih pregleda radnika, kontrole sterilizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2020 25.03.2020 3641,60 J.U. "Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo"
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga - Osiguranje službenih vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2020 11.03.2020 5997,48 EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba plan nabavke 2020 Plan nabavki 06.04.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka industrijske mašine za sušenje veša Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2019 24.12.2019 10394,28 10394,28 "VIZUM" doo Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka opreme za potrebu kuhinje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2019 24.12.2019 17321,85 17321,85 Artika" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Ugovor o nabavci roba - nabavka materijala za održavanje higijene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 3982,30 3982,30 "BAU&GARTEN" d.o.o.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Oprema za kuhinju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.08.2019 25.09.2019 12782,25 12782,25 "Alper group" doo Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka službenog/putničkog vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.06.2019 03.07.2019 52970,00 52970,00 "TRIAB" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka opreme za kuhinju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.09.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Ugovor o pružanju usluga osiguranja radnika i imovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2019 5998,91 "Adriatic osiguranje" dd
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Ugovor o nabavci usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2019 10.07.2019 3744,00 3744,00 "IDS-Zdrava sredina" doo Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge transporta i špediterske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2019 24.05.2019 4896,20 4896,20 "Maxšped" doo Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabaka isporuka i montaža automatskog dvokrilnog portala za ulaz u zgradu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.04.2019 15.05.2019 9109,62 9109,62 "HANO" doo Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka kompjuterske opreme i opreme za evidenciju radnog vremena Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.04.2019 20.05.2019 15596,33 15596,33 "TeleGroup" doo Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Isporuka i montaža automatskog dvokrilnog portala za ulaz u zgradu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.04.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge elektro radova na proširenju rasvjete u kuhinji Ustanove Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 12.04.2019 2131,74 2131,74 "ELECTRA" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga mikrobioloških analiza životnih namirnica i gotove hrane, kontrole briseva, sanitarnih pregleda radnika, kontrole sterilizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 14.03.2019 3297,40 3276,40 J.U. "Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo" Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge osiguranja za službena vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 07.03.2019 5999,06 5999,06 ADRIATIC OSIGURANJA DD Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge montaže dvokrilnih automatskih vrata u dnevnom boravku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 04.02.2019 2020,59 2020,59 "HANO" d.o.o Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga obrazovanja i stručnog suavršavanja za 2019 godinu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga hotelskog smještaja za 2019 godinu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga reprezentacije za 2019 godinu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Plan nabavki za 2019 Plan nabavki 15.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka higijenskih sredstav Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018 08.04.2019 77000,00 "R&S" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka kombi vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.11.2018 13.12.2018 111123,09 111123,09 "STARline" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka industrijske sušare Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.11.2018 20.12.2018 10518,30 10518,30 "VIZUM" d.o.o. Visoko
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka higijenskih papira u listićima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.11.2018 25.12.2018 13057,20 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka - antidekubitalnih madraca Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.11.2018 10.12.2018 11543,90 11543,90 "Bauerfeind" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka bolesničkih kreveta na el. motorni pogon Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.11.2018 14.12.2018 17549,93 17549,93 "Bauerfeind" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka radnih uniformi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.11.2018 10.12.2018 11379,42 "VIZUM" d.o.o. Visoko
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka pekarskih proizvoda - LOT 2. Tjestenina, brašno, proizvodi od brašna Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2018 19.12.2018 36334,35 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka antidekubitalnih madraca Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.10.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka prirodne izvorske vode i jednokratnih čaša za vodu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.10.2018 22.11.2018 12890,26 VIVIA office&home d.o.o. Banja Luka
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka odjeće i obuće za korisnike Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2018 14.01.2019 84123,00 "VIZUM" d.o.o. Visoko
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sterilizatora - LOT 3. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.10.2018 04.12.2018 2161,61 2161,61 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka invalidskih kolica - LOT 2. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.10.2018 30.11.2018 2525,66 2525,66 "Bauerfeind" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka toaletnih kolica - LOT 1. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.10.2018 30.11.2018 906,17 906,17 "Bauerfeind" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka posteljne opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.10.2018 07.12.2018 46044,10 "Vita" d.o.o. Zenica
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka goriva i lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.09.2018 02.11.2018 319993,10 "HIFA PETROL" d.o.o.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Zamjena podzemnog rezervoara za lož ulje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.08.2018 10.09.2018 44689,32 44689,32 "E+E+E-ENERGY" d.o.o.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka tonera i ketridža - LOT 2. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.05.2018 12.07.2018 3084,00 2230,97 "ALF-OM" d.o.o.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Kancelarijski materijal - LOT 1. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.05.2018 03.07.2018 11863,68 5359,54 "Exclusive" d.o.o.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka pekarskih proizvoda - LOT 2 Tjestenine, brašno, proizvodi od brašna Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka pekarskih proizvoda - LOT 1. Hljeb i peciva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.07.2018 31.08.2018 80262,00 71350,06 "Sprind" d.d.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka svježeg voća i povrća Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.05.2018 25.07.2018 120123,90 88264,60 T.P.D.C."Sarajevo" d.d.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka svježeg crvenog i prerađevine od svježeg crvenog mesa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.04.2018 18.06.2018 63150,75 52168,64 "VIZION" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 1468517,64 564616,41