617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 117
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka baktericidnih lampi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 15.12.2020 2337,66 2337,66 DERBY TRADE d.o.o. BRČKO DISTRIKT
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka antigenskih testova za detekciju SARS CoV-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 10.12.2020 5893,88 5893,88 CEE-MED d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka i isporuka lijekova za potrebe korisnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 17.11.2020 4599,20 4599,20 PZU-APOTEKA DINA Sarajeov
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 9.- Ostali medicinski potrošni materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 8. - Ulja i puderi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 7: - Infuzioni sistemi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020 287,82 17.12.2020 287,82 KRAJINA GROUP DOO BANJA LUKA
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 5. - Kateteri Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 4.- Igle Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020 936,23 17.12.2020 936,23 KRAJINA GROUP DOO BANJA LUKA
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 3.-Rukavice, higijenske maramice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 2.-Sanitetski materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka guma za sl. vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 15.10.2020 2338,04 2338,04 "MAKBEL-TRADE" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka protivpožarnih aparata sa suhim prahom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 12.10.2020 1705,89 1705,89 PROVING - inžinjering d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka prirodne izvorske vode i jednokratnih čaša za vodu 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.10.2020 18.11.2020 16082,82 Vivia Office & Home d.o.o. Banja Luka
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka izvođenja radova sanaciji toplovodnih instalacija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.10.2020 23.10.2020 48426,53 "INTERMING" D.O.O. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge osiguranja radnika i imovine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 01.10.2020 5995,82 Euroherc osiguranje d.d.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Gorivo i lož ulje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020 21.12.2020 154440,00 GREEN OIL DOO SARAJEVO
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Radne uniforme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.08.2020 01.10.2020 24946,74 SALTEKS d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 10-Pelene za odrasle Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 15.10.2020 6016,70 "BAUERFEIND" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 9- Ostali medicinski potrošni materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 8- Ulja, puderi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 7-Infuzioni sistemi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 6-Tlakomjeri Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 15.10.2020 2574,00 DOO "DERBY TRADE" BRČKO
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 5-Kateteri Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 4- Igle Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 3- Rukavice, higijenske maramice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 2-Sanitetski materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 1- Dezinfekciona sredstva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 09.11.2020 23168,32 "PHOENIX Pharma" d.o.o. Bijeljina
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka lijekova koji nisu na esencijalnoj listi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 04.08.2020 2397,60 PZU APOTEKA "DINA" Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 2.-Tjestenina, brašno i proizvodi od brašna Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.07.2020 04.09.2020 23180,04 VINOJUG d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 1.-Hljeb i peciva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.07.2020 19.08.2020 81619,20 "Sprind" d.d. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Tekuće, interventno i sezonsko održavanje plamenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2020 16.07.2020 1743,30 "ZUKAE" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2020 15.07.2020 3589,56 IDS-ZDRAVA SREDINA d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga postavljanja i programiranja wireless mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2020 25.06.2020 1322,10 1322,10 EA SERVIS d.o.o Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka opreme za postavljanje i programiranje wireless mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2020 25.06.2020 5189,53 5189,53 EA SERVIS d.o.o Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Toneri i ketridži LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.06.2020 29.07.2020 2511,16 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka kancerarijskog materijala LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.06.2020 29.07.2020 7910,03 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka roba - nabavka svježeg voća i povrća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2020 03.08.2020 156616,20 Opšta zadruga "BIOS" Visoko p.p.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sanitetskog materijala - silikonski kateteri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2020 09.06.2020 2635,50 2635,50 NEDAX d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sitnog inventara i suđa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2020 03.06.2020 5311,15 5311,15 "ALPEKS" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sanitetskog materijala - kesa za urin Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2020 08.06.2020 2310,00 2310,00 PZU Apoteka "VEDYPHARM"
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge pravnog zastupanja i savjetovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2020 26.05.2020 6000,00 Advokat Edina Osmić-Taraniš
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka upravljačke jedince za konvektomat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2020 26.05.2020 1790,10 1790,10 "DANFORM" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka raznih prehrambenih proizvoda LOT 7. sokovi i mineralna voda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2020 29.07.2020 20241,00 T.P.D.C. "SARAJEVO" DD
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka raznih prehrambenih proizvoda LOT 6. kafa, čejevi, začini, kvasac, grickalice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2020 29.07.2020 29250,00 T.P.D.C. "SARAJEVO" DD
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka raznih prehrambenih proizvoda LOT 5. ulja i masnoće Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2020 27.07.2020 24284,52 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka raznih prehrambenih proizvoda LOT 4. konzervirano i zaleđeno voće i povrće, riža i kisele salate Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2020 27.07.2020 25155,00 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka raznih prehrambenih proizvoda LOT 3. šećeri, slatkiši, mazalice, žitarice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2020 27.07.2020 26612,23 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka raznih prehrambenih proizvoda LOT 2. Svježa jaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2020 27.07.2020 23400,00 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka raznih prehrambenih proizvoda LOT 1. Mlijeko i mliječni proizvodi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2020 24.07.2020 144031,68 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka mesa i mesnih proizvoda - LOT 5. Suhomesnati proizvodi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2020 18.06.2020 5025,48 "REDEX" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 1224,05 901875,03 35433,05