617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 89
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Usluge servisa hematološkog aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 400,11 Nobel Corporation
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Usluga objave javnog oglasa Avaz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2020 579,15 579,15 Avaz Roto Press
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Usluga registracije službenog vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 477,00 477,78 Agencija Sunce doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Hematološkog analizatora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.12.2020 23400,00 23400,00 Inel Med Mostar
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja za 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2020 4095,00 4095,00 Bilans doo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka zubarskog potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2020 802,49 802,49 Dental grupa
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka zdravstvenih usluga pregleda papa testovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 2340,00 2340,00 Ginekološka ordinacija dr Begović Vernes
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluge verifikacije medicinskih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2020 2340,00 2340,00 Verifikacioni laboratorij Verlab
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020 Plan nabavki 13.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka štampača-printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 158,99 158,99 IMTEC doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka toplomjera-beskontaktni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 202,41 202,41 R&S doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme (frižider za pohranu reagenasa) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 280,30 280,30 Ekupi doo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka medicinskog sanitetskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2020 2500,00 2925,00 ENA doo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka roba-razni lijekovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 1755,00 1755,00 MGM APOTEKE Kakanj-Ogranak Apoteke 2 Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluge-održavanje protivpožarnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2020 1675,44 1675,44 Vatrosistemi doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka napitaka, kafe, čaja-reprezentacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2020 1170,00 1170,00 Penny Plus doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskih reagenasa za aparat ERBA XY 200 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2020 4095,00 4095,00 BERG doo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratzorijskih test traka za glukozu i šećer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 1755,00 1755,00 Sanam Styrka
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Potrošni materijal za laboratoriju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 4212,00 4212,00 ENA doo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka hematoloških reagenasa za aparat Swelab Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 2340,00 2340,00 Sanam Styrka doo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Usluga održavanja i servisiranja liftova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2020 1521,00 1521,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Usluga održavanja alarmnih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2020 5265,00 5265,00 Unilab agencija
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka hemtoloških reagenasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2020 550,11 550,11 Diamedic doo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu objava javnog oglasa Oslobođenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 1035,45 1035,45 Oslobođenje servisi
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Štamparske i povezane usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2020 4036,50 4036,50 Svjetlost BH print doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka-dezinfekciona sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2020 1755,00 1755,00 Sarajevo-farm doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i sterilizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2020 1700,00 1700,00 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Usluga osiguranja imovine Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2020 398,54 398,54 ASA Osiguranje
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Usluge osiguranja radnika od nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2020 998,09 998,09 ASA Osiguranje
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Objava javnog oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2020 439,20 439,20 Večernji list BH
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijske opreme i potrepština Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 2560,24 2560,24 R&S d.o.o. Vogošća
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluge pranja, sušenja i peglanja veša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2020 3850,00 Tonirani doo, PJ Magic Wash
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga u vezi s medicinskim otpadom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2020 819,00 819,00 JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Stomatološke naprave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2020 4842,30 4842,30 Dental grupa
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka infracrvenog termometra Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.03.2020 297,02
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za čiščenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2020 2450,00 2450,00 BM Logistic doo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Plan javnih nabavki 2020 Plan nabavki 30.03.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog otpada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 819,00 25.04.2019 819,00 819,00 JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš" Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu I Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 15.03.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga pranja i hemijskog čišćenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 2925,00 08.10.2019 2925,00 2925,00 Tonirani doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka medicinskog sitnog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.08.2019 299,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga redovnog servisa i verifikacije medicinskih aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.08.2019 780,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga servisa i popravke stomatološke opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2019 270,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka napitaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 1287,00 13.05.2019 1287,00 1287,00 Amko Komerc doo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i sterilizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2019 1500,00 20.06.2019 1500,00 1500,00 J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Laboratorijskih hemijskih testova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2019 1358,37 31.07.2019 2340,00 2340,00 SEMIKEM doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga popravaka i održavanja biohemijskog aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.07.2019 200,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluge osiguranja imovine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2019 253,13
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga osiguranja od nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 1198,03 26.06.2019 1198,03 1198,03 ASA osiguranje Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga popravaka i održavanja centralnog grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 585,00 03.07.2019 585,00 585,00 Proving d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 11771,55 97452,35 93628,02