617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 243
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku -dekoracija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 74,75 74,75 PROTIME D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku obrazovnih pomagala ( biblioteka) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 585,00 585,00 LIJEPA RIJEČ D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabvku opreme (opremanje kancelarija) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1223,86 1223,86 PROTIME D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabbavku kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 26,00 26,00 NORIN D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge popravki i održavanje zgrade( cent.grijanje) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 290,00 290,00
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Privremeni plan javnih nabavki za 2021. Plan nabavki 29.01.2021
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge, internet, decemba 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 59,90 59,90 BH TELECOM D.D.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku-sitan inventar ( el.konvektor) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 99,00 99,00 DOMOD D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge mob.tel.decembar 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 18,19 18,19 BH TELECOM D.D.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge slanja poste, decembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 267,30 267,30 JP BH POSTA D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu vodu i odvođenje ot.voda,decembar 2020.(drugi) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 4,00 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA " D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu vodu i odvodjenje otpadnih voda, decembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 153,18 153,18 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA " D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge fiksne telefonije, decembar 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 123,75 123,75
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge ( sanitarni pregled) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 30,00 30,00 JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za plin/gas, decembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 3020,92 3020,92 SARAJEVO GAS D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo El.energija,decembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 577,29 577,29 JP ELEKTROPRIVREDA D.D.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku-nastavna sredstava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 114,74 114,74 BROTHERS D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za odvoz otpada, decembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 140,40 140,40 KJKP "RAD" d.o.o.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku -obrazovna pomagala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 128,70 128,70 TRISAR -INN DOO
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku (razni proizvod) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 61,60 61,60 PENNY PLUS D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za dezinfekciju i dezinsekciju objekta škole, decembar 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 168,48 168,48 CIKLON D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku materijala kancelarijskog Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 99,15 NORIN D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabvku (kamere 2) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 98,00 98,00 UNI EXPERT d.o.o.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za kompjuerski materijal (kamere ) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 196,00 196,00 UNI EXPERT
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge kopiranja i uvezivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 59,20 69,26 O.R.Fotokopirnica Start
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku (kom.materijal) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 230,77 270,00 IMTEC D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za tekuće održavanje ( kotlovnica) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 351,00 351,00 OD " BATISTUTI"
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za kancelarijski materijal ( toneri) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2020 230,14 230,14 NORIN D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku (papir za kopiranje i obrasci) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2020 196,54 196,54 NORIN D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge slanja poste,novembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 628,50 628,50 JP BH POSTA D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošeni plin,novembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 2143,03 2143,03 SARAJEVO GAS D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge,(mjerenje polutanta ) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2020 234,00 ELKOMONT D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge fiksne telefonije, novembar 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 113,85 113,85 BH TELECOM D.D.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge interneta, novembar 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 59,90 59,90 BH TELECOM D.D.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge mobilne telefonije, novembar 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 17,59 17,59 BH TELECOM D.D.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu vodu i odvođenje ot.voda,novembar 2020.(dva) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.12.2020 4,00 4,00 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA " D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu vodu i odvođenje ot.voda,novembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.12.2020 106,28 106,28 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA " D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka-obrasci i dnevnici rada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2020 331,70 331,70 DOO "AVDIĆ3A"
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za godišnju pertplatu " Nasa škola " 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 60,00 60,00 UDRUŽENJE NASTAVNIKA FBIH
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge deratizacije i dezinfekcije,novembar 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 168,48 168,48 CIKLON D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge odvoza otpada, novembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 140,40 140,40 KJKP "RAD" d.o.o.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge odvoza otpada, novembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 140,40 140,40 KJKP "RAD" d.o.o.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utr.el.energiju, novembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 402,42 402,42 JP ELEKTROPRIVREDA D.D.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavka materijala za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2020 552,20 552,20 GADZO COMERC D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dezinfekcije objekta škole ( mjesečna) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2020 84,24 84,24 CIKLON D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku mat.za čišćenje ( dezinfekcija) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 105,30 105,30 PZU APOTEKA "AL HANA" (ogranak Baščaršija)
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za troškove fiksne telefonije, oktobar 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2020 160,95 160,95 BH TELECOM D.D.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za troškove mob.telefona, oktobar 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2020 17,59 17,59 BH TELECOM D.D.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dostave poste,oktobar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 13,64 13,64 JP BH POŠTA D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu vodu i odvodjenje otpadnih voda, oktobar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2020 102,38 102,38 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA " D.O.O.
Ukupno po stranici 0,00 14214,71 13926,85