617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 245
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka raznog medicinskog potrošnog materijala lot-2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.12.2019 199,25
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka 2 rutera za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2019 2482,86
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe za potrebe reprezentacije Zavoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.04.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka slika za ispraćaj uposlenika Zavoda u penziju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2019 579,15
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka računara za Toksikološku lab. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019 1000,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge produženja registracije vozila Škoda Fabia Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2019 597,87
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge lične dozimetrijske kontrole za profesionalno izložena lica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2019 56,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Kalibracija automatskih pipeta za potrebe Toksikološke lab. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2019 526,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge baždarenja i popravka tlakomjera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2019 562,40
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - uniforma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2019 105,30
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge servisiranja službenog automobila Škoda Fabia Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2019 393,60
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja aparata AAS za potrebe Toksikološke lab. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2019 2457,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka radne uniforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2019 105,30
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge održavanja aplikativnog software-a za Službu ekonom.-fin.poslova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2019 646,65
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka materijala za krovnu zaštitu iznad vanjskih vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.11.2019 137,28
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Zaštitarske usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.11.2019 123,83
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabvaka usluge registracije službenog vozila Hyunday H100 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.10.2019 648,70
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka uniformi za novouposlene Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.09.2019 526,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka ID akreditacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.09.2019 29,48
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka goriva za službene automobile Zavoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.09.2019 298,68
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge najma T i M boca za Toksikološku laboratoriju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.08.2019 210,81
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka Registra za potrebe Toksikološke laboratorije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.07.2019 93,60
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka Gigabit Switc-a Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.07.2019 86,77
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe-frižider za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.07.2019 303,63
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave javnog oglasa za prijem u radni odnos Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2019 293,96
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe-česma za potrebe ambulante Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.07.2019 135,10
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge održavanja računovodstvenog programa 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.07.2019 585,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge održavanja računovodstvenog programa 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.07.2019 585,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka materijala za krečenje prostorija Zavoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.07.2019 306,80
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka reagenasa za aparat Arhitect Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2019 5965,83
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka bar kodova za biohemijski laboratorij Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.06.2019 240,75
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrade projektonog zadatka za unapređenje zaštite podataka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2019 234,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka notarskih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.05.2019 49,78
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka Otoskopa za potrebe ORL kabineta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2019 525,33
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka zamjenskog dijela za biohemijski analizator Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2019 3334,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka pegle za peglanje veša za potrebe vešeraja Zavoda Ugovaranje i realizacija 01.11.2019 429,00 Stanić trade d.o.o.
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge redovnog periodičnog pregleda protivpožarnih aparata Ugovaranje i realizacija 04.11.2019 267,93 Vatrosistemi d.o.o.
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluga uvezivanja i ukoričavanja Glavne knjige - finansijskih kartica i osnovnih sredstava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2019 17,55 Garmond d.o.o.
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluga detekcije i otklanjanja kvara na cijevima za rashladni sistem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2019 1828,13 Unioninvest inženjering d.o.o.
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge dijagnosticiranja i popravke sistema za evidenciju radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2019 35,10 Unilab d.o.o.
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kancelar. materijala 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2019 81,89
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka tonera i ketridža 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2019 304,71
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme (hardver i softver) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2019 8890,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrosnog materijala za biohemijsko-hematološki laboratorij - za Cell dyn emerald - lot 5 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.09.2019 1108,25
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrosnog materijala za biohemijsko-hematološki laboratorij lot 4 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.09.2019 230,86
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrosnog materijala za biohemijsko-hematološki laboratorij lot 3 - vakutajner sistemi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.09.2019 3,37
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni materijal za biohemijsko-hematološki lab. lot 2 - Cobas H411 i Cobas H 232 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.09.2019 1297,28
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni materijal za biohemijsko-hematološki lab. lot 1 - koagulometar dvokanalni Coatron M2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.09.2019 1667,89
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog potrošnog materijala lot 5 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.10.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog potrošnog materijala lot 4 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.10.2019
Ukupno po stranici 38011,46 2577,71 0,00