617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 245
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala 2021 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.07.2021 4446,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Iznajmljivanje med.aparata za imunohemiju sa pripadajućim reagensima Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.07.2021 52453,44
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Hematološki analizator sa pripadajućim reagensima Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.04.2021 17550,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Biohemijski analizator sa pripadajućim reagensima Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.04.2021 46568,54
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan JN za 2021.godinu Plan nabavki 14.04.2021
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - tlakomjeri Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2020 936,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka roba - vaga sa visinomjerom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2020 760,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka jednokratnih nesterilnih rukavica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.12.2020 2316,60
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka roba - pulsoksimetar i glukometar sa trakicama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.12.2020 775,20
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluga servisiranja i validacije instrumenta AAnalyst 600 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.12.2020 3217,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka elektro i vodo materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2020 494,40
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - pH metra za potrebe toksikološkog lab. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2020 221,13
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka plamenika po Bunzenu za toksikološki laboratorij Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2020 128,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge kalibracije analitičke vage Sartorius Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 294,84
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - zamrzivač za potrebe toksikološkog laboratorija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 558,14
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Zamjena guma na službenom vozilu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.11.2020 464,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge popravka službenog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.11.2020 1053,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka instrumenta za mjerenje elektromagnetnog zračenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.11.2020 648,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Instrument za mjerenje UV zračenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.11.2020 485,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka tonera za printere HP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.11.2020 151,52
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka oftalmoskopa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.11.2020 1550,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sitne medicinske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.11.2020 1567,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge servisiranja motornog službenog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.11.2020 605,85
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog namještaja i inventara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.12.2020 6988,53
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge održavanje IT opreme i LAN-a za 2020. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.12.2020 2000,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Ekstenzomat za terapiju trakcijom cervikalne lumbalne kičme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.09.2020 9828,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za biološke štetnosti Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.12.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka lab.opreme - Autoklav Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.12.2020 18135,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Reagensi za koagulometar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2020 641,75
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo EKG aparat sa pulsoksimetrom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.12.2020 4680,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Razni medicinski materijal potrošni materijal LOT 5 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2020 234,75
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Masti, otopine, alkoholna i dezinfekciona sredstva LOT 4 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2020 241,62
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Papir za medicinske uređaje LOT 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2020 37,41
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Sanitetski materijal LOT 2 - rukavice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2020 45,45
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Sanitetski materijal LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2020 110,77
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka softvera za potrebe Centra za kontrolu trovanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2020 20475,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Kontrolni reagensi za GC-MS instrument Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.12.2020 2337,66
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Informatička oprema Lot 2 - Stolni barkod štampač Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2020 3627,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Informatička oprema Lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2020 6903,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni materijal za biohemijsko-hematološki lab. za 2020.god. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.09.2020 1500,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrosnog materijala za biohemijsko-hematološki lab.-Cobas H 411 i Cobas H 232 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.09.2020 5000,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni materijal za biohemijsko-hematološki lab. - vakutajner sistem Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.09.2020 5000,00 16.10.2020 Globex d.o.o.Zenica
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za 2020.god Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 116,65
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge tehničke i fizičke zaštite 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.10.2020 5807,88
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - reagensi za iSED aparat Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.05.2020 3510,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2020.god Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.09.2020 584,75
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.09.2020 139,74
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluga validacije Agilent GC 7890 sa MS detektorom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.08.2020 5791,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - Gorivo 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.08.2020 1,33
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni materijal, sitni inventar i zaštitna oprema za Toksikološki lab. Pokretanje i tok postupka 12.08.2020 974,61
Ukupno po stranici 241956,56 0,00 0,00