617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 208
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Informatička oprema Lot 2 - Stolni barkod štampač Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2020 3627,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Informatička oprema Lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2020 6903,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni materijal za biohemijsko-hematološki lab. za 2020.god. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.09.2020 1500,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrosnog materijala za biohemijsko-hematološki lab.-Cobas H 411 i Cobas H 232 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.09.2020 5000,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni materijal za biohemijsko-hematološki lab. - vakutajner sistem Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.09.2020 5000,00 16.10.2020 Globex d.o.o.Zenica
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za 2020.god Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 116,65
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge tehničke i fizičke zaštite 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.10.2020 5807,88
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - reagensi za iSED aparat Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.05.2020 3510,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2020.god Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.09.2020 584,75
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.09.2020 139,74
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluga validacije Agilent GC 7890 sa MS detektorom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.08.2020 5791,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - Gorivo 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.08.2020 1,33
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni materijal, sitni inventar i zaštitna oprema za Toksikološki lab. Pokretanje i tok postupka 12.08.2020 974,61
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni materijal za Toksikološki lab.- hemikalije i reagensi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.08.2020 2058,05
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka grafičkih usluga 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.08.2020 93,13
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluga validacije Agilent GC 7890 sa FID Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.08.2020 3861,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka zaštitinih odijela Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.08.2020 2321,28
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge verifikacije medicinskih aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.08.2020 1898,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - Spirometar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.07.2020 4674,15
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka zaštitnih maski lot 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.07.2020 1418,04
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka rukavica Lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.07.2020 575,64
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka EKG aparata sa pulsoksimetrom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.08.2020 5265,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sredstava za čišćenje prostorija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2020 840,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sredstava za dezinfekciju 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.07.2020 2027,14
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - beskontaktni toplomjer Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2020 982,80
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge objavljivanja oglasa u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.07.2020 518,31
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - set za intubaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2020 3159,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka boca za kisik sa regulatorom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2020 4071,60
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka Defibrilatora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2020 3861,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka Vaga sa visinomjerom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.07.2020 2281,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka korištenje i odražavanje LIS-a Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.07.2020 5800,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka i zamjena PC ploče na klima uređaju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2020 452,79
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka reagenasa za iSED aparat za sedimentaciju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.05.2020 3510,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge godišnje pretplate na Službeni list - internet izdanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.05.2020 480,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka daljinskih upravljača za rampu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2020 170,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge objave javnog oglasa za prijem u radni odnos Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.05.2020 672,75
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge osiguranja radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.04.2020 5366,40
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka računarske opreme za potrebe Ljekarske komisije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2020 5724,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka Switch gigabit 5-portni i kabl UTP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2020 67,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Izmjena i dopuna JN za 2020.godinu Plan nabavki 22.05.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki JU Zavod za medicinu rada KS 2020.godina Plan nabavki 24.04.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka dezinfekcionog sredstva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2020 330,29
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe-vodovodno crijevo sa pratećom opremom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.03.2020 85,75
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka antibakterijskog sredstva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2020 409,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka reagenasa za aparat za hematologiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2020 1609,92
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka aparata za sedimentaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.03.2020 5999,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka slavine za Toksikološki lab. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.03.2020 43,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka ID akreditacija za novoprimljene radnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.03.2020 9,80
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka led sijalica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2020 75,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Instaliranje softvera za GCMS aparat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.01.2020 4446,00
Ukupno po stranici 114113,80 0,00 0,00