617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 236
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo čišćenje dimnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2017 200,00 200,00 O.D. Odžačar, Sarajevo ID 4300849850006
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Ugovor o uslugama osiguranja radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2017 1160,00 1160,00 Sarajevo-osiguranje d.d., Sarajevo ID 4200326930001
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o seminaru. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 80,00 80,00 Feb d.d., Sarajevo ID broj 4200566060004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Popravka plamenika kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2017 99,45 99,45 ITG d.o.o., Ilidža ID broj 4200071680006
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka ručnog ženskog sata-poklon za odlazak u penziju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 295,00 295,00 Goldtime d.o.o., Sarajevo, ID broj 4200341650007
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Izvansezonski servis dva plamenika kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 491,40 491,40 ITG d.o.o., Ilidža ID broj 4200071680006
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo SUKCESIVNO PRUŽANJE USLUGA DEZINFEKCIJE... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2017 175,50 175,50 CIKLON d.o.o., SARAJEVO, ID broj 4200490490004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o raspisivanju Javnog konkursaza popunu radnog mjesta. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 414,65 414,65 Oslobođenje servisi d.o.o., Vogošća, ID broj 42002263820009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o seminaru.minaru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2017 80,00 80,00 Feb d.d., Sarajevo ID broj 4200566060004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Ugovor o uslugama sistematskog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2017 2611,00 2611,00 JU Dom zdravlja KS, Centar, ID broj 4200174570004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka za raspisivanje javnog konkursa za upis vanrednih učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 150,70 150,70 Oslobođenje servisi d.o.o., Vogošća, ID broj 42002263820009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka za nabavku matične i odjeljenske knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2017 722,60 722,60 svjetlostkomerc d.d., Centar, ID broj 4200177160001
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o raspisivanju Javnog konkursaza popunu radnog mjesta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2017 285,48 285,48 Oslobođenje servisi d.o.o., Vogošća, ID broj 42002263820009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka za nabavku usluga ispitivanja ispravnosti sistema za dojavu od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2017 187,20 187,20 Proving inžinjering d.o.o., Novi Grad, ID broj 4200290480004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka za nabavku usluga periodičnog pregleda PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2017 608,40 608,40 Proving inžinjering d.o.o., Novi Grad, ID broj 4200290480004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o obuci zaposlenika iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2017 215,28 215,28 Proving d.o.o., Sarajevo Novi Grad, ID broj 4200289800003
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o seminaru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2017 100,00 100,00 Feb d.d., Sarajevo ID broj 4200566060004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka diploma i svjed. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2017 87,75 87,75 Izdavalaštvo i promet d.d., Sarajevo ID broj 4200191820081
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka mater. za čiš. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 1105,18 1105,18 Nivex d.o.o., Sarajevo ID broj 4200298620000
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka mat. za čiš. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2017 1046,39 1046,39 Bent Excellent d.o.o., Sarajevo ID broj 4200763300009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Servis kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2016 1051,59 1051,59 ITG d.o.o., Ilidža ID broj 4200071680006
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Čišćenje dimnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2017 200,00 200,00 O.D.Odžačar, Sarajevo ID broj 4300849850006
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Obezbjeđenje škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2013 1965,60 1965,60 Securitas bh d.o.o., Sarajevo ID broj 4227417480004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka radnih mantila za radnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2017 286,65 286,65 Uslužnost d.o.o., Sarajevo ID broj 4200043550008
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluga sječe i potkresivanja krošnje drveća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 737,10 737,10 KJKP PARK d.o.o., Sarajevo id broj 4200258320003
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluga ostvarivanja veze na internet mrežu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2012 1193,40 1193,40 Logosoft d.o.o., Sarajevo ID 4200236190009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka papuča za radnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 193,75 193,75 Wink sport d.o.o., Sarajevo ID broj 4200169650008
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge mehaničkog čišćenja kotlova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 300,00 300,00 O.D. Odžačar, Sarajevo ID broj 4300849850006
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2017 80,00 80,00 Feb d.d., Sarajevo ID broj 4200566060004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge odvoza lišća i granja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2017 175,50 175,50 KJKP "Park" d.o.o., Sarajevo ID broj 4200258320003
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge hotelskog smještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 520,00 520,00 Hotel Saraj d.o.o., Sarajevo ID broj 4200415360006
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge agencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 329,00 329,00 Fortuna tours d.o.o., Mostar 4227096580001
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Osiguranje radnika. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2017 2640,00 2640,00 Sarajevo-osiguranje d.d., Sarajevo 4200326930184
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Mat. za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 278,69 278,69 Violeta d.o.o., Grude 4281104300000
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka fotokopir papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2017 251,55 251,55 Officeline d.o.o., Ilidža 4201936110002
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Plan nabavki Srednje ekonomske škole, Sarajevo za 2017. Plan nabavki 28.02.2017
Ukupno po stranici 0,00 20318,81 20318,81