Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje - UP 02.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila Renault 2018 01.11.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge Cateringa za potrebe Skupštine i Projektne akademije 01.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja i čišćenja kanalizacione mreže i objekata na kanalizacionoj mreži KCUS-a 31.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga čušćenja i održavanja separatora masti i ulja u centralnoj kuhinji KCUS-a 31.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja materijal za sekcije 31.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja prehrambeni proizvodirazni prehrambeni proizvodi 31.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja KUPOVINA PREHRAMBENIH PROIZVODArazni prehrambeni proizvodi 31.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja dekoracija prostora 31.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja pregled vatrogasnih aparata 31.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja materijal za kompjutere 31.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja programskog rješenja - 3130/17 31.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sredstva za dezinfekciju (instrumenata, ruku i kože, stomatoloških instrumenata, radnih površina i predmeta, podova) za 2018 31.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, odjel 43 (sječa, izrada, lifranje, animalna vuča, traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1245 m3 - 2458/18 31.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku usluge-OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE-30. 10. 2018. 31.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge advokata - 3539/17 31.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Hojta-Presjenica, Odjel 16/2 (sječa i izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča i iznos za slaganje cijepanog drveta) cca 2737 m3 - 1003/18 31.10.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Grafičke usluge za predmet FIzika 31.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, GJ Gornja Misoča, odjeli: 39,42,45,47 i 48 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema i traktorska vuča) CCA 1490 m3 - 1014/18 31.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 6. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, Odjel 44 (sječa, izrada, lifranje-priprema, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrijevnog drveta) cca 2402 m3 - 1509/18 31.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, GJ Krivaja, Odjeli 62 i 64 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme)- 1509/18 31.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka ormarića i kanti za infektivni otpad 31.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Glavnog projekta svih faza sanacije i rekonstrukcije vrtića Lužani, Općina Ilidža 31.10.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o poništenju postupka javne nabavke - MS 31.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Višnjik br.5b Općina Centar Sarajevo 31.10.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga distribucija informacija za potrebe projekta Model EE 30.10.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge štampanja promo materijala za Model EE 30.10.2018
JU Šumarski fakultet Usluge dezinfekcije u uništavanja štetočina 2018 30.10.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka tonera, ketridža i drum-ova (photoconductora) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu 30.10.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Izrada mjernog mjesta prema zahtjevima standarda 15259 za pogon postrojenja na plin 30.10.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Redovna godišnja HACCP edukacija 30.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Obajveštenje o poništenju postupka javne nabavke Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Mandrina broj 10 30.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Brezovačka kod broja 118 Općina Hadžići 30.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za dogradnju objekta IV PU Novi Grad MUP-a KS 30.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Česma I faza, Općina Ilidža 30.10.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka kuhinjskog inventara 2 29.10.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka peleta 29.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Reagensi i potrošni materijal za hematologiju aplikabilni na postojeću tehnologiju (aparati Hemolyzer 3 PRO) 29.10.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrade "Studije o stanju stambenog fonda na području Kantona Sarajevo sa analizom o prednostima uspostavljanja poreza na nekretnine" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo 29.10.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na adaptaciji zgrade poslovnice na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS 29.10.2018
JU Druga gimnazija KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA REZERVACIJE I OBEZBJEĐENJA AUTOBUSKOG PREVOZA U INOSTRANSTVU ZA POTREBE DRUGE GIMNAZIJE SARAJEVO 2017 27.10.2018
JU Druga gimnazija Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda hotelskog smještaja za potrebe Druge gimnazije Sarajevo 2017 27.10.2018
JU Druga gimnazija Nabavka usluga rezervacije, obezbjeđenja i izdavanja avio karata za potrebe Druge gimnazije Sarajevo 2017 27.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka po konkurentskom zahtjevu za javna nabavka robe - kompjuterska oprema 26.10.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka školskih rusaka -torbi 2018 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz otpada sa postrojenja-Ponovljeni 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Cijevi keramičke, lukovi i račve 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje i opravka glave motora 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Održavanje mjerne opreme Enderss Hauser 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Natrijum hipohlorit 26.10.2018