Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Beton i betonska galanterija 17.01.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Nabavka Lož Ulja 17.01.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka lijekova za 2019 g 17.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot3- 5 transportnih defibrilatora 17.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot2-5 transportnih respiratora 17.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot1-5 pribora za podrsku ventilacije 17.01.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata Oftalmoskop 17.01.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata Otokalorimetar 17.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 4/Četiri/Furgon vozila 17.01.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sistem za gasenje poz 17.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i fotokopir papira 2019 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga dorade aplikativnog softverskog rješenja 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka gumarskog potrošnog materijala 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma protektiranih za teretna vozila 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na izgradnji sanitarne plohe na sarajevskom odlagalištu otpada 16.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluga prevoza radnika na relaciji Hadžići-Srebrenica-Hadžići 16.01.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluga elektro-instalaterskih radova 16.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 61/18-P - Tehnički pregled vozila 15.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 118/18-P - Obojeni metali 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stalak za infuziju - 30 komada za potrebe Odjeljenja za hirugiju i Odjeljenja za neuropsihijatriju 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Optički kabal – 1 komad i crijeva za pumpu – 9 komada za artroskopski stub „Conmed“ za potrebe Odsjeka za operativne zahvete i sterilizaciju 15.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe- MREŽNA OPREMA - 14. 01. 2019. godine 15.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Odluka o poništenju postupka za nabavku robe - Standalone server - 14. 01. 2019. godine 15.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-NAS uređaj - 14. 01. 2019. godine 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi – Vitamini, minerali i ostali lijekovi za liječenje digestivnog sistema i metabolizma, Antikoagulanski i antihemoragici, ostali lijekovi sa djelovanjem na srce, Anestetiti, Nazalni preparati 15.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-SAN uređaj - 14. 01. 2019. godine 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 2,4,9,10,31,33,64,68,74,78,11,29,30,35,44,46,57,60,63,66,76,80 i 85 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 12, 18, 26, 38, 42, 51 i 54 15.01.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluge organizacije konferencije Innovative Smart Grid Technologies Europe 2018 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi -lotovi: 27,32,40,45,50,62,65,83 i 84 15.01.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluga organizacije gala večere za učesnike konferencije Innovative Smart Grid Technologies Europe 2018 15.01.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge smještaja i organizacija keteringa za učesnike konferencije 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 1,13,20,23,24,28,34,36,37,39,53,55,71 i 86 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 6, 8, 14, 15, 16, 48, 52, 61, 72, 75, 82 I 87 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 41, 73 i 81 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi : LOT 17 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - LOT 58 i LOT 59 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - LOT 88 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 3, 47, 56, 67 i 77 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 19, 21, 22 i 25 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 5, 43, 69, 70 i 79 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - LOT 7 i LOT 49 15.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Unutrasnja i vanjska dorada bolesnickog prostora za pet vozila 15.01.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Kantona Sarajevo - LOT 1 15.01.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o nastavku postupka javne nabavke identifikacije tipova staništa i vrsta 2000 NATURA s pratećim GIS podlogama u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS 15.01.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka RMS 14.01.2019
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja, 14.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 136/18 - Održavanje telemetrijskog sistema Vodovoda 14.01.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku motornog vozila 14.01.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku i ugradnju stolarije 14.01.2019