Pretraga

Ukupno 32422
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Skender Kulenović" Oprema za nastavne aktivnosti. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 2000,70 2000,70 DISTI d.o.o. 4200077450002
JU OŠ "Skender Kulenović" Oprema za nastavu. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2017 2000,70
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku motornog vozila za potrebe Ministarstva privrede Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2017 45490,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete Općina Centa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora održavanje sanirnih klizišta Novo Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora održavanje sanirnih klizišta Centar Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o kupovini hrane za službene pse Ugovaranje i realizacija 20.10.2017 "BOSNET GROUP" d.o.o. Hadžići
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o nabavci auto-dijelova Ugovaranje i realizacija 20.10.2017 "AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke aparata za gašenje požara i usluga ispitivanja sistema vatrodojave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci radne odjeće i obuće Ugovaranje i realizacija 778,05 778,05 "USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štambilja Ugovaranje i realizacija 1244,18 1244,18 "DES" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Behaudin Selmanović Nabavljanje blok - tribine za sportsku dvoranu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 1142,97 1142,97 TRISAR INN d.o.o. 4200324560002
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka specijaliziranih elektronskih komponenti za napredni mobilni sistem za segmentaciju slike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 3405,96 3405,96 Robotshop distribution inc.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru i odluka o poništenju '' Bunarski pumpni agregati za mojmilski bunar MB12, bunar SKB5 '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2017 11.12.2017 158967,90
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o osmoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JUZZJZKS za 2017. Plan nabavki 08.12.2017
JU OŠ Behaudin Selmanović Nabavka blok - tribine za sportsku dvoranu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2017 1142,97
JU OŠ Behaudin Selmanović Nastavna oprema. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2017 1912,95 1912,95 Vidra commerc d.o.o.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka kombi vozila furgon UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI – ROBE '' ''Nabavka kombi vozila – furgon '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.02.2017 20.11.2017 46260,00 30.11.2017 46260,05 „ Grand Automotive“ d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Avdo Smailović" Usluge otklanjanja kvarova u kotlovnici škole i osposobljavanje centralnog grijanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.01.2017 2397,92
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI '' Bager kombinovani sa hidrauličkim priključcima'' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.02.2017 16.11.2017 372879,00 30.11.2017 372879,00 „TERRA BiH“ d.o.o Sarajevo
JU OŠ "Avdo Smailović" Osiguranje od nezgode 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2017 3120,00 3120,00
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Odluka o dopunama Plana javnih nabavki JP TVSA Plan nabavki 26.01.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-05/17 - NABAVKA USLUGA – OSIGURANJE IMOVINE I LICA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2017 8831,93
JU OŠ "Avdo Smailović" Osiguranje od nezgode za 2017. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2017 3120,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka kancelarijskog namještaja-garniture i stolice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2017 2695,67
JU OŠ Sokolje Izvođenje radova na igralištu za školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 2340,00 2340,00 GALBOLS d.o.o. 4200562660007
JU OŠ Sokolje Izvođenje radova na školskom igralištu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2017 2340,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Kancelarijski materija - toneri i ketridži za printanje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2017 2377,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo kancelarijski materijal, papir i ostali administrativni materijal Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2017 3058,00
JU OŠ "Meša Selimović" Materijali za tekuće održavanje. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 1176,80 1176,80 GRANIP d.o.o. 4200518760002
JU OŠ "Meša Selimović" Materijal za tekuće održavanje. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.06.2017 1176,80
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - vanredni servis službenog vozila Hyundai ix35 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 1536,40 1536,40 "BILLY" d.o.o. Sarajevo, Novo Sarajevo, 4200036420000
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Nabavljanje obuće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 1151,05 1151,05 ALDI -COMPANY d.o.o. 4200120990008
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda sistema za automatsku dojavu požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2017 6844,50 6844,50 MAHER d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Nabavka obuće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.01.2017 1151,05
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Rekonstrukcija, montaža nadžbuknih svjetiljki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 2370,00 2370,00 Eling-S d.o.o. 4200479090002
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Rekonstrukcija i montaža nadžbuknih svjetiljki Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 2370,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2017 96,00 96,00 Autopraonica OR NELA, Sarajevo Centar, 4302873550008
JU Djeca Sarajeva Voda - Zeko - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 09.10.2017 28,75 28,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Hrasnica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.10.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.10.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.10.2017 54,80 54,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Službeni list - ugovor2 - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.10.2017 98,00 98,00 Službeni list BiH
JU Djeca Sarajeva Službeni list - ugovor - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.10.2017 98,00 98,00 Službeni list BiH
JU Djeca Sarajeva Odvoz smeća - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2017 1723,35 1723,35 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Osiguranje povodom nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 4500,00 4500,00 ASA osiguranje 4200166800009
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka školskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 2748,01 2748,01 "FIS" d.o.o. 4236020240138
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo-novembar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2017 5436,62 5436,62 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.12.2017 2696,65 2696,65 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200225150005
JU Peta gimnazija NABAVKA SITNOG INVENTARA PETA GIMNAZIJA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.12.2017 2200,00 05.12.2017 2198,90 2198,90 MAMS D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200415010005
Ukupno po stranici 658.458,94 467.851,09 48.712,04