Pretraga

Ukupno 28714
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ventilatora sa elektromotorom unutrašnje jedinice rashladnog uređaja (split sistema) Vaillant Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2017 170,94 IMAS d.o.o. Sarajevo - 4200035290021
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Rebalans plana nabavki 2. Plan nabavki 21.06.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Rebalans plana nabavki 1 Plan nabavki 05.04.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Izvod iz plana nabavki 2017 Plan nabavki 15.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - digitalni uređaj za slanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 4 Plan nabavki 13.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka nabavke i montaže video nadzora Opština Vogošća Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta kliziša Sedrenik br.56 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta sanacije klizišta Nadlipe Čikma do br.23 Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Sedrenik 138-146 Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta klizište Močila Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Jezero-Kromolj Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova OŠ Anex II faza Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova vanjskog uređenja JU DZ Kumrovec.doc Ugovaranje i realizacija
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke podopolagački radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2017 5026,32 5026,32 "ALPROM" d.o.o. Sarajevo
JU Ekonomski fakultet RU - Studentska elektronska kartica, repromaterijal za štampanje i hologramska naljepnica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2017 20210,58 20210,58 GBG d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201856600009
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka i tabelarni prikaz pete izmjene Plana javnih nabavki Plan nabavki 28.07.2017
JU Ekonomski fakultet Nabavka studentskih elektronskih karica, repromaterijala za štampanje i hologramska naljepnica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.06.2017 20210,58
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 1625,01 1625,01 DD "Svjetlost Sars" Sarajevo 4200191820006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge oglasavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 538,20 538,20 Oslobođenje servisi 4202263820009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Silver Platter MEDLINE (R) on DVD 1946 to present - 1 komad (Pretplata za medicinsku bazu podataka za period 15.09.2017.-15.09.2018. godine) - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 5616,00 5616,00 "OVID TEHNOLOGIES GmbH"
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 046 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2017 380,00 Artist d.o.o. - 4400841930005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Silver Platter MEDLINE (R) on DVD 1946 to present - 1 komad (Pretplata za medicinsku bazu podataka za period 15.09.2017.-15.09.2018. godine) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.09.2017 5616,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača SIEMENS (MR Magnetom Aera 1,5 T, CT Somatom Definition AS 40, AXIOM Multix MT, AXIOM Iconos R200 i svi ostali aparati navedenog proizvođača) - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 08.09.2017 273000,00 "SIEMENS MEDICINA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača SIEMENS (MR Magnetom Aera 1,5 T, CT Somatom Definition AS 40, AXIOM Multix MT, AXIOM Iconos R200 i svi ostali aparati navedenog proizvođača) Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 28.06.2017 319410,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka adaptera HDMI i VGA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2017 158,00 158,00 Zvuk i slika d.o.o. Sarajevo, ID 4201723800005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kancelarijskog materijala2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2017 76,30 76,30 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge dezinsekcije prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 315,90 315,90 Deratizer d.o.o. Sarajevo, ID 4200149200006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe stručne literature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2017 54,00 54,00 Buybook d.o.o. Sarajevo, ID 4200228840002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom J.Černija 8 august Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 1783,51 07.09.2017 1783,51 1783,51 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom J.Černija august Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 31,71 07.09.2017 31,71 31,71 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom Baščaršija august Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 70,20 11.09.2017 70,20 70,20 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Ekonomski fakultet Nabavka kancelarijskog materijala za 2017/2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.06.2017 8981,24 8981,24 R&S doo, Sarajevo, 4200056290005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom august Ilidža Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 30,00 11.09.2017 30,00 30,00 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Ekonomski fakultet Nabavka kancelarijskog materijala 2017/2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Naknada za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja 1262 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 540,00 13.09.2017 540,00 540,00 Zavod za izgradnju KS
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Naknada za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja 1263 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 701,25 13.09.2017 701,25 701,25 Zavod za izgradnju KS
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Naknada za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja 1264 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 225,00 13.09.2017 225,00 225,00 Zavod za izgradnju KS
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Naknada za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja 1265 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 105,00 13.09.2017 105,00 105,00 Zavod za izgradnju KS
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku isporuku i instalaciju IP telefonske centrale sa pripadajučom opremom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2017 50299,47
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Intertraffic Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.09.2017 7018,13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge čišćenja svog otpada, a posebno fekalnog iz tavanskih, podrumskih prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2017 3978,00 3978,00 Autoprevoznik Vl.Lukovac Samir Sarajevo - 430222300000
Općinski sud u Sarajevu Nabava računarske opreme za potrebe Općinskog suda. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.06.2017 5358,60 5358,60 Roberts plus d.o.o. Sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge čišćenja za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.02.2017 47449,22
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka građevinskog, bravarskog, vodo-instalaterskog, elektromaterijala i alata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.08.2017 19141,55 5745,65 „ADAZAL“d.o o. Sarajevo,ID broj: 4200379970005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga servisiranja klima uređaja u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2017 3393,00 3393,00 IMTEC D.O.O. SARAJEVO, Ilijaš, 4200918780002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka digitalnih telefonskih aparata za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2017 1199,25 1199,25 U-MKS d.o.o., Novo Sarajevo, 4201961220009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Hranjiva podloga MRS Agar i Petrijeva šolja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 263,25 263,25 Ena d.o.o Sarajevo 4200037070002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga štampanja Radova PPF-a broj: 67/1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 1053,00 1053,00 Štamparija Fojnica d.d Fojnica 4236045660000
Ukupno po stranici 453.490,07 353.645,81 67.458,97