Pretraga

Ukupno 26803
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge naplate cestarine na autocestama za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Sarajevo Sjever-Zenica jug-Sarajevo Sjever Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.05.2017 12,00 12,00 JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH d.o.o. Mostar, 4227691540005, Mostar
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - produžni kablovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2017 14,50 14,50 OMEGA d.o.o. za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo, 4209362230005, Živinice
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" IV Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017 godinu Plan nabavki 10.02.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava stolica. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2017 4000,00 Jysk d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava službenih novina. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2017 2720,00 Službeni list BiH
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za mjerenje intraokularne leće Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta javne rasvjete Općina Centar Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i isporuku printera za potrebe Službe za protokol Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.06.2017 1117,35
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke printera za potrebe Službe za protokol Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za ustupanje usluga popravke vozila marke MUSO SSANG YONG Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.06.2017 990,50
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga popravke vozila marke MUSO SSANG YONG Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge popravke vozila marke FIAT Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.06.2017 526,51
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge popravke vozila marke FIAT Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2017
Fond Memorijala Usluge tehničke realizacije kultruno-umjetničkog programa centralne manifestacije "Odbrana BiH-Igman" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 22.06.2017 6961,50 03.07.2017 6961,50 6961,50 BOSNATON D.O.O.
Fond Memorijala Usluge organizacije i realizacije kulturno-umjetničkog programa centralne manifestacije "Odbrana BiH-Igman 2017" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 22.06.2017 5995,00 04.07.2017 5995,00 5995,00 SIMFO D.O.O.
JU Psihijatrijska bolnica KS SPORAZUM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2017 631,80 631,80 HSC D.O.O.
JU Psihijatrijska bolnica KS DIREKTNI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 702,00 702,00 DOBRA KNJIGA D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka i isporuka 13 (trinaest) položenih buketa za potrebe manifestacije "Odbrana BiH-Igman 2017" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 22.06.2017 936,00 30.06.2017 936,00 936,00 KJKP PARK D.O.O.
Fond Memorijala Usluge najma dsng (reportažnog vozila) sa četri kamermana i satelistski prijenos do zgrade RTV BiH u trajanju do 90 minuta za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 22.06.2017 2106,00 30.06.2017 2106,00 2106,00 A&V oprema d.o.o.
Fond Memorijala Usluge organizacije i realizacije projekta Mladi na putu života za potrebe manifestacije "Odbrane BiH-Igman" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2017 22.06.2017 4818,70 04.07.2017 4818,70 4818,70 Udruženje mladin Elan
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.06.2017 0,00
Fond Memorijala Najam tonskih kola za potrebe direktnog prenosa manifestacije "Odbrana BiH-Igman" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2017 22.06.2017 3744,00 03.07.2017 3744,00 3744,00 BOSNATON D.O.O.
Fond Memorijala Usluge iznajmljivanja i postavljanja 10 (deset) mobilnih wc-kabina za potrebe manifestacij "Odbrana BiH-Igman" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 22.06.2017 1462,50 29.06.2017 1462,50 1462,50 EKO MOBIL D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka i isporuka PVC posuđa za potrebe manifestacije "Odbrana BiH-Igman" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 22.06.2017 1451,39 30.06.2017 1451,39 1451,39 Bomark packaging d.o.o
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje odluke za nabavku motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje odluke za nabavku motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge operativnih faza (proljetnih i jesenjih) obavezne preventivne sistematske deratizacije 2017-2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku mot.vozila za potrebe Ministarstva za rad, soc.politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.06.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o petoj (V) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju šumskog mobilijara za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 23.06.2017 29456,29
Ministarstvo privrede LOT 3 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta kartiranja šuma i šumskih zemljišta u GJ "Zujevina", ŠGP "Igmansko" na pedološkim, fitocenološkim i tipološkim osnovama Pokretanje i tok postupka 23.06.2017
Ministarstvo privrede LOT 2 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta planiranja šumsko-uzgojnih mjera u područjima ugroženim od klizišta na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 23.06.2017
Ministarstvo privrede LOT 1 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta izrade elaborata o usklađianju površina šuma i šumskih zemljišta za ŠGP "Igmansko" i ŠGP "Trnovsko" Pokretanje i tok postupka 23.06.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja motornih vozila za JU KCSR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.05.2017 1591,20 1591,20 Bunjo d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pretplata za Sl.glasnik, Sl.novine BiH, Sl.novine RS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 2720,00 2720,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štembilja 6x2 cm Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2017 200,00 200,00 PISMOLIK d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženta za veš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 1674,62 1674,62 DITA d.d. Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavke zaštitnih rukavica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 1158,30 1158,30 VERDANT Apoteka
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Kondenzatori prema specifikaciji 1 komplet '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 07.06.2017 6554,34 20.06.2017 6554,34 6554,34 '' Energoinvest SUE '' d.o.o Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka časopisa računovodstvo i poslovne finansije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 550,00 550,00 Feb d.d.
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.04.2017 1591,20
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka poštanske prijemne knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 200,00 200,00 BH POŠTA Zmaja od Bosne 88, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka datumara sa natpisom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 350,00 350,00 PISMOLIK d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka vinjete; naljepnice za lijekove Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 637,65 637,65 Mirbergraf d.o.o.
JU Filozofski fakultet Nabavka, isporuka i montaža opreme za ozvučenje Ugovaranje i realizacija 22.03.2017 6440,85 6440,85 Blow up d.o.o. Sarajevo
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranje i održavanje računarske i druge opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.05.2017 13338,00 13338,00 Bosninen Business Systems d.o.o. Sarajevo, ID 4200298380009
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sistematski pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 4820,00 4820,00 JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja računarske i druge opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.04.2017 13338,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 185,00 185,00 REC d.o.o. Sarajevo, ID broj 4200545220001
JU Srednjoškolski centar Vogošća Izrada kapije na školskom dvorištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2017 2499,49 Flooring d.o.o Kolodvorska 12 ID 4200999410000
Ukupno po stranici 81.049,28 78.474,84 69.255,35