617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 299
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge provođenja kampanje podizanja svjesti o nitratnoj direktivi u okviru projekta RE LIVE WASTE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2021 8989,89 Centar za edukaciju i podizanje svjesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti - ENERGIS Sarajevo 4201536280006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge pripreme i štampanja promotivnog materijala za potrebe projekta "Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine" Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2021 6800,00 "TMP" Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo 4200207500007
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge dizajna i razvoja višejezične web platforme za ADRION 5 SENSES Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2021 7777,77
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge štampanja brošura za projekat RE LIVE WASTE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.03.2021 1235,00 AD PLUS d.o.o. Sarajevo 4201406070000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i instaliranje opreme za sušenje u okviru postrojenja za proizvodnju biognojiva STRUVITE za potrebe projekta RE LIVE WASTE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.03.2021 115296,00 WINTEC d.o.o. Sarajevo 4201997170008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2021 6999,29 HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge zakupa promotivnog prostora na web portalima u okviru projekta Model EE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2021 7018,60 INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 4201139870000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge organizacije dvije promo kampanje za dva online biznis foruma za predstavnike dijaspore za potrebe podrše projektu Dijaspora za razvoj Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.03.2021 7020,00 T&T CONCEPT d.o.o. Sarajevo 4200124550002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge zakupa TV oglašavanja za potrebe promocije javnog poziva za potrebe pprojekta Model EE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2021 6966,65 JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo 4200556770003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka, isporuka i instalacija solarnih panela u okviru EU projekta "Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine" Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 10.02.2021 76500,00 "EXCELLENT" d.o.o. Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge: lot 3 produženje registracije službenih vozila SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2021 1199,27 OSING -OSIGURANJE INŽENJERING DOO SARAJEVO 4200320570003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge: lot 2 Kolektivno osiguranje radnika SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2021 1200,00 SARAJEVO- OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4200326930001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge lot 1 obavezno autoosiguranje i kasko osiguranje službenih vozila SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2021 3357,60 SARAJEVO- OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4200326930001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge WEB banera za 6 JP za potrebe projekta C2C ekapija.com Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 1000,00 1000,00 EKAPIJA.COM d.o.o. Beograd, Srbija 104808458
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka cateringa za potrebe dvije sjednice Skupštine SERDA-e, potrebe projekta "Projektna akademija" i slične događaje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.01.2021
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge eksterne revizije finansijskih izvještaja SERDA d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2021 4680,00 4680,00 REVKER d.o.o. Sarajevo 4200971320005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave šestog javnog poziva u medijima u BiH za potrebe projekta Challenge to Change EP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 482,33 ID EUROBLIC PRESS d.o.o. Banja Luka 4400816740005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave šestog javnog poziva u medijima u BiH za potrebe projekta Challenge to Change Eurokapija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 898,56 EUROKAPIJA d.o.o. Ilidža, Sarajevo 4201137580004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge audita projekta Challenge to Change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2021 3510,00 3510,00 REVKER d.o.o. Sarajevo 4200971320005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge WEB banera za 6 JP za potrebe projekta C2C Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2021 630,00 BRANDWORKS d.o.o. Ilidža, Sarajevo 4202757310003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave šestog javnog poziva u medijima u BiH za potrebe projekta Challenge to Change Prag Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 468,00 PRAG d.o.o. Sarajevo 4201131620004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave šestog javnog poziva u medijima u BiH za potrebe projekta Challenge to Change OS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 790,00 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo 4202263820009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave šestog javnog poziva u medijima u BiH za potrebe projekta Challenge to Change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 1170,00 INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 4201139870000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge održavanja i servisa službenih vozila SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2021 4315,17 CONNECTA d.o.o. Sarajevo 4201473260000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka 3 laptopa za projekat Katunski putevi između Crne Gore i Bosne i Hercegovine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.12.2020 4680,00 4680,00 AM SUPPORT d.o.o. Sarajevo 4202276210005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka multifunkcionalnog uređaja Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.12.2020 3200,00 3200,00 PRINTEX d.o.o. Sarajevo 4200597450005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge osvježenja i organizacije prezentacije partnerima projekata i Poslovnog plana za 2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 1170,00 1170,00 ABEILLE d.o.o. Sarajevo 4200353400006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge održavanja i hosting web stranice een.ba u okviru projekta BITNET EEN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2020 1150,00 Lampa Studio d.o.o. Sarajevo 4201632670001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge elektro osiguranja od opterećenja u okviru projekta RE LIVE WASTE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 09.11.2020 3000,00 ASV BREZA 4318172930004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Izrada WEB platforme za organizovanje B2B poslovnih susreta u okviru "Adria Security Summit" u okviru projekta BITNET Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 2933,75 B2MATCH gMBH ATU67912707
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge produkcije video materijala-uspješne priče u okviru projekta C2C Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.10.2020 10998,00 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo 4202263820009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge produkcije video materijala-uspješne priče u okviru projekta C2C -1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.10.2020 10998,00 10998,00 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo 4202263820009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba toplih i hladnih napitaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 4715,80 GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 4200199130009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluhe nabavke i štampanje promotivnog materijala za potrebe SERDA i projekata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.09.2020 38170,82 PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo 4200014020008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge organizacije i provođenja treninga u okviru projekta KNOWING IPR Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.09.2020 3880,00 3880,00 WESTPORT CONSULTING d.o.o. Sarajevo 4201059090003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba kancelarijskog materijala za potrebe SERDA i projekata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.09.2020 9243,00 PLAN PLUS d.o.o. Zenica 4227372790007
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i štampa promo materijala za projekte: PA, KGF SERDA, CONNECTING Nature, BITNET, Agencija SERDA, konferencije, seminare, i materijale za sjednice organa Društva Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.08.2020 38170,82
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Izrada web stranice Ureda za ekonomsku saradnju sa dijasporom SERDA sa uključenim održavanjem i hostingom za dvije godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2020 4024,80 LAMPA STUDIO d.o.o. Sarajevo 4201632670001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge advokatske kancelarije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2020 7020,00 "Advokatsko društvo Eterović" d.o.o. Sarajevo 4202466690003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavka i štampanje promo materijala za projekte: Projektna akademija, KGF SERDA, CONNECTING Nature, BITNET /een), aGENCIJA serda, KONFERENCIJE, SEMINARE I MATERIJALE ZA SJEDNICE ORGANA dRUŠTVA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.06.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za 2020. godinu za potrebe SERDA d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.06.2020 9243,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge nadzora nad puštanjem u rad i testiranje pilot postrojenja u okviru projekta RE-LIWE-WASTE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.06.2020 11734,98 11734,98 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za uspostavljanje izložbenih centara u okviru projekta ADRION 5 SENSES Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 4810,10 4810,10 IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo 4201880570005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka video konferencijske opreme za potrebe SERDA d.o.o., za potrebe projekta Challenge to Change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 1052,88 1052,88 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ekspertne usluge prenosa modela usluga klasterima i organizacijama koji su podrška MSP iz sektora GREEN&SMART industrije i program preporuka politikama za inovacije sa održavanjem visoko stručnih sastanaka Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.06.2020 17582,91 17582,91 WSTPORT CONSULTING d.o.o. Sarajevo 4201059090003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka osnovne informatičke opreme i alata-20 laptopa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.05.2020 23107,50 23107,50 DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo 4201551320006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge održavanja instaliranog softvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 1084,87 JAPET d.o.o. Sarajevo 4200222720005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka osnovne informatičke opreme i alata -Lot - 3 pametna tabla sa video projektorom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.04.2020 3498,30 3498,30 EA SERVIS d.o.o. Sarajevo 4202290040007
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka osnovne informatičke opreme i alata-Lot 2 multifunkcionalni printer Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.04.2020 4654,26 4654,26 EA SERVIS d.o.o. Sarajevo 4202290040007
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za potrebe projekta RE-LIVE-WASTE -Lot - 4 Reagensi Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.04.2020 10412,00 10412,00 SEMIKEM d.o.o. Vogošća 4200003250001
Ukupno po stranici 47413,82 451426,10 109970,93