Pretraga

Ukupno 182
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe SERDA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2019 8424,00 CROBOX d.o.o. Sarajevo 4200139070007
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA za 2019. godinu, juli Plan nabavki 25.07.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavka i štampa promotivnog materijala u tri lot-a, LOT-3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2019 41921,10
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavka i štampa promotivnog materijala u tri lot-a, LOT-2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2019 6468,93
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti inovacija i kreativnosti u okviru projekta CreaInnovation Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.06.2019 23255,80 ENERGIS udruženje -Centar za edukaciju i podizanje svjesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Sarajevo, 4201536280006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka dvije kamere za potrebe Challenge to change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 2275,53 GENELEC d.o.o. Tuzla 4209057270005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka dva desktopa PC kompleta ponovljeni Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Pružanje dodatnih usluga izrade Studije opravdanosti izgradnje kogenerativnih postrojenja i postrojenja za MBT otpada na području KS Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 08.07.2019 19305,00 ENOVA d.o.o. Sarajevo 4201358320007
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba - kopir mašine /printer Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.06.2019 7294,95 EA SERVIS d.o.o. Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge objave web banera 4 javni poziv za projekat Challenge to change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 586,75 EUROKAPIJA d.o.o. Ilidža, Sarajevo 4201137580004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Objava četvrtog Javnog poziva za potrebe projekta Challenge to change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 1170,00 HAYAT d.o.o. Vogošća 4200164420004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Organizacija gostovanja ambasadora Švedske u medijima, produkcija priloga za TV emitiranje o podršci Vlade Švedske, projekt MSP u BiH kroz Challenge to Change Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.06.2019 4855,50 HAYAT d.o.o. Vogošća 4200164420004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga objave četvrtog javnog poziva u medijima u BiH za potrebe projekta Challenge to change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 1170,00 INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 4201139870000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka dva desktopa PC kompleta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga organizacije B2B susreta u okviru sajma ENERGA 2019 za projekat BITNET (Evropska poduzetnička mreža) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 4680,00 TUZLANSKI SAJAM d.o.o. Tuzla 4209990980005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza - tri povratne karte Sarajevo-Stockholm - Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 3380,40 BH PASSPORT 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza, jedna povratna karta Sarajevo Bukurešt Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.05.2019 898,80 BH PASSPORT 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kopir mašine (printer) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.05.2019 7294,95
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba - kancelarijski materijal za potrebe SERDA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dodatne usluge u okviru izrade Studije opravdanosti izgradnje kogenerativnog postrojenja za MBT otpada na području KS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.03.2019 19305,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka tri desktop računara sa monitorom za potrebe projekta CreaInnovation Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.05.2019 4358,21 GENELEC d.o.o. Tuzla 4209057270005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka povratne avio karte Sarajevo-Faro-Sarajevo za projekat CreaInnovation Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.04.2019 1397,00 1397,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Avio prevoz-nabavka 5 avio karata na realaciji Sarajevo - Štokholm -Sarajevo i smještaj za 5 osoba Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.04.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA d.o.o. za 2019. godinu Plan nabavki 29.04.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za ptrebe SERDA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.04.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i štampanje promotivnog materijala u tri lot-a, LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2019 13953,42
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza i smještaja tri osobe predstavnici korisnika CHEBEC projekta Sarajevo-Sevilja-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.03.2019 7175,25 7175,25 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza i smještaja za jednu osobu Sarajevo Sevilja Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.03.2019 2853,75 2853,75 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza i smještaja Sarajevo-Prag-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.03.2019 3416,05 3416,05 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja instaliranog softvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 1084,87 JAPET d.o.o. Sarajevo 4200222720005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza Sarajevo-Bolonja-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2019 976,00 976,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba - računara za potrebe SERDA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.03.2019 19888,83 REBUS d.o.o. Sarajevo 4202067210006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Konsultantske usluge za potrebe projekta KNOWING IPR u okviru radnog paketa 3 "Real-life-IPR dana" Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.03.2019 3895,00 "Westport Consulting" d.o.o. Sarajevo 4201059090003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Konsultantske usluge za direktnu podršku realizaciji projekta CHEBEC u okviru radnog paketa 3 TESTING Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.03.2019 70000,00 GRUPA.ARH Studio za projektovanje i injženjering d.o.o. Sarajevo 4200270370008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA d.o.o. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.03.2019 10733,45 PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 4200505350000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ekspertne usluge definisanja sektora GREEN&SMART industrije i kampanja uključivanja MSP iz ovih sektora kroz testiranje pilot usluga i održavanje visoko stručnih evaluacionih radionica Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.02.2019 66498,22 "Westport Consulting" d.o.o. Sarajevo 4201059090003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka guma za službena vouila SERDA d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 5496,00 CONNECTA d.o.o. Sarajevo 4201473260000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge kolektivnog osiguranja radnika SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 1320,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. 4200326930001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge obaveznog autoosiguranja i kasko osiguranja službenih vozila SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 4527,30 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. 4200326930001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge štampanja promotivnog materijala za projekat FinMED Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.02.2019 7800,00 CROMOPAK d.o.o. Sarajevo 4200098450002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga organizacije dodjele certifikata za korisnike granta iz drugog poziva u okviru projekta Challenge toChange Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2019 4878,90 4878,90 PROEVENT d.o.o. Sarajevo 4200915330006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge štampanja promotivnog materijala za projekat Green Mind Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.02.2019 1367,00 OD HARYSOFT Hadžići 4301782890004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge uzrade zajedničke Strategije i Akcionog plana u okviru projekta ADRION 5 SENSENS Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.01.2019 11530,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza -jedna povratna karta Sarajevo Larnaka Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2019 1506,00 1506,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga eksterne revizije finansijskih izvještaja SERDA d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2019 4680,00 "REVKER" d.o.o. Sarajevo 4200971320005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge revizije za potrebe projekta Challenge to Change Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.02.2019 3510,00 "REVKER" d.o.o. Sarajevo 4200971320005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Kontinuirana nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.02.2019 10733,45
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i štampanje promotivnog materijala za potrebe SERDA 3 lota Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.01.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka računara za potrebe SERDA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.01.2019 19888,83
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza i smještaja za dvije osobe Sarajev-Beč-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 2865,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Ukupno po stranici 119565,68 319053,56 22202,95