Pretraga

Ukupno 127
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2018 3429,56 HIFA PETROL DOO SARAJEVO 4200999090005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za projekte Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.12.2018 37328,73 Printerpapir d.o.o. Sarajevo 4200014020008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavka roba jedan računar i jedan laptop za projekat RE LIVE WASTE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.12.2018 2979,50 IMTEC d.o.o. Sarajevo 4200918780045
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga organizacije promotivnog događaja o projektu INNOHPC i o HPC u BiH i EU Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.12.2018 1850,00 BRODpro d.o.o. Sarajevo 4201947400002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga organizacija sastanka sa stakeholderima i radionice u okviru projekta CONNECTING Nature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 6345,00 BRODpro d.o.o. Sarajevo 4201947400002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Robe Kontinuirana nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.11.2018 3429,56
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge simultanog prevođenja sa bosanskog na engleski i sa engleskog na bosanski jezik za projekat SOLICRIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 2106,00 2106,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge Cateringa za potrebe Skupštine i Projektne akademije 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.12.2018 23436,00 UR "ŽARA IZ DUVARA" Sarajevo 4302505910002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge održavanja i servisiranje službenih vozila Agencije SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 5060,88 5060,88 CONNECTA d.o.o. Sarajevo 4201473260000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga promocije Kreditno garantni fond SERDA u elektronskim medijima (objava rotirajućeg banera) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 2000,70 INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 4201139870000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka 2 laptopa za potrebe projekta KNOWING IPR Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.11.2018 2647,86 IMTEC d.o.o. Sarajevo 4200918780045
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte na relaciji Sarajevo-Sofija Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2018 1300,00 1300,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavkausluga avio prevoza na relaciji Sarajevo Istanbul Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.10.2018 576,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga objave web banera za potrebe projekta C2C Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 463,53 EUROKAPIJA d.o.o. Ilidža 4201137580004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge promocije trećeg javnog poziva u medijima u BiH i Švedskoj za projekat C2C Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 936,00 INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 4201139870000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge Cateringa za potrebe Skupštine, Projektne akademije i slične događaje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2018 23436,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza Sarajevo Istanbul Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.09.2018 576,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA d.o.o. za 2018. godinu novembar Plan nabavki 21.11.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge štampanja promo materijala za potrebe projekta Model EE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.11.2018 7019,42 Printerpapir d.o.o. Sarajevo 4200014020008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka jednog putničkog motornog vozila za potrebe SERDA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.10.2018 45627,44 Porsche BH d.o.o. Sarajevo 4201887660000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga zakupa promotivnog prostora na sredstvima javnog saobračaja (tramvaj) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 7020,00 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo 4200055640002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga dizajna i pripreme osnovnih komunikacijskih materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 5850,00 ENKIDU d.o.o. Sarajevo 4200816940005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA novembar 2018 Plan nabavki 01.11.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge produkcije i emitovanja promotivnih spotova u trajanju od 45 22 sekunde o modelu EE putem TV Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge Cateringa za potrebe Skupštine i Projektne akademije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga distribucija informacija za potrebe projekta Model EE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.09.2018 11700,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge štampanja promo materijala za Model EE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.09.2018 7019,42
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka finansijskih usluga za KGF SERDA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2018 2000000,00 "UNION BANKA" d.d. Sarajevo 4200640130001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge izrade i hostinga internet stranice Ureda energetske efikasnosti SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 3746,99 "Lampa Studio" d.o.o. Sarajevo 4201632670001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge zakupa web portala za Model EE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 2808,00 "INTERSOFT" d.o.o. Sarajevo 4201139870000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka goriva i maziva za službena vozila SERDA d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 1131,51 "HIFA PETROL" D.O.O. Sarajevo 42009990090005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluga avio prevoza na relaciji Sarajevo Lisabon Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.09.2018 836,00 836,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza Sarajevo Solun Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.09.2018 953,00 953,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio prevoz jedna karta za Sarajevo-Sofija-Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2018 1300,00 1300,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki SERDA za 2018. godinu Plan nabavki 01.10.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte za Sarajevo-Sofija-Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.09.2018 1300,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba - higijenska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 4205,87 Printerpapir d.o.o. Sarajevo 4200014020008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga finansijskog leasinga za nabavku jednog putničkog motornog vozila u službene svrhe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza i hotelskog smještaja za dvije osobe Sarajevo-Cagliari-Sarajevo za dvije osobe Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2018 3572,10 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA za 2018. godinu Plan nabavki 11.09.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza Sarajevo Sassarija-Algihero- Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.07.2018 1362,00 1362,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka jednog putničkog motornog vozila u službene svrhe za potrebe SERDA d.o.o. Sarajevo u 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.06.2018 45627,44
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Finansijske usluge - beskamatno deponovanje sredstava i plasmana kredita iz sredstava Kreditno garantnog fonda SERDA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.05.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka toplih i hladnih napitaka, kuhinjskog pribora i opreme za kuhinju 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2018 4588,50 Gold Mignon d.o.o. Sarajevo 4200199130009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza na relaciji Sarajevo-Janjina- Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.06.2018 1790,00 1790,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga organizacija B2B susreta u okviru sajma ENERGA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 5265,00 5265,00 Tuzlanski sajam d.o.o. Tuzla 4209990980005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza na relaciji Sarajevo-Rim-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 14.05.2018 1484,00 1484,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza na relaciji Dubrovnik - Coruna - Dubrovnik Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 2192,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka izrade studije za MBT otpada na području KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.05.2018 79092,00 Enova d.o.o. Sarajevo 4201358320007
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga štampanja promo materijala za konferencije, seminare i materijala za sjednice organa Društva Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.04.2018 14979,51 Printerpapir d.o.o. Sarajevo 4200014020008
Ukupno po stranici 93088,42 2285283,10 21456,88