Pretraga

Ukupno 169
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka dva desktopa PC kompleta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga organizacije B2B susreta u okviru sajma ENERGA 2019 za projekat BITNET (Evropska poduzetnička mreža) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 4680,00 TUZLANSKI SAJAM d.o.o. Tuzla 4209990980005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza - tri povratne karte Sarajevo-Stockholm - Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 3380,40 BH PASSPORT 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza, jedna povratna karta Sarajevo Bukurešt Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.05.2019 898,80 BH PASSPORT 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kopir mašine (printer) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.05.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba - kancelarijski materijal za potrebe SERDA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dodatne usluge u okviru izrade Studije opravdanosti izgradnje kogenerativnog postrojenja za MBT otpada na području KS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.03.2019 19305,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka tri desktop računara sa monitorom za potrebe projekta CreaInnovation Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.05.2019 4358,21 GENELEC d.o.o. Tuzla 4209057270005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka povratne avio karte Sarajevo-Faro-Sarajevo za projekat CreaInnovation Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.04.2019 1397,00 1397,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Avio prevoz-nabavka 5 avio karata na realaciji Sarajevo - Štokholm -Sarajevo i smještaj za 5 osoba Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.04.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA d.o.o. za 2019. godinu Plan nabavki 29.04.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za ptrebe SERDA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.04.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i štampanje promotivnog materijala u tri lot-a Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza i smještaja tri osobe predstavnici korisnika CHEBEC projekta Sarajevo-Sevilja-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.03.2019 7175,25 7175,25 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza i smještaja za jednu osobu Sarajevo Sevilja Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.03.2019 2853,75 2853,75 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza i smještaja Sarajevo-Prag-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.03.2019 3416,05 3416,05 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja instaliranog softvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 1084,87 JAPET d.o.o. Sarajevo 4200222720005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza Sarajevo-Bolonja-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2019 976,00 976,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba - računara za potrebe SERDA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.03.2019 19888,83 REBUS d.o.o. Sarajevo 4202067210006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Konsultantske usluge za potrebe projekta KNOWING IPR u okviru radnog paketa 3 "Real-life-IPR dana" Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.03.2019 3895,00 "Westport Consulting" d.o.o. Sarajevo 4201059090003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Konsultantske usluge za direktnu podršku realizaciji projekta CHEBEC u okviru radnog paketa 3 TESTING Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.03.2019 70000,00 GRUPA.ARH Studio za projektovanje i injženjering d.o.o. Sarajevo 4200270370008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA d.o.o. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.03.2019 10733,45 PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 4200505350000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ekspertne usluge definisanja sektora GREEN&SMART industrije i kampanja uključivanja MSP iz ovih sektora kroz testiranje pilot usluga i održavanje visoko stručnih evaluacionih radionica Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.02.2019 66498,22 "Westport Consulting" d.o.o. Sarajevo 4201059090003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka guma za službena vouila SERDA d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 5496,00 CONNECTA d.o.o. Sarajevo 4201473260000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge kolektivnog osiguranja radnika SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 1320,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. 4200326930001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge obaveznog autoosiguranja i kasko osiguranja službenih vozila SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 4527,30 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. 4200326930001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge štampanja promotivnog materijala za projekat FinMED Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.02.2019 7800,00 CROMOPAK d.o.o. Sarajevo 4200098450002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga organizacije dodjele certifikata za korisnike granta iz drugog poziva u okviru projekta Challenge toChange Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2019 4878,90 4878,90 PROEVENT d.o.o. Sarajevo 4200915330006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge štampanja promotivnog materijala za projekat Green Mind Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.02.2019 1367,00 OD HARYSOFT Hadžići 4301782890004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge uzrade zajedničke Strategije i Akcionog plana u okviru projekta ADRION 5 SENSENS Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.01.2019 11530,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza -jedna povratna karta Sarajevo Larnaka Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2019 1506,00 1506,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga eksterne revizije finansijskih izvještaja SERDA d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2019 4680,00 "REVKER" d.o.o. Sarajevo 4200971320005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge revizije za potrebe projekta Challenge to Change Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.02.2019 3510,00 "REVKER" d.o.o. Sarajevo 4200971320005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Kontinuirana nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.02.2019 10733,45
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i štampanje promotivnog materijala za potrebe SERDA 3 lota Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.01.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka računara za potrebe SERDA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.01.2019 19888,83
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza i smještaja za dvije osobe Sarajev-Beč-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 2865,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte za Sarajevo-Valencija-Sarajevo u okviru projekta RE LIVE WASTE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.01.2019 1018,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Distribucija informacija za potrebe projekta Model EE Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2019 11700,00 JP BH POŠTA DOO SARAJEVO 4200682210005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge štampe promo materijala za potrebe projekta CHEBEC Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.12.2018 3873,90 AD PLUS d.o.o. Ilidža
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge Provođenja revizije za potrebe projekta Challenge to Change (Izazov 2.0) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.01.2019 3510,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki SERDA d.o.o. Sarajevo za 2019. g. Plan nabavki 18.01.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2018 3429,56 HIFA PETROL DOO SARAJEVO 4200999090005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za projekte Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.12.2018 37328,73 Printerpapir d.o.o. Sarajevo 4200014020008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavka roba jedan računar i jedan laptop za projekat RE LIVE WASTE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.12.2018 2979,50 2979,50 IMTEC d.o.o. Sarajevo 4200918780045
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga organizacije promotivnog događaja o projektu INNOHPC i o HPC u BiH i EU Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.12.2018 1850,00 1850,00 BRODpro d.o.o. Sarajevo 4201947400002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga organizacija sastanka sa stakeholderima i radionice u okviru projekta CONNECTING Nature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 6345,00 6345,00 BRODpro d.o.o. Sarajevo 4201947400002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Robe Kontinuirana nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.11.2018 3429,56
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge simultanog prevođenja sa bosanskog na engleski i sa engleskog na bosanski jezik za projekat SOLICRIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 2106,00 2106,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge Cateringa za potrebe Skupštine i Projektne akademije 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.12.2018 23436,00 UR "ŽARA IZ DUVARA" Sarajevo 4302505910002
Ukupno po stranici 56866,84 344782,72 35483,45