Pretraga

Ukupno 267
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba toplih i hladnih napitaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 4715,80 GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 4200199130009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluhe nabavke i štampanje promotivnog materijala za potrebe SERDA i projekata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.09.2020 38170,82 PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo 4200014020008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge organizacije i provođenja treninga u okviru projekta KNOWING IPR Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.09.2020 3880,00 WESTPORT CONSULTING d.o.o. Sarajevo 4201059090003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba kancelarijskog materijala za potrebe SERDA i projekata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.09.2020 9243,00 PLAN PLUS d.o.o. Zenica 4227372790007
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i štampa promo materijala za projekte: PA, KGF SERDA, CONNECTING Nature, BITNET, Agencija SERDA, konferencije, seminare, i materijale za sjednice organa Društva Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.08.2020 38170,82
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Izrada web stranice Ureda za ekonomsku saradnju sa dijasporom SERDA sa uključenim održavanjem i hostingom za dvije godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2020 4024,80 LAMPA STUDIO d.o.o. Sarajevo 4201632670001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge advokatske kancelarije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2020 7020,00 "Advokatsko društvo Eterović" d.o.o. Sarajevo 4202466690003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavka i štampanje promo materijala za projekte: Projektna akademija, KGF SERDA, CONNECTING Nature, BITNET /een), aGENCIJA serda, KONFERENCIJE, SEMINARE I MATERIJALE ZA SJEDNICE ORGANA dRUŠTVA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.06.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za 2020. godinu za potrebe SERDA d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.06.2020 9243,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge nadzora nad puštanjem u rad i testiranje pilot postrojenja u okviru projekta RE-LIWE-WASTE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.06.2020 11734,98 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za uspostavljanje izložbenih centara u okviru projekta ADRION 5 SENSES Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 4810,10 IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo 4201880570005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka video konferencijske opreme za potrebe SERDA d.o.o., za potrebe projekta Challenge to Change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 1052,88 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ekspertne usluge prenosa modela usluga klasterima i organizacijama koji su podrška MSP iz sektora GREEN&SMART industrije i program preporuka politikama za inovacije sa održavanjem visoko stručnih sastanaka Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.06.2020 17582,91 WSTPORT CONSULTING d.o.o. Sarajevo 4201059090003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka osnovne informatičke opreme i alata-20 laptopa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.05.2020 23107,50 DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo 4201551320006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge održavanja instaliranog softvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 1084,87 JAPET d.o.o. Sarajevo 4200222720005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka osnovne informatičke opreme i alata -Lot - 3 pametna tabla sa video projektorom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.04.2020 3498,30 EA SERVIS d.o.o. Sarajevo 4202290040007
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka osnovne informatičke opreme i alata-Lot 2 multifunkcionalni printer Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.04.2020 4654,26 EA SERVIS d.o.o. Sarajevo 4202290040007
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za potrebe projekta RE-LIVE-WASTE -Lot - 4 Reagensi Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.04.2020 10412,00 SEMIKEM d.o.o. Vogošća 4200003250001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka osnovne informatičke opreme i alata - laptopi 20 komada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog namještaja za opremanje inovativnog business centra Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.04.2020 7979,40 INTER-COM d.o.o. Zenica 4218087760006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza-obezbjeđivanja avionskih karata za potrebe Ugovornog organa i projekata koje implementira Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2020 GoBook d.o.o. Visoko 4219011640008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.03.2020 10196,22 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo4200999090005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Osnovna informatička oprema i alati -Lot- 3 - Nabavka pametne table sa video projektorom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.03.2020 3498,30
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Osnovna informatička oprema i alati - Lot -2- Nabavka multifunkcionalnog printera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.03.2020 4654,26
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Osnovna informatička oprema i alati -Lot-1 Nabavka laptopa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge štampanja promotivnog materijala za projekat RE-LIVE-WASTE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.03.2020 8640,00 AD PLUS d.o.o. Sarajevo 4201406070000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave web banera povodom petog Javnog poziva za projekat Challenge to Change Prag doo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 579,15 PRAG d.o.o. Sarajevo 4201131620004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave web banera povodom petog Javnog poziva za projekat Challenge to Change oslobođenje servisi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 866,00 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo 4202263820009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave web banera povodom petog Javnog poziva za projekat Challenge to Change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 898,56
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave petog javnog poziva za potrtebe Challenge to Change oslobođenje servisi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 1050,00 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo 4202263820009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave petog javnog poziva za potrtebe Challenge to Change Glas Srpske a.d. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 579,15 GLAS SRPSKE A.D. Banja Luka 4401702350009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave petog Javnog poziva u medijima za potrebe projekta Challenge to Change JP RTRS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 565,11 JP RTRS Banja Luka 4400970660006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave petog Javnog poziva u medijima za potrebe projekta Challenge to Change Intersoft Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 1170,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave petog Javnog poziva u medijima za potrebe projekta Challenge to Change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 500,00 EKAPIJA.COM Beograd 104808458
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge osvježenja za radionicu Dizajn poslovnog modela za projekat CONNECTING Nature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2020 1800,00 ABEILLE d.o.o. Sarajevo 4200353400006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Radovi-Uređenje coworking prostora za projekat Uspostava modela inovativnog business startup centra za početnike u biznisu sa područja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2020 2915,00 KA-2 d.o.o. Sarajevo 4201292800002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave Javnog poziva za poduzetnike i MSP u štampanim medijima i na internet portalima za projekat Uspostava modela inovativnog business startup centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 1169,90 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo 4202263820009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba - Kontinuirana nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2020 10196,22
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog namještaja za opremanje inovativnog business startup centra za početnike u biznisu sa područja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.02.2020 7979,40
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge eksterne revizije finansijskih izvještaja SERDA d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2020 4680,00 REVKER d.o.o. Sarajevo 4200971320005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge kolektivno osiguranje radnika SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2020 1260,00 SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4200326930001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2020 4353,37 SARAJEVO- OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4200326930001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga provođenja revizije projekta Challenge to Change Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge Cateringa za potrebe 2 sjednice Skupštine, projektnu akademiju i slične događaje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Avio prevoz za jednu osobu Sarajevo - Milano-Sarajevo za projekat ADRION 5 SENSENS Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2020 829,00 BH PASSPORT 420142359000931
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge prevoza kombijem za tri osobe Sarajevo-Split Sarajevo za projekat Green Mind Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.01.2020 1722,00 BH PASSPORT 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge prevoza kombijem za jednu osobu Sarajevo -Split- Sarajevo za projekat Green Mind Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.01.2020 574,00 BH PASSPORT 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge provođenja revizije za projekat Challenge to Change Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.01.2020 2796,30
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka jednog kafe aparata za potrebe SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 826,50 826,50 COMPLEX d.o.o. Sarajevo 4201136260006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila agencije SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 5977,48 CONNECTA d.o.o. Sarajevo 4201473260000
Ukupno po stranici 76538,30 204123,06 826,50