617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 299
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga avio prevoza na relaciji Sarajeve-Minhen-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2017 857,00 857,00 NEBO TOURS d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga avio prevoza na relaciji Sarajeve-Brisel-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 670,00 670,00 NEBO TOURS d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izrada-dizajn web sajta EEN Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.10.2017 4563,00 4563,00 Lampa Studio d.o.o. Sarajevo 4201632670001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga izrade studije društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga JKP na području KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2017 99684,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Izrada web sajta projekta "Evropska poduzetnička mreža" - EEN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2017 4563,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA za 2017 1210 Plan nabavki 12.10.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA d.o.o. za 2017 godinu 0510 Plan nabavki 05.10.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA d.o.o. za 2017. godinu septembar Plan nabavki 30.08.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nadzor nad izvođenjem radova na projektu "Izgradnja zelene tržnice" RBDP/3/PCW-75/KU u općini Kupres Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.08.2017 3510,00 3510,00 EDI ING d.o.o. Donji Vakuf 4236149360008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka higijenskih sredstava za potrebe SERDA d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2017 4274,42 PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo 4200014020008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge nadzora nad izvođenjem radova na projektu "Izgradnja vodoopskrbnog sustava Potočani-Jošava, I faza" RBDP/3/PCW-12/ODŽ u općini Odžak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge nadzora nad izvođenjem radova na projektu "Izgradnja zelene tržnice" RBDP/3/PCW-75/KU u općini Kupres Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2017 3510,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka nadzora nad izvođenjem radova na projektu "Rekonstrukcija objekta Agrobiznis centra u Ravnom, I faza" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.07.2017 3018,60 3018,60 INPROS d.o.o. Mostar 4227692780000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala juli 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 2799,63 2799,63 PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo 4200014020008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA d.o.o. Sarajevo juli 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2017 2669,16 2561,06 HIFA-PETROL DRUŠTVO ZA PROMET NAFTNIM DERIVATIMA d.o.o. Sarajevo 4200999090005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge nadzornog organa za realizaciju mini projekta "Izgradnja mosta preko rijeke Osice prema naselju Tuholj" u općini Kladanj Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.07.2017 3393,00 3393,00 ARTING BH d.o.o. Sarajevo 4201906550008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge iznajmljivanje web banera za potrebe projekta KGF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 2499,00 2499,00 INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 4201139870000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA d.o.o. za 2017. godinu juni Plan nabavki 22.06.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka jednog računara i jednog štampača za potrebe SERDA, projekta IFAD Lot-3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.06.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nadzorni organ za realizaciju projekta "Rekonstrukcija objekta Agrobiznis centra Ravno, I faza" u općini Ravno Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.06.2017 3018,60
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karata Sarajevo-Dablin Sarajevo i smještaj u Dablinu za dvije osobe u okviru projektaCONNECTING Nature Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.06.2017 3845,00 3742,00 NEBO TOURS d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Konsultantsko ekspertne usluge u okviru projekta INNOHPC Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.06.2017 4680,00 4680,00 Ekonomski institut Sarajevo 4200267150005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge nadzornog organa za realizaciju mini projekta "Izgradnja mosta preko rijeke Osice prema naselju Tuholj u općini Kladanj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2017 3393,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Catering za potrebe projekta D-STIR Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.05.2017 4800,00 4800,00 ABEILLE d.o.o. Sarajevo 4200353400006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Iznajmljivanje web banera za potrebe projekta "Challenge to Change" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2017 2338,60 1169,30 INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 4201139870000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna i izmjena Plana javnih nabavki SERDA za 2017. g. maj Plan nabavki 23.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku Cateringa za potrebe dvije sjednice Skupštine SERDA, Projektnu akademiju i slične događaje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.05.2017 29952,00 ABEILLE d.o.o. Sarajevo 4200353400006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka Catering za potrebe dvije sjednice Skupštine SERDA, Projektnu akademiju i slične događaje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.03.2017 29952,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor - Nabavka i štampa promotivnog materijala za potrebe projekta Challenge to Change Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.04.2017 18498,29 R&S d.o.o. Vogošća, Sarajevo 4200056290005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i štampa promotivnog materijala za potrebe projekta Challenge to Change Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.03.2017 18498,29
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka razvoj web stranice i web platforme za projekat Challenge to Change Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.04.2017 15093,00 15093,00 Lampa Studio d.o.o. Sarajevo 4201632670001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Razvoj web stranice i web platforme za projekat Challenge to Change Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.02.2017 15093,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nadogradnja web.sajtawww.msp.ba sa dodatnom aplikacijom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2017 4000,00 4000,00 BETATELSTUDIO d.o.o. Sarajevo 4201486910003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Promocija web sajta www.msp.ba sa dodatnom aplikacijom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2017 5949,99 5949,99 BRODpro d.o.o. Sarajevo 4201947400002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka toplih i hladnih napitaka, kuhinjskog pribora i opreme za kuhinju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2017 3588,40 GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 4200199130009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Kolektivno osiguranje radnika SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2017 1260,00 SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO 4200326930184
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Obavezno i kasko osiguranje službenih vozila SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2017 3196,98 SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO 4200326930184
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga - registracija službenih vozila SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2017 1238,27 SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO 4200326930184
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci i isporuci 5 laptopa za projekat Challenge to Change Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.03.2017 7370,36 7370,36 Roberts Plus d.o.o. Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Odluka izbor ponuđača za nabavku 5 laptopa projekaz Challenge to Change Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.02.2017 7370,36
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku -Štampanje promotivnog materijala za za konferencije, seminare i materijale za sjednice organa SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.03.2017 13858,65 PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo 4200014020008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Odluka o izboru ponuđača za štampanje promotivnog materijala za potrebe SERDA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.02.2017 13858,65
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka jednog putničkog motornog vozila u službene svrhe za potrebe SERDA d.o.o. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.02.2017 16300,00 16300,00 SERVICE MAXX d.o.o. Sarajevo 4202175370001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci-kontinuirana isporuka goriva i maziva za službena vozila SERDA d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2017 3251,56 3149,60 HIFA-PETROL DRUŠTVO ZA PROMET NAFTNIM DERIVATIMA d.o.o. Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor o JN kancelarijskog materijala za potrebe SERDA d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017 3590,37 3590,37 PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo 4200014020008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga: eksterne revizije finansijskih izvještaja SERDA d.o.o. za 2016. g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017 4680,00 4680,00 Društvo za reviziju i savjetovanje "REVKER" d.o.o. Sarajevo 4200971320005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana nabavki SERDA d.o.o. za 2017. g. februar 2017. Plan nabavki 27.02.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana nabavki SERDA d.o.o. za 2017. g. Plan nabavki 16.01.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki SERDA d.o.o. za 2017. g. Plan nabavki 06.12.2016
Ukupno po stranici 198940,90 175745,28 98395,91