617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 223
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor Komp.oprema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2020 30063,15 IMTEC d.o.o Sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odl.o izboru IMTEC Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.12.2020 30063,15
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo pokretanje post.J.N rač.oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.11.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor Sela Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2020 51725,49 28.12.2020 51725,49 SELA d.o.o SARAJEVO
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo izbor.naj.povoljnijeg ponudžaća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.12.2020 51725,49
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o pokretanju pos. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.11.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo faktura za obuku uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 498,42 498,42 DSC d.o.o Sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODLOKA o izboru Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.11.2020 498,42
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo POKRETANJE POSTUPKA OBUKE UPOSLENIKA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR- Izrada trotoara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 7001,05 SELA d.o.o SARAJEVO
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odobravanje dodjele ugovora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.09.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo pokretanje post.J.N izrae trotoara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.09.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor o 24 obezbjedženju objekata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 7020,00 DSC d.o.o Sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo dodjela dir.sprazuma 24casovnog.obezbjedženja objekata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo pokretanje post.J.N 24 casovnog. osiguranja objekata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo realizacija usluga obuke ucenika za prvu pomoc Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2020 902,00 Opštinska organizacija Crvenog Križa Novo Sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo dodjela ugovora o ob.ucenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.09.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo pokretanje pos.za obuku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.09.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo realizacija nabavke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 580,32 R&S d.o.o Sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o dodjeli Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odl.o pokretanju postupka -zaš.maske Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR ADRIJATIC OSIGURANJE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2020 1321,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo DODJL.UG.ZA TEHN,PREGLED M.VOZILA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2020 1321,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo POKRET. J.N. REGISTRACIJE M.VOZILA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR SA C SERVISOM Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2020 7020,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo DODJ.UGOVORA C SERVIS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2020 7020,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo POKR.USLUG.PRINTANJA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR ZA HIGJ. DEFTER Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.06.2020 7020,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo DODJELA UGIOVORA ZA HIGJENU Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.06.2020 7120,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo NABAVKA SREDS.ZA ODR.HIGJENE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Ugovor za Sistem.pregled Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2020 3150,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjel.Ugov. sist.pregled Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2020 3150,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ZDRAVSTVENE .USLZUGE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo PENY -UGOVOR Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.05.2020 7020,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o Dodj.ugov Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odl.o pokret.j post. Pokretanje i tok postupka 06.05.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugov. DefteruTER Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odl.o dodjeli Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odl.o pokretanj post.u Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo DODJJELA UGOVORA GRANULO RE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.05.2020 997,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o pokr. postup.J.N Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Stare Vrbe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.03.2020 473,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo pokret.postup.J.N Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o isplatiRMENA S d.o.o Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.03.2020 1120,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora ARMENA S DOO Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Pokretanje postupka J.N Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR ZA TONERE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Franex Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.03.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo pok.postup.J.N Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODLUKA O DODJELJIVANJU UGOVORA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.01.2020 982,00
Ukupno po stranici 181726,55 97790,43 498,42