617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 223
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR ZA NABAVKU RAČUNARAavanju IMTEC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2017 18.12.2017 7020,00 7020,00 IMPTEC D.O.O SARAJEVO
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor o edukaciji za prvu pomoć Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 28.12.2018 1148,00 OPĆINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRIŽA
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor o nabavci sig ormara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017 28.12.2017 6520,18 6520,18 PRIM INVEST d.o.o Sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo izmjena plana nabavki za 2017 godinu Plan nabavki 30.11.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor sistem protu provalne zaštite Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.10.2017 27.10.2018 2162,16 DSC“ d.o.o. Sarajevo,
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Zdravstvene usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 7020,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge održavanja Peći dimnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 1432,08 "DIMNJAK"Z.O.D.D
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Izrada projekta za radionicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2017 07.07.2017 1521,00 FULLHOUSE DESING d.o.
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo nabavka materijala za održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 28.03.2017 7020,00 Peny Plus D.O.O SARAJEVO 4200162210053
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge osiguranja zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 28.03.2017 1080,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D SARAJEVO 420021340004
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo USLUGE PREVOZA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 19.04.2017 2925,00 HUKIĆTURS d.o.o
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo nabavka sredstava za higjenu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 27.03.2017 7020,00 Defter d.o.o sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge održavanja kopir aparata i usluge najna računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 02.03.2017 7020,00 MMCC d.o.o Sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo NABAVKA KANCELARIJSKOG I ŠKOLSKOG MATERIJALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 24.02.2017 7020,00 DEFTER D.O.O
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge održavanja video i vatrodojavnog nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 28.02.2017 7020,00 unilab d.o.o
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge održavanja kopir aparata i usluge najma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 28.02.2017 1521,00 c-servis d.o.o
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Usluge registracije i osiguranja vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2017 17.02.2017 1662,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D SARAJEVO 420021340004
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo NABAVKA TONERA ZA PRINTERE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 22.02.2017 7020,00 FRANEX -TRADE SARAJEVO 4200024170008
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo USLUGE ODRŽAVANJA OPREME -KOTLOVNICA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 09.02.2017 1591,00 1591,20 BATISTUTI SARAJEVO 4300641780004
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo USLUGE ODRŽAVANJA PROTIV POŽARNIH APARATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2017 06.02.2017 1820,00 GRANULO-RE D.O.O SARAJEVO 4200004570000
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo DEZINFEKCIJA I DERATIZACIJA PROSTORIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2017 27.01.2017 983,00 DERATIZER DOO SARAJEVO 4200149200006
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo NABAVKA GORIVA I MAZIVA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2016 28.12.2016 7020,00 ELTARIK OIL SARAJEVO 4200031380000
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Plan nabavki za 2017 godinu Plan nabavki 16.02.2017
Ukupno po stranici 0,00 87545,42 15131,38