617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 223
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odl.o pokretanju pos.J.N Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -Gorivo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.01.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Pokretanje p'ostupka J.N Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.01.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Plan javnih nabavki 2020 godinu Plan nabavki 28.04.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor IMTEC .d.o.o Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 7020,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odl. o dodjela ugovora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2019 7020,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo pokr.postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor Empro Bratunac Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019 7002,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODL.O DODJELI UGOVORA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2019 7002,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Pokretanje postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo dodjela direktnog sporazuma -Deratizer Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.01.2020 842,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o izboru Deratizer Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.01.2020 920,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODL O POKRETANJU Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -MIKADO Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019 6270,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODLUKA O Dodjela ugovora MIKADO Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2019 6270,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluja o pokr. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovvor Centrotrans eurolines Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 31.12.2019 13822,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odl.o izboruoru Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 27.12.2019 13822,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -STRUČNO USAVRŠAVANE Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 09.12.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR--EL TARIK OIL Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2020 7022,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovoraE LTARIK OIL Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2020 6000,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -CRVENI KRIŽ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.10.2019 820,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o dodjeli ugovora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.10.2019 820,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -edukacija za prvu pomoć Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor-čišćenje dimnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 1432,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovora ZODD DIMNJAK Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2019 1432,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -usl.čišćenja dimnjaka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.12.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor-zamjena fasadne stolarije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.08.2019 25777,58
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovora -FADŽ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.07.2019 25777,58
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odl.opokr.postupka zamjena fasadne stolarije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.05.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor-sistematski pregled Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o dodjeli ugoivora -sistematski pregled Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.06.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -sistematski pregled Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor centrotranseurolines prevoz ucenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2019 2040,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odl.o dodjeli ugovora prevoz ucenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2019 2040,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odl.opokr.postupka -prevoz ucenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo izmjena planana Javnih nabavki za 2019 Plan nabavki 26.06.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR IMTEC D.O.O Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovora -IMTEC Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.05.2019 7020,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo POKRETANJE POSTUPKA USLUGE ODRŽAVANJA RAČUNARA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR .PENY 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.04.2019 7020,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovora -PENY Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2019 7020,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -mater.za održavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR DEFTER HIGJENA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovoraDEFTER Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2019 7020,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -HIGJENA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.04.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR ADRIJATUC Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2019 1259,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o dodjeli ugovora registracija motornih vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2019 1259,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju REGISTRACIJA MOTORNIH VOZILAS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.04.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR C SERVIS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.03.2019 7020,00
Ukupno po stranici 179337,16 1432,00 0,00